ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [76] Pañcime bhikkhave yodhājīvā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ
katame  pañca  idha  bhikkhave ekacco yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare  hananti
pariyāpādenti  evarūpopi  bhikkhave idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ
bhikkhave paṭhamo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {76.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave idhekacco yodhājīvo asicammaṃ
gahetvā  dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ  saṅgāmaṃ  otarati  so
tasmiṃ  saṅgāme  ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ
pare  upalikkhanti  tamenaṃ  apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti
so  ñātakehi  nīyamāno  appatvā  ñātake  antarāmagge  kālaṃ
karoti  evarūpopi bhikkhave idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ bhikkhave
dutiyo yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {76.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
Dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare  upalikkhanti
tamenaṃ  apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti  tamenaṃ  ñātakā
upaṭṭhahanti  paricaranti  so  ñātakehi  upaṭṭhahiyamāno  paricariyamāno
teneva  ābādhena  kālaṃ  karoti  evarūpopi  bhikkhave idhekacco
yodhājīvo  hoti ayaṃ bhikkhave tatiyo yodhājīvo santo saṃvijjamāno
lokasmiṃ.
   {76.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare  upalikkhanti
tamenaṃ  apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti  tamenaṃ  ñātakā
upaṭṭhahanti  paricaranti  so  ñātakehi  upaṭṭhahiyamāno  paricariyamāno
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā evarūpopi bhikkhave idhekacco yodhājīvo
hoti ayaṃ bhikkhave catuttho yodhājīvo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {76.4} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ  saṅgāmaṃ  otarati  so taṃ saṅgāmaṃ
abhivijinitvā  vijitasaṅgāmo  tameva  saṅgāmasīsaṃ ajjhāvasati evarūpopi
bhikkhave idhekacco yodhājīvo hoti ayaṃ bhikkhave pañcamo yodhājīvo
santo saṃvijjamāno lokasmiṃ . ime kho bhikkhave pañca yodhājīvā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   {76.5} Evameva kho bhikkhave pañcime yodhājīvūpamā puggalā
santo   saṃvijjamānā  bhikkhūsu  katame  pañca  idha  bhikkhave
Bhikkhu  aññataraṃ  gāmaṃ  vā  nigamaṃ  vā  unissāya  viharati  so
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  tameva  gāmaṃ  vā
nigamaṃ  vā  piṇḍāya  pavisati  arakkhiteneva  kāyena  arakkhitāya
vācāya  arakkhitena  cittena  anupaṭṭhitāya  satiyā  asaṃvutehi
indriyehi  so tattha passati mātugāmaṃ dunnivatthaṃ vā duppārutaṃ vā
tassa  [1]-  mātugāmaṃ disvā dunnivatthaṃ vā duppārutaṃ vā rāgo
cittaṃ  anuddhaṃseti  so  rāgānuddhaṃsena  cittena sikkhaṃ appaccakkhāya
dubbalyaṃ  anāvikatvā methunaṃ dhammaṃ paṭisevati seyyathāpi so bhakkhave
yodhājīvo  asicammaṃ  gahetvā dhanukalāpaṃ sannayhitvā viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ
otarati  so  tasmiṃ  saṅgāme  ussahati  vāyamati tamenaṃ ussahantaṃ
vāyamantaṃ  pare hananti pariyāpādenti tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ puggalaṃ
vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco puggalo hoti ayaṃ bhikkhave
paṭhamo yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {76.6} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā
upanissāya  viharati  so  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
tameva  gāmaṃ  vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati arakkhiteneva kāyena
arakkhitāya  vācāya  arakkhitena  cittena  mātugāmaṃ  dunnivatthaṃ
vā  duppārutaṃ  vā  tassa  mātugāmaṃ  disvā  dunnivatthaṃ  vā
duppārutaṃ  vā  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseti  so  rāgānuddhaṃsena
cittena   pariḍayhateva   kāyena   pariḍayhati  cetasā  tassa
@Footnote: 1 Ma. tanti disasti. ito paraṃ īdisameva.
Evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  āroceyyaṃ
rāgāyitomhi  1-  āvuso  rāgapareto  na  sakkomi  brahmacariyaṃ
santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  so  ārāmaṃ  gacchanto  appatvāva  ārāmaṃ
antarāmagge   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattati  seyyathāpi  so bhikkhave yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare  upalikkhanti
tamenaṃ  apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti  so  ñātakehi
nīyamāno   appatvāva  ñātake  antarāmagge  kālaṃ  karoti
tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave
idhekacco  puggalo  hoti  ayaṃ  bhikkhave  dutiyo  yodhājīvūpamo
puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {76.7} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā
upanissāya  viharati  so  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
tameva  gāmaṃ  vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati arakkhiteneva kāyena
arakkhitāya  vācāya  arakkhitena  cittena  anupaṭṭhitāya  satiyā
asaṃvutehi  indriyehi  so  tattha  passati  mātugāmaṃ  dunnivatthaṃ
vā  duppārutaṃ  vā  tassa  mātugāmaṃ  disvā  dunnivatthaṃ  vā
duppārutaṃ  vā  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseti  so rāgānuddhaṃsena 2-
cittena   pariḍayhateva   kāyena   pariḍayhati  cetasā  tassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. rāgapariyuṭṭhitomhi . 2 Ma. rāgānuddhaṃsitena. ito paraṃ īdisameva.
Evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  āroceyyaṃ
rāgāyitomhi  1-  āvuso  rāgapareto  na  sakkomi  brahmacariyaṃ
santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  so  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  āroceti
rāgāyitomhi  1-  āvuso  rāgapareto  na  sakkomi  brahmacariyaṃ
santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti
   {76.8}  tamenaṃ sabrahmacārī ovadanti anusāsanti appassādā
āvuso kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha
bhiyyo aṭṭhikaṅkalūpamā 2- kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo ettha bhiyyo maṃsapesūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā
bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo aṅgārakāsūpamā kāmā
vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo
supinakūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha bhiyayo yācitakūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā
ādīnavo ettha bhiyyo rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  asisūnūpamā  kāmā  vuttā
bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo sattisūlūpamā
kāmā   vuttā   bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo
@Footnote: 1 Ma. Yu. rāgapariyuṭṭhitomhi . 2 Yu. aṭṭhisaṅkhalūpamā.
Ettha  bhiyyo  sappasirūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha bhiyyo abhiramatu āyasmā brahmacariye
mā āyasmā sikkhādubbalyaṃ āvikatvā sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattīti
   {76.9} so sabrahmacārīhi evaṃ ovadiyamāno evaṃ anusāsiyamāno
evamāha  kiñcapi  āvuso  appassādā  kāmā  vuttā  bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyo athakho nevāhaṃ sakkomi
brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  so  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattati  seyyathāpi  so bhikkhave yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare upalikkhanti tamenaṃ
apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti  tamenaṃ ñātakā upaṭṭhahanti
paricaranti  so  ñātakehi  upaṭṭhahiyamāno  paricariyamāno  teneva
ābādhena  kālaṃ  karoti  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ vadāmi
evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  puggalo hoti ayaṃ bhikkhave tatiyo
yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {76.10} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā
upanissāya  viharati  so  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
tameva  gāmaṃ  vā nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati arakkhiteneva kāyena
arakkhitāya  vācāya arakkhitena cittena anupaṭṭhitāya satiyā asaṃvutehi
indriyehi  so tattha passati mātugāmaṃ dunnivatthaṃ vā duppārutaṃ vā
Tassa  mātugāmaṃ  disvā  dunnivatthaṃ vā duppārutaṃ vā rāgo cittaṃ
anuddhaṃseti  so  rāgānuddhaṃsena  cittena  pariḍayhateva  kāyena
pariḍayhati  cetasā  tassa  evaṃ  hoti  yannūnāhaṃ ārāmaṃ gantvā
bhikkhūnaṃ āroceyyaṃ rāgāyitomhi 1- āvuso rāgapareto na sakkomi
brahmacariyaṃ  santānetuṃ  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ  paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti  so  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  āroceti
rāgāyitomhi  1-  āvuso  rāgapareto  na  sakkomi  brahmacariyaṃ
santānetuṃ   sikkhādubbalyaṃ   āvikatvā   sikkhaṃ   paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti
   {76.11} tamenaṃ sabrahmacārī ovadanti anusāsanti appassādā
āvuso  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  maṃsapesūpamā  kāmā vuttā
bhagavatā ... tiṇukkūpamā kāmā vuttā bhagavatā ... Aṅgārakāsūpamā
kāmā vuttā bhagavatā ... supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā ...
Yācitakūpamā  kāmā vuttā bhagavatā ... rukkhaphalūpamā kāmā vuttā
bhagavatā  ...  asisūnūpamā kāmā vuttā bhagavatā ... sattisūlūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  ...  sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo abhiramatu āyasmā
brahmacariye  mā  āyasmā  sikkhādubbalyaṃ  āvikatvā  sikkhaṃ
paccakkhāya hīnāyāvattīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. rāgapariyuṭṭhitomhi.
