ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [180] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ carati mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  addasā  kho  bhagavā  addhānamaggapaṭipanno  aññatarasmiṃ
padese  mahantaṃ sālavanaṃ disvāna maggā okkamma yena taṃ sālavanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  sālavanaṃ  ajjhogāhetvā aññatarasmiṃ
padese sitaṃ pātvākāsi . athakho āyasamto ānandassa etadahosi
@Footnote: 1 Po. Yu. kāsu ca . 2 Po. Ma. dadanti.
Ko  nu  kho  hetu  ko paccayo bhagavato sitassa pātukammāya na
akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti . athakho āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca ko nu kho bhante hetu ko paccayo bhagavato
sitassa pātukammāya na akāraṇena tathāgatā sitaṃ pātukarontīti.
   {180.1} Bhūtapubbaṃ ānanda imasmiṃ padese nagaraṃ ahosi iddhañceva
phītañca  bahujanaṃ ākiṇṇamanussaṃ taṃ kho panānanda nagaraṃ kassapo bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho upanissāya viharati 1- kassapassa kho panānanda
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa  bhavesī  nāma  upāsako ahosi
sīlesu  aparipūrakārī  bhavesinā  kho ānanda upāsakena pañcamattāni
upāsakasatāni  paṭidesitāni  samādapitāni ahesuṃ sīlesu aparipūrakārino
athakho  ānanda  bhavesissa  upāsakassa  etadahosi ahaṃ kho imesaṃ
pañcannaṃ   upāsakasatānaṃ   bahūpakāro   pubbaṅgamo  samādapetā
ahañcamhi  sīlesu  aparipūrakārī  imānipi  pañca upāsakasatāni sīlesu
aparipūrakārino  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi  kiñci  atirekaṃ  handāhaṃ
atirekāyāti.
   {180.2} Athakho ānanda bhavesī 2- upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca ajjatagge maṃ āyasmanto sīlesu paripūrakāriṃ dhārethāti.
Athakho   ānanda   tesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ  etadahosi
ayyo  kho  bhavesī  amhākaṃ  bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihāsi . 2 Ma. Yu. gavesī.
Ayyo  hi  nāma  bhavesī  1-  sīlesu paripūrakārī bhavissati kimaṅgaṃ
pana  mayanti  .  athakho  ānanda  tāni pañca upāsakasatāni yena
bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhavesiṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi pañca upāsakasatāni
sīlesu  paripūrakārino  dhāretūti  .  athakho  ānanda  bhavesissa
upāsakassa  etadahosi  ahaṃ  kho  imesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ
bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā  ahañcamhi  sīlesu  paripūrakārī
imānipi 2- pañca upāsakasatāni sīlesu paripūrakārino iccetaṃ samasamaṃ
natthi kiñci atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.3}  Athakho ānanda bhavesī upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca ajjatagge maṃ āyasmanto brahmacāriṃ dhāretha ārācāriṃ virataṃ
methunā  gāmadhammāti . athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ upāsakasatānaṃ
etadahosi ayyo kho bhavesī amhākaṃ bahūpakāro pubbaṅgamo samādapetā
ayyo hi nāma bhavesī brahmacārī bhavissati ārācārī virato methunā
gāmadhammā  kimaṅgaṃ  pana  mayanti  .  athakho  ānanda tāni pañca
upāsakasatāni  yena  bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhavesiṃ  upāsakaṃ  etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi
@Footnote: 1 Ma. Yu. gavesī. sabbattha īdisameva . 2 Yu. imāni ca.
Pañca  upāsakasatāni  brahmacārino dhāretu ārācārino virate 1-
methunā gāmadhammāti . athakho ānanda bhavesissa upāsakassa etadahosi
ahaṃ  kho  imesaṃ  pañcannaṃ  upāsakasatānaṃ  bahūpakāro  pubbaṅgamo
samādapetā  ahañcamhi sīlesu paripūrakārī imānipi pañca upāsakasatāni
sīlesu  paripūrakārino  ahañcamhi  brahmacārī  ārācārī  virato
methunā  gāmadhammā  imānipi  pañca  upāsakasatāni  brahmacārino
ārācārino  viratā  methunā  gāmadhammā  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi
kiñci atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.4}  Athakho ānanda bhavesī upāsako yena tāni pañca
upāsakasatāni  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  tāni  pañca upāsakasatāni
etadavoca  ajjatagge  maṃ  āyasmanto  ekabhattikaṃ  dhāretha
rattūparataṃ  virataṃ  vikālabhojanāti  .  athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ
upāsakasatānaṃ  etadahosi  ayyo  kho  bhavesī  amhākaṃ  2-
bahūpakāro  pubbaṅgamo  samādapetā  ayyo  hi  nāma  bhavesī
ekabhattiko  bhavissati  rattūparato  virato  vikālabhojanā  kimaṅgaṃ
pana  mayanti  .  athakho  ānanda  tāni pañca upāsakasatāni yena
bhavesī  upāsako  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhavesiṃ  upāsakaṃ
etadavocuṃ  ajjatagge  ayyo  bhavesī  imānipi pañca upāsakasatāni
ekabhattike  dhāretu  rattūparate  virate  vikālabhojanāti . athakho
ānanda  bhavesissa  upāsakassa  etadahosi  ahaṃ  kho  imesaṃ
@Footnote: 1 Po. ma viratā . 2 Ma. ayaṃ saddo natthi.
