ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [157] Pañcannaṃ bhikkhave puggalānaṃ kathā dukkathā puggale 1-
puggalaṃ   upanidhāya   katamesaṃ   pañcannaṃ  assaddhassa  bhikkhave
saddhākathā  dukkathā  dussīlassa  sīlakathā  dukkathā  appassutassa
bāhusaccakathā   dukkathā   maccharissa  2-  cāgakathā  dukkathā
duppaññassa paññākathā dukkathā.
   {157.1}  Kasmā  ca bhikkhave assaddhassa saddhākathā dukkathā
assaddho  bhikkhave  saddhākathāya  kacchamānāya  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave saddhāsampadaṃ attani na samanupassati
na  ca  labhati  tatonidānaṃ  pītipāmujjaṃ  3-  tasmā  assaddhassa
saddhākathā dukkathā.
   {157.2} Kasmā ca bhikkhave dussīlassa sīlakathā dukkathā dussīlo
bhikkhave  sīlakathāya  kacchamānāya  abhisajjati  kuppati  byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  taṃ  kissa
hetu  tañhi  so  bhikkhave  sīlasampadaṃ attani na samanupassati na ca
labhati tatonidānaṃ pītipāmujjaṃ tasmā dussīlassa sīlakathā dukkathā.
   {157.3} Kasmā ca bhikkhave appassutassa bāhusaccakathā dukkathā
appassuto  bhikkhave  bāhusaccakathāya  kacchamānāya  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave sutasampadaṃ attani na samanupassati na
ca  labhati  tatonidānaṃ  pītipāmujjaṃ  tasmā appassutassa bāhusaccakathā
@Footnote: 1 Sī. Yu. puggalaṃ puggalaṃ. ito paraṃ īdīsameva . 2 Po. Yu. macchariyassa. ito
@paraṃ evaṃ ñātabbaṃ . 3 Ma. pītipāmojjaṃ. sabbatthavāresu īdisameva.
Kathā dukkathā.
   {157.4} Kasmā ca bhikkhave maccharissa cāgakathā dukkathā maccharī
bhikkhave  cāgakathāya  kacchamānāya  abhisajjati  kuppati  byāpajjati
patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti  taṃ  kissa
hetu  tañhi  so  bhikkhave  cāgasampadaṃ  attani  na samanupassati na
ca labhati tatonidānaṃ pītipāmujjaṃ tasmā maccharissa cāgakathā dukkathā.
   {157.5}  Kasmā  ca bhikkhave duppaññassa paññākathā dukkathā
duppañño  bhikkhave  paññākathāya  kacchamānāya  abhisajjati  kuppati
byāpajjati  patitthīyati  kopañca  dosañca  appaccayañca  pātukaroti
taṃ  kissa  hetu  tañhi  so  bhikkhave  paññāsampadaṃ  attani  na
samanupassati   na  ca  labhati  tatonidānaṃ  pītipāmujjaṃ  tasmā
duppaññassa  paññākathā  dukkathā  .  imesaṃ  kho  bhikkhave
pañcannaṃ puggalānaṃ kathā dukkathā puggale puggalaṃ upanidhāya.
   {157.6}  Pañcannaṃ  bhikkhave  puggalānaṃ kathā sukathā puggale
puggalaṃ  upanidhāya  katamesaṃ  pañcannaṃ  saddhassa  bhikkhave  saddhākathā
sukathā  sīlavato  sīlakathā  sukathā  bahussutassa  bāhusaccakathā sukathā
cāgavato cāgakathā sukathā paññavato paññākathā sukathā.
   {157.7} Kasmā ca bhikkhave saddhassa saddhākathā sukathā saddho
bhikkhave saddhākathāya kacchamānāya nābhisajjati na kuppati na byāpajjati na
patittīyati na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti taṃ kissa hetu
tañhi so bhikkhave saddhāsampadaṃ attani samanupassati labhati ca tatonidānaṃ
Pītipāmujjaṃ tasmā saddhassa saddhākathā sukathā.
   {157.8} Kasmā ca bhikkhave sīlavato sīlakathā sukathā sīlavā bhikkhave
sīlakathāya kacchamānāya nābhisajjati na kuppati na byāpajjati na patitthīyati
na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti taṃ kissa hetu tañhi so
bhikkhave  sīlasampadaṃ attani samanupassati labhati ca tatonidānaṃ pītipāmujjaṃ
tasmā sīlavato sīlakathā sukathā.
   {157.9}  Kasmā ca bhikkhave bahussutassa bāhusaccakathā sukathā
bahussuto  bhikkhave  bāhusaccakathāya kacchamānāya nābhisajjati na kuppati
na byāpajjati na patitthīyati na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti
taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave sutasampadaṃ attani samanupassati labhati ca
tatonidānaṃ pītipāmujjaṃ tasmā bahussutassa bāhusaccakathā sukathā.
   {157.10} Kasmā ca bhikkhave cāgavato cāgakathā sukathā cāgavā
bhikkhave  cāgakathāya kacchamānāya nābhisajjati na kuppati na byāpajjati
na  patitthīyati  na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti taṃ kissa
hetu  tañhi  so  bhikkhave  cāgasampadaṃ attani samanupassati labhati ca
tatonidānaṃ pītipāmujjaṃ tasmā cāgavato cāgakathā sukathā.
   {157.11}  Kasmā  ca  bhikkhave paññavato paññākathā sukathā
paññavā  bhikkhave  paññākathāya  kacchamānāya  nābhisajjati  na kuppati
na byāpajjati na patitthīyati na kopañca dosañca appaccayañca pātukaroti
taṃ kissa hetu tañhi so bhikkhave paññāsampadaṃ attani samanupassati labhati ca
Tatonidānaṃ  pītipāmujjaṃ tasmā paññavato paññākathā sukathā . imesaṃ
kho  bhikkhave  pañcannaṃ  puggalānaṃ  kathā  sukathā  puggale  puggalaṃ
upanidhāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 202-205. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4242              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4242              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=157&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=157              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=157              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1334              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1334              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]