   {76.12} So sabrahmacārīhi evaṃ ovadiyamāno evaṃ anusāsiyamāno
evamāha  ussahissāmi āvuso dhārayissāmi 1- āvuso abhiramissāmi
āvuso na dānāhaṃ āvuso sikkhādubbalyaṃ āvikatvā sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattissāmīti seyyathāpi so bhikkhave yodhājīvo asicammaṃ gahetvā
dhanukalāpaṃ  sannayhitvā  viyūḷhaṃ saṅgāmaṃ otarati so tasmiṃ saṅgāme
ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare  upalikkhanti
tamenaṃ  apanenti  apanetvā  ñātakānaṃ  nenti  tamenaṃ  ñātakā
upaṭṭhahanti  paricaranti  so  ñātakehi  upaṭṭhahiyamāno  paricariyamāno
vuṭṭhāti  tamhā  ābādhā  tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ puggalaṃ vadāmi
evarūpopi  bhikkhave  idhekacco puggalo hoti ayaṃ bhikkhave catuttho
yodhājīvūpamo puggalo santo saṃvijjamāno bhikkhūsu.
   {76.13} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu aññataraṃ gāmaṃ vā nigamaṃ vā
upanissāya  viharati  so  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya
tameva  gāmaṃ  vā  nigamaṃ vā piṇḍāya pavisati rakkhiteneva kāyena
rakkhitāya  vācāya  rakkhitena  cittena  upaṭṭhitāya  satiyā saṃvutehi
indriyehi  so  cakkhunā  rūpaṃ  disvā  na  nimittaggāhī  hoti
nānubyañjanaggāhī    yatvādhikaraṇamenaṃ    cakkhundriyaṃ    asaṃvutaṃ
viharantaṃ   abhijjhādomanassā   pāpakā   akusalā   dhammā
anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya  paṭipajjati  rakkhati  cakkhundriyaṃ
cakkhundriye saṃvaraṃ āpajjati sotena saddaṃ sutvā ... ghānena gandhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāyamissāmi.
Ghāyitvā ... jivhāya rasaṃ sāyitvā ... Kāyena phoṭṭhabbaṃ phusitvā ...
Manasā  dhammaṃ  viññāya  na  nimittaggāhī  hoti  nānubyañjanaggāhī
yatvādhikaraṇamenaṃ   manindriyaṃ  asaṃvutaṃ  viharantaṃ  abhijjhādomanassā
pāpakā  akusalā  dhammā  anvāssaveyyuṃ  tassa  saṃvarāya paṭipajjati
rakkhati  manindriyaṃ  manindriye  saṃvaraṃ  āpajjati  so  pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkanto  vivittaṃ  senāsanaṃ  bhajati  araññaṃ  rukkhamūlaṃ
pabbataṃ  kandaraṃ  giriguhaṃ  susānaṃ  vanapatthaṃ  abbhokāsaṃ  palālapuñjaṃ
so  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā suññāgāragato vā nisīdati
pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā
so  abhijjhaṃ  loke pahāya .pe. so ime pañca nīvaraṇe pahāya
cetaso  upakkilese  paññāya  dubbalīkaraṇe  vivicceva  kāmehi
.pe. Catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
   {76.14}  so  evaṃ samāhite citte parisuddhe pariyodāte
anaṅgaṇe  vigatūpakkilese  mudubhūte  kammaniye  ṭhite āneñjappatte
āsavānaṃ  khayañāṇāya  cittaṃ  abhininnāmeti  so  idaṃ  dukkhanti
yathābhūtaṃ   pajānāti  .pe.  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti
seyyathāpi  so  bhikkhave  yodhājīvo  asicammaṃ  gahetvā dhanukalāpaṃ
sannayhitvā   viyūḷhaṃ  saṅgāmaṃ  otarati  so  taṃ  saṅgāmaṃ
abhivijinitvā   vijitasaṅgāmo   tameva   saṅgāmasīsaṃ   ajjhāvasati
tathūpamāhaṃ  bhikkhave  imaṃ  puggalaṃ  vadāmi  evarūpopi  bhikkhave
idhekacco  puggalo  hoti  ayaṃ  bhikkhave  pañcamo  yodhājīvūpamo
puggalo   santo   saṃvijjamāno   bhikkhūsu   .  ime  kho
Bhikkhave   pañca  yodhājīvūpamā  puggalā  santo  saṃvijjamānā
bhikkhūsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 106-115. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2231              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2231              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=76&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=76              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=76              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=859              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=859              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]