ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [174]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  bhagavā  etadavoca  pañca
gahapati  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati nirayañca
upapajjati  katamāni  pañca  pāṇātipātaṃ  adinnādānaṃ  kāmesu
micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni  kho gahapati
pañca  bhayāni  verāni  appahāya  dussīlo  iti  vuccati  nirayañca
upapajjati.
   {174.1}  Pañca  gahapati  bhayāni verāni pahāya sīlavā iti
vuccati  sugatiñca  upapajjati  katamāna  pañca pāṇātipātaṃ adinnādānaṃ
kāmesu  micchācāraṃ  musāvādaṃ  surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ  imāni
kho  gahapati  pañca  bhayāni  verāni  pahāya  sīlavā  iti vuccati
sugatiñca  upapajjati . yaṃ gahapati pāṇātipātī 1- pāṇātipātapaccayā
diṭṭhadhammikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ veraṃ pasavati
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cetasikampi  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  pāṇātipātā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na  cetasikaṃ  dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti pāṇātipātā paṭiviratassa
evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hoti . yaṃ gahapati adinnādāyī ... Yaṃ
gahapati kāmesu micchācārī ... yaṃ gahapati musāvādī ... yaṃ gahapati
surāmerayamajjapamādaṭṭhāyī  surāmerayamajjapamādaṭṭhānapaccayā diṭṭhadhammikampi
bhayaṃ  veraṃ  pasavati  samparāyikampi  bhayaṃ  veraṃ  pasavati  cetasikampi
dukkhaṃ  domanassaṃ  paṭisaṃvedeti  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭivirato
neva  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati na samparāyikaṃ bhayaṃ veraṃ pasavati
na cetasikaṃ dukkhaṃ domanassaṃ paṭisaṃvedeti . surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭiviratassa evantaṃ bhayaṃ veraṃ vūpasantaṃ hotīti.
     Yo pāṇamatipāteti 1-      musāvādañca bhāsati
     loke adinnaṃ ādiyati       paradārañca gacchati
     surāmerayapānañca         yo naro anuyuñjati
     appahāya pañca verāni      dussīlo iti vuccati
     kāyassa bhedā duppañño    nirayaṃ sopapajjati 2-.
     Yo pāṇaṃ nātipāteti       musāvādaṃ na bhāsati
     loke adinnaṃ nādiyati       paradāraṃ na gacchati
     surāmerayapānañca          yo naro nānuyuñjati
     pahāya pañca verāni        sīlavā iti vuccati
@Footnote: 1 Yu. pāṇamatimāteti . 2 Po. Yu. so upapajjati.
     Kāyassa bhedā sappañño    sugatiṃ sopapajjatīti 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 228-230. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=4804              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=4804              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=174&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=174              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=174              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1503              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1503              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]