ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Kammapathavaggo sattamo
   [264]  Catuhi bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
evam  niraye  katamehi  catuhi attana ca panatipati hoti paranca
panatipate  samadapeti  panatipate  ca  samanunno  hoti
panatipatassa  ca  vannam bhasati imehi kho bhikkhave catuhi dhammehi
samannagato yathabhatam nikkhitto evam niraye . catuhi bhikkhave dhammehi
samannagato  yathabhatam  nikkhitto evam sagge katamehi catuhi attana
ca  panatipata  pativirato  hoti  paranca panatipata veramaniya
samadapeti   panatipata   veramaniya  ca  samanunno  hoti
panatipata  veramaniya  ca  vannam  bhasati  imehi  kho bhikkhave
catuhi dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
   [265]  Catuhi bhikkhave dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto
@Footnote: 1 Ma.         tassuddanam.
@    abhinna pariyesana     sangaham malukyaputto
@    kulam dve ca ajaniya    balam arannakammunati.
Evam  niraye  katamehi  catuhi attana ca adinnadayi hoti paranca
adinnadane  samadapeti  adinnadane  ca  samanunno  hoti
adinnadanassa  ca  vannam bhasati . imehi kho .pe. attana ca
adinnadana  pativirato  hoti  paranca  adinnadana  veramaniya
samadapeti   adinnadana   veramaniya  ca  samanunno  hoti
adinnadana veramaniya ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [266]  Attana ca kamesu micchacari hoti paranca kamesu
micchacare  samadapeti  kamesu  micchacare  ca  samanunno hoti
kamesu  micchacarassa  ca  vannam  bhasati  .  imehi kho .pe.
Attana  ca  kamesu  micchacara  pativirato hoti paranca kamesu
micchacara  veramaniya  samadapeti  kamesu micchacara veramaniya
ca  samanunno  hoti  kamesu  micchacara  veramaniya  ca  vannam
bhasati. Imehi kho .pe.
   [267]  Attana  ca  musavadi  hoti  paranca  musavade
samadapeti  musavade  ca  samanunno  hoti  musavadassa ca vannam
bhasati . imehi kho .pe. Attana ca musavada pativirato hoti paranca
musavada  veramaniya samadapeti musavada veramaniya ca samanunno
hoti musavada veramaniya ca vannam bhasati . imehi kho .pe.
   [268]  Attana  ca  pisunavaco  hoti  paranca  pisunaya
vacaya  samadapeti  pisunaya  vacaya  ca samanunno hoti pisunaya
vacaya ca vannam bhasati . imehi kho .pe. attana ca pisunaya
vacaya  pativirato  hoti  paranca  pisunaya  vacaya  veramaniya
samadapeti  pisunaya  vacaya  veramaniya  ca  samanunno  hoti
pisunaya vacaya veramaniya ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [269]  Attana ca pharusavaco hoti paranca pharusaya vacaya
samadapeti  pharusaya  vacaya  veramaniya  ca  samanunno  hoti
pharusaya vacaya ca vannam bhasati . imehi kho .pe. attana ca
pharusaya  vacaya pativirato hoti paranca pharusaya vacaya veramaniya
samadapeti  pharusaya  vacaya veramaniya ca samanunno hoti pharusaya
vacaya veramaniya ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [270]  Attana  ca  samphappalapi hoti paranca samphappalape
samadapeti  samphappalape  ca  samanunno  hoti  samphappalapassa
ca  vannam  bhasati  . imehi kho .pe. attana ca samphappalapa
pativirato  hoti  paranca  samphappalapa  veramaniya  samadapeti
samphappalapa  veramaniya  ca  samanunno  hoti  samphappalapa
veramaniya ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [271]  Attana  ca  abhijjhalu  hoti  paranca  abhijjhaya
samadapeti  abhijjhaya  ca  samanunno  hoti  abhijjhaya  ca  vannam
bhasati  .  imehi kho .pe. attana ca anabhijjhalu hoti paranca
anabhijjhaya   samadapeti   anabhijjhaya   ca   samanunno  hoti
anabhijjhaya ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [272]  Attana  ca  byapannacitto hoti paranca byapade
samadapeti  byapade  ca  samanunno  hoti  byapadassa ca vannam
bhasati  .  imehi  kho  .pe. attana ca abyapannacitto hoti
paranca  abyapade  samadapeti  abyapade  ca  samanunno  hoti
abyapadassa ca vannam bhasati. Imehi kho .pe.
   [273]  Attana  ca micchaditthiko hoti paranca micchaditthiya
samadapeti  micchaditthiya  ca  samanunno  hoti  micchaditthiya
ca vannam bhasati . imehi kho .pe. attana ca sammaditthiko hoti
paranca  sammaditthiya  samadapeti  sammaditthiya  ca  samanunno
hoti  sammaditthiya ca vannam bhasati . imehi kho  bhikkhave catuhi
dhammehi samannagato yathabhatam nikkhitto evam saggeti.
          Kammapathavaggo sattamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 341-344. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=7227&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=7227&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=264&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=143              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=264              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10258              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10258              Contents of The Tipitaka Volume 21 http://84000.org/tipitaka/read/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com