ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [104]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu samaṇesu
samaṇasukhumālo  hoti  katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave  bhikkhu
yācitova  bahulaṃ  cīvaraṃ  paribhuñjati  appaṃ  ayācito yācitova bahulaṃ
piṇḍapātaṃ  paribhuñjati  appaṃ  ayācito  yācitova  bahulaṃ  senāsanaṃ
paribhuñjati  appaṃ  ayācito yācitova bahulaṃ gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
paribhuñjati  appaṃ  ayācito  yehi  kho  pana  sabrahmacārīhi  saddhiṃ
@Footnote: 1 Ma. ekakova.
Viharati  tyassa  manāpeneva  bahulaṃ  kāyakammena  samudācaranti appaṃ
amanāpena manāpeneva bahulaṃ vacīkammena samudācaranti appaṃ amanāpena
manāpeneva  bahulaṃ  manokammena  samudācaranti  appaṃ  amanāpena
manāpaṃyeva [1]- upahāraṃ upaharanti appaṃ amanāpaṃ yāni kho pana tāni
vedayitāni pittasamuṭṭhānāni vā semhasamuṭṭhānāni vā vātasamuṭṭhānāni
vā  sannipātikāni  vā  utupariṇāmajāni  vā  visamaparihārajāni vā
opakkamikāni vā kammavipākajāni vā tānissa na bahudeva uppajjanti
appābādho  hoti catunnaṃ jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  hoti  akicchalābhī  akasiralābhī  āsavānaṃ  khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja  viharati  imehi kho bhikkhave pañcahi dhammehi samannāgato
bhikkhu samaṇesu samaṇasukhumālo hoti.
   {104.1} Yaṃ hi taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti  mameva taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti ahaṃ hi 2- bhikkhave yācitova bahulaṃ cīvaraṃ paribhuñjāmi appaṃ
ayācito yācitova bahulaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjāmi appaṃ ayācito yācitova
bahulaṃ  senāsanaṃ  paribhuñjāmi  appaṃ  ayācito  yācitova  bahulaṃ
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  paribhuñjāmi appaṃ ayācito yehi kho pana
bhikkhūhi saddhiṃ viharāmi te maṃ manāpeneva bahulaṃ kāyakammena samudācaranti appaṃ
@Footnote: 1 Po. bahulaṃ . 2 Po. Yu. hisaddo na dissati.
Amanāpena manāpeneva bahulaṃ vacīkammena samudācaranti appaṃ amanāpena
manāpeneva bahulaṃ manokammena samudācaranti appaṃ amanāpena manāpaṃyeva
upahāraṃ  upaharanti  appaṃ  amanāpaṃ yāni kho pana tāni vedayitāni
pittasamuṭṭhānāni   vā  semhasamuṭṭhānāni  vā  vātasamuṭṭhānāni
vā  sannipātikāni  vā  utupariṇāmajāni  vā  visamaparihārajāni vā
opakkamikāni vā kammavipākajāni vā tāni me na bahudeva uppajjanti
appābādhohamasmi catunnaṃ [1]- jhānānaṃ ābhicetasikānaṃ diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ
nikāmalābhī  akicchalābhī  akasiralābhī āsavānaṃ khayā .pe. sacchikatvā
upasampajja viharāmi . yaṃ hi taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti  mameva taṃ bhikkhave sammā vadamāno vadeyya samaṇesu
samaṇasukhumāloti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 147-149. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=3101              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=3101              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=104&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=104              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=104              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1046              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1046              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]