ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [58] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Athakho   bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya
vesāliṃ  piṇḍāya  pāvisi  vesāliyaṃ  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  mahāvanaṃ  ajjhogāhetvā  aññatarasmiṃ  rukkhamūle
divā vihāraṃ nisīdi . tena kho pana samayena sambulā licchavikumārakā
sajjāni  dhanūni  ādāya  kukkurasaṅghaparivutā  mahāvane anucaṅkamamānā
anuvicaramānā  addasaṃsu  bhagavantaṃ  aññatarasmiṃ rukkhamūle nisinnaṃ disvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sattā . 2 Yu. tametaṃ . 3 Ma. ārogye yobbanasmiṃ ca. Yu. ārogye ca.
@4 Ma. ye madā . 5 Ma. Yu. brahmacariyaparāyanoti.
Sajjāni  dhanūni  nikkhipitvā  kukkurasaṅghaṃ ekamantaṃ uyyojetvā yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
tuṇhībhūtā  tuṇhībhūtā  pañjalikā  bhagavantaṃ payirupāsanti tena kho pana
samayena mahānāmo licchavī 1- mahāvane jaṅghavihāraṃ 2- anucaṅkamamāno
anuvicaramāno addasa te licchavikumārake tuṇhībhūte tuṇhībhūte pañjalike
bhagavantaṃ  payirupāsante disvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho mahānāmo
licchavī  udānaṃ udānesi bhavissanti vajjī bhavissanti vajjīti  kiṃ pana
tvaṃ  mahānāma  evaṃ vadesi bhavissanti vajjī bhavissanti vajjīti ime
bhante  licchavikumārakā  caṇḍā  pharusā  apāṭubhā 3- yānipi tāni
kulesu pahiṇakāni pahīyanti ucchūti vā badarāti vā pūvāti vā modakāti vā
saṅkulikāti  5-  vā tāni vilumpitvā vilumpitvā khādanti kulitthīnaṃpi
kulakumārīnaṃpi pacchāliyaṃ khipanti tedānime tuṇhībhūtā tuṇhībhūtā pañjalikā
bhagavantaṃ payirupāsantīti.
   {58.1} Yassakassaci mahānāma kulaputtassa pañca dhammā saṃvijjanti
yadi  vā  rañño  khattiyassa muddhābhisittassa 6- yadi vā raṭṭhikassa
pettanikassa yadi vā senāya senāpatikassa yadi vā gāmagāmikassa 7-
yadi vā pūgagāmaṇikassa ye vā pana kulesu paccekādhipaccaṃ kārenti
vuḍḍhiyeva  pāṭikaṅkhā  no  parihāni  katame  pañca  idha mahānāma
@Footnote: 1 Ma. sabbattha vāresu licchavi . 2 ma jaṅghāvihāraṃ . 3 Ma. apānubhā. Yu. apajahā.
@4 Po. pahiṇikāni. Ma. paheṇakāni. Yu. pahiṇakāni . 5 Yu. sakkhalakāti.
@6 Po. sī muddhāvasittassa . 7 Ma. gāmagāmaṇikasasa.
Kulaputto   uṭṭhānaviriyādhigatehi   bhogehi   bāhābalaparicitehi
sedāvakkhittehi   1-   dhammikehi   dhammaladdhehi   mātāpitaro
sakkaroti   garukaroti   māneti  pūjeti  tamenaṃ  mātāpitaro
sakkatā   garukatā   mānitā   pūjitā   kalyāṇena   manasā
anukampanti  ciraṃ  jīva  dīghamāyuṃ  pālehīti  mātāpitānukampitassa
mahānāma kulaputtassa vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {58.2}  Puna  caparaṃ  mahānāma kulaputto uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
puttadāradāsakammakaraporise    sakkaroti   garukaroti   māneti
pūjeti   tamenaṃ   puttadāradāsakammakaraporisā  sakkatā  garukatā
mānitā  pūjitā  kalyāṇena  manasā  anukampanti  ciraṃ  jīva
dīghamāyuṃ     pālehīti     puttadāradāsakammakaraporisānukampitassa
mahānāma kulaputtassa vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {58.3}  Puna  caparaṃ  mahānāma kulaputto uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
khettakammantasāmantasabyohāre    2-   sakkaroti   garukaroti
māneti   pūjeti   tamenaṃ  khettakammantasāmantasabyohārā  2-
sakkatā  garukatā  mānitā pūjitā kalyāṇena manasā anukampanti ciraṃ
jīva   dīghamāyuṃ  pālehīti  khettakammantasāmantasabyohārānukampitassa
mahānāma kulaputtassa vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {58.4}  Puna  caparaṃ  mahānāma kulaputto uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
yā  tā  3-  balipaṭiggāhikā devatā taṃ 4- sakkaroti garukaroti
@Footnote: 1 Po. sabbattha vāresu sedāpakkhittehi . 2 yu ...sāmantasaṃvohāre.
@3 Ma. yāvatā . 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Māneti  pūjeti  tamenaṃ  balipaṭiggāhikā  devatā  sakkatā garukatā
mānitā  pūjitā  kalyāṇena  manasā  anukampanti  ciraṃ jīva dīghamāyuṃ
pālehīti   devatānukampitassa   mahānāma  kulaputtassa  vuḍḍhiyeva
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {58.5}  Puna  caparaṃ  mahānāma kulaputto uṭṭhānaviriyādhigatehi
bhogehi  bāhābalaparicitehi  sedāvakkhittehi  dhammikehi  dhammaladdhehi
samaṇabrāhmaṇe  sakkaroti  garukaroti  māneti  pūjeti  tamenaṃ
samaṇabrāhmaṇā  sakkatā  garukatā  mānitā pūjitā kalyāṇena manasā
anukampanti  ciraṃ  jīva  dīghāmāyuṃ  pālehīti  samaṇabrāhmaṇānukampitassa
mahānāma kulaputtassa vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {58.6}  Yassakassaci  mahānāma kulaputtassa ime pañca dhammā
saṃvijjanti yadi vā rañño khattiyassa muddhābhisittassa yadi vā raṭṭhikassa
pettanikassa  yadi  vā senāya senāpatikassa yadi vā gāmagāmikassa
yadi vā pūgagāmaṇikassa ye vā pana kulesu paccekādhipaccaṃ kārenti
vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no parihānīti.
     Mātāpitukiccakaro        puttadārahito sadā
     antojanassa atthāya      ye cassa anujīvino
     ubhinnaññeva 1- atthāya   vadaññū hoti sīlavā
     ñātīnaṃ pubbapetānaṃ      diṭṭhe dhamme ca jīvitaṃ 2-
     samaṇānaṃ brāhmaṇānaṃ     devatānañca paṇḍito
     vittisañjanano 3- hoti   dhammena gharamāvasaṃ
@Footnote: 1 Ma. ubhinnañceva. Yu. ubhinnaṃ yeva . 2 Po. dhammeva jīvataṃ. Ma. jīvataṃ.
@3 Po. pītisañ ....
     So karitvāna kalyāṇaṃ     pujjo hoti pasaṃsiyo
     idheva naṃ pasaṃsanti         pecca sagge pamodatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 86-90. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=1807              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=1807              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=58&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=58              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=58              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=711              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=711              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]