Pañcannaṃ   upāsakasatānaṃ   bahūpakāro   pubbaṅgamo  samādapetā
ahañcamhi  sīlesu  paripūrakārī  imānipi  pañca  upāsakasatāni sīlesu
paripūrakārino  ahañcamhi  brahmacārī  ārācārī  virato  methunā
gāmadhammā  imānipi  pañca  upāsakasatāni brahmacārino ārācārino
viratā  methunā  gāmadhammā  ahañcamhi  ekabhattiko  rattūparato
virato  vikālabhojanā  imānipi  pañca  upāsakasatāni  ekabhattikā
rattūparatā  viratā  vikālabhojanā  iccetaṃ  samasamaṃ  natthi  kiñci
atirekaṃ handāhaṃ atirekāyāti.
   {180.5} Athakho ānanda bhavesī upāsako yena kassapo bhagavā
arahaṃ  sammāsambuddho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ etadavoca labheyyāhaṃ bhante bhagavato santike
pabbajjaṃ labheyyaṃ upasampadanti . alattha kho ānanda bhavesī upāsako
kassapassa  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa santike pabbajjaṃ alattha
upasampadaṃ acirūpasampanno kho panānanda bhavesī bhikkhu eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  aññataro  ca  panānanda  bhavesī  bhikkhu
arahataṃ ahosi.
   {180.6} Athakho ānanda tesaṃ pañcannaṃ upāsakasatānaṃ etadahosi
ayyo kho bhavesī amhākaṃ bahūpakāro pubbaṅgamo samādapetā ayyo hi
nāma bhavesī kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissati  kimaṅgaṃ  pana  mayanti  . athakho
ānanda  tāni  pañca  upāsakasatāni  yena  kassapo  bhagavā arahaṃ
sammāsambuddho   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  kassapaṃ  bhagavantaṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  etadavocuṃ  labheyyāma  mayaṃ bhante bhagavato
santike  pabbajjaṃ  labheyyāma  upasampadanti  alabhiṃsu  kho  ānanda
tāni   pañca   upāsakasatāni   kassapassa   bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa santike pabbajjaṃ alabhiṃsu upasampadaṃ
   {180.7} athakho ānanda bhavesissa bhikkhuno etadahosi ahaṃ kho
imassa  anuttarassa  vimuttisukhassa  nikāmalābhī  [1]-  akicchalābhī
akasiralābhī  ahovatimānipi  pañca  bhikkhusatāni  imassa  anuttarassa
vimuttisukhassa  nikāmalābhino  assu  akicchalābhino  akasiralābhinoti
athakho  ānanda  tāni  pañca  bhikkhusatāni  ekekā 2- vūpakaṭṭhā
appamattā   ātāpino   pahitattā   viharantā   nacirasseva
yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti
tadanuttaraṃ   brahmacariyapariyosānaṃ   diṭṭheva   dhamme   sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihariṃsu  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññiṃsu  iti
@Footnote: 1 Ma. hoti . 2 Ma. yu ayaṃ pāṭho natthi.
Kho  ānanda  tāni  pañca bhikkhusatāni bhavesipamukhāni uttaruttariṃ 1-
paṇītapaṇītaṃ  vāyamamānā  anuttaraṃ  vimuttiṃ  sacchākaṃsu  . tasmā tiha
ānanda  evaṃ  sikkhitabbaṃ  uttaruttariṃ  1-  paṇītapaṇītaṃ  vāyamamānā
anuttaraṃ vimuttiṃ sacchikarissāmāti evaṃ hi vo ānanda sikkhitabbanti.
          Upāsakavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
    sārajjaṃ visārado nirayaṃ    evaṃ caṇḍālapañcamaṃ
    pīti vaṇijjā rājāno     gihī ceva bhavesināti.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 239-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5051              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5051              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=180&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=180              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=180              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1544              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1544              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]