ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [79]  Pañcimāni  bhikkhave anāgatabhayāni etarahi asamuppannāni
āyatiṃ  samuppajjissanti  tāni  vo  paṭibujjhitabbāni  paṭibujjhitvā
ca  tesaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  katamāni  pañca bhavissanti bhikkhave
bhikkhū  anāgatamaddhānaṃ  abhāvitakāyā  abhāvitasīlā  abhāvitacittā
abhāvitapaññā  te  abhāvitakāyā  samānā abhāvitasīlā abhāvitacittā
abhāvitapaññā  aññe  upasampādessanti  tepi  na  sakkhissanti
vinetuṃ  adhisīle  adhicitte  adhipaññāya tepi bhavissanti abhāvitakāyā
abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā  te abhāvitakāyā samānā
abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā  aññe  upasampādessanti
tepi  na  sakkhissanti  vinetuṃ  adhisīle  adhicitte adhipaññāya tepi
bhavissanti  abhāvitakāyā  abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā
iti  kho  bhikkhave  dhammasandosā  vinayasandoso  vinayasandosā
dhammasandoso  idaṃ  bhikkhave  paṭhamaṃ  anāgatabhayaṃ  etarahi asamuppannaṃ
āyatiṃ  samuppajjissati  taṃ  vo  paṭibujjhitabbaṃ  paṭibujjhitvā  ca
tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {79.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
abhāvitakāyā   abhāvitasīlā   abhāvitacittā  abhāvitapaññā  te
abhāvitakāyā  samānā  abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā
aññesaṃ nissayaṃ dassanti tepi na sakkhissanti vinetuṃ adhisīle adhicitte
Adhipaññāya  tepi  bhavissanti  abhāvitakāyā abhāvitasīlā abhāvitacittā
abhāvitapaññā  te  abhāvitakāyā  samānā abhāvitasīlā abhāvitacittā
abhāvitapaññā  aññesaṃ  nissayaṃ  dassanti tepi na sakkhissanti vinetuṃ
adhisīle  adhicitte  adhipaññāya  tepi  bhavissanti  abhāvitakāyā
abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā  iti  kho  bhikkhave
dhammasandosā   vinayasandoso  vinayasandosā  dhammasandoso  idaṃ
bhikkhave  dutiyaṃ  anāgatabhayaṃ  etarahi asamuppannaṃ āyatiṃ samuppajjissati
taṃ vo paṭibujjhitabbaṃ paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {79.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
abhāvitakāyā   abhāvitasīlā   abhāvitacittā  abhāvitapaññā  te
abhāvitakāyā  samānā  abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā
abhidhammakathaṃ  vedallakathaṃ  kathentā  kaṇhaṃ  dhammaṃ  okkamamānā  na
bujjhissanti   iti  kho  bhikkhave  dhammasandosā  vinayasandoso
vinayasandosā  dhammasandoso  idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ  anāgatabhayaṃ
etarahi  asamuppannaṃ  āyatiṃ  samuppajjissati  taṃ  vo  paṭibujjhitabbaṃ
paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {79.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
abhāvitakāyā    abhāvitasīlā    abhāvitacittā   abhāvitapaññā
te   abhāvitakāyā   samānā   abhāvitasīlā   abhāvitacittā
abhāvitapaññā   ye  te  suttantā  tathāgatabhāsitā  gambhīrā
gambhīratthā     lokuttarā     suññatāpaṭisaṃyuttā    tesu
Bhaññamānesu  na  sussūsanti 1- na sotaṃ odahissanti na aññācittaṃ
upaṭṭhāpessanti  2-  na  ca te dhamme uggahetabbaṃ pariyāpuṇitabbaṃ
maññissanti ye pana te suttantā kavikatā 3- kāveyyā cittakkharā
cittabyañjanā bāhirakā sāvakabhāsitā tesu bhaññamānesu sussūsanti 1-
sotaṃ  odahissanti  aññācittaṃ  upaṭṭhāpessanti 2- te ca dhamme
uggahetabbaṃ  pariyāpuṇitabbaṃ maññissanti iti kho bhikkhave dhammasandosā
vinayasandoso  vinayasandosā  dhammasandoso  idaṃ  bhikkhave  catutthaṃ
anāgatabhayaṃ  etarahi  asamuppannaṃ  āyatiṃ  samuppajjissati  taṃ  vo
paṭibujjhitabbaṃ paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {79.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
abhāvitakāyā   abhāvitasīlā   abhāvitacittā  abhāvitapaññā  te
abhāvitakāyā  samānā  abhāvitasīlā  abhāvitacittā  abhāvitapaññā
therā bhikkhū bāhullikā 4- bhavissanti sāthalikā okkamane pubbaṅgamā
paviveke  nikkhittadhurā  na  viriyaṃ  ārabhissanti  appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa sacchikiriyāya tesaṃ pacchimā janatā
diṭṭhānugatiṃ  āpajjissati  sāpi  bhavissati  bāhullikā  4- sāthalikā
okkamane  pubbaṅgamā  paviveke  nikkhittadhurā  na viriyaṃ ārabhissati
appattassa   pattiyā   anadhigatassa   adhigamāya   asacchikatassa
sacchikiriyāya  iti  kho  bhikkhave  dhammasandosā  vinayasandoso
vinayasandosā    dhammasandoso    idaṃ   bhikkhave   pañcamaṃ
@Footnote: 1 Ma. na sussūsissanti. Yu. na sussusissanti . 2 Ma. Yu. upaṭṭhapessanti.
@3 Ma. kavitā . 4 Po. Ma. Yu. bāhulikā.
Anāgatabhayaṃ  etarahi  asamuppannaṃ  āyatiṃ  samuppajjissati  taṃ  vo
paṭibujjhitabbaṃ paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {79.5}  Imāni  kho  bhikkhave  pañca anāgatabhayāni etarahi
asamuppannāni  āyatiṃ  samuppajjissanti  tāni  vo  paṭibujjhitabbāni
paṭibujjhitvā ca tesaṃ pahānāya vāyamitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 121-124. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=79&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=79              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=79              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=901              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=901              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]