ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [194]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  vesāliyaṃ  viharati  mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .   tena  kho  pana  samayena  kāraṇapālī
brāhmaṇo  licchavīnaṃ  kammantaṃ  kāreti  addasā  kho  kāraṇapālī
brāhmaṇo  piṅgiyāniṃ  brāhmaṇaṃ  dūratova  āgacchantaṃ  disvāna
piṅgiyāniṃ  brāhmaṇaṃ  etadavoca  handa  kuto  nu  bhavaṃ  piṅgiyānī
āgacchati  divā  divassāti  . idhāhaṃ 1- bho āgacchāmi samaṇassa
gotamassa  santikāti  taṃ kiṃ maññati bhavaṃ piṅgiyānī samaṇassa gotamassa
paññāveyyattiyaṃ  paṇḍito  maññeti  kocāhaṃ  bho  ko ca samaṇassa
gotamassa  paññāveyyattiyaṃ  jānissāmi  sopi  nūnassa  tādisova
yo  samaṇassa  gotamassa  paññāveyyattiyaṃ  jāneyyāti  uḷārāya
khalu bhavaṃ piṅgiyānī samaṇaṃ gotamaṃ pasaṃsāya pasaṃsatīti kocāhaṃ bho ko ca
samaṇaṃ gotamaṃ pasaṃsissāmi pasaṭṭhapasaṭṭho ca 2- so bhavaṃ gotamo seṭṭho
devamanussānanti kiṃ pana bhavaṃ piṅgiyānī atthavasaṃ sampassamāno samaṇe
gotame evaṃ abhippasannoti
   {194.1}  seyyathāpi bho puriso aggarasaparititto na aññesaṃ
hīnānaṃ  rasānaṃ  piheti evameva kho bho yato yato tassa bhoto
@Footnote: 1 Ma. Yu. itohaṃ . 2 Ma. Yu. pasatthappasatthova.
Gotamassa dhammaṃ suṇāti yadi suttaso yadi geyyaso yadi veyyākaraṇaso
yadi  abbhutadhammaso  tato  tato  na aññesaṃ puthusamaṇappavādānaṃ 1-
piheti
   {194.2} seyyathāpi bho puriso jighacchādubbalyapareto madhupiṇḍikaṃ
adhigaccheyya so yato yato sāyetha labhateva 2- sādurasaṃ asecanakaṃ
evameva  kho bho yato yato tassa bhoto gotamassa dhammaṃ suṇāti
yadi  suttaso  yadi  geyyaso yadi veyyākaraṇaso yadi abbhutadhammaso
tato tato labhateva 2- attamanataṃ labhati cetaso pasādaṃ.
   {194.3}  Seyyathāpi  bho  puriso  candanaghaṭikaṃ  adhigaccheyya
haricandanassa vā lohitacandanassa vā [3]- yato yato ghāyetha yadi
mūlato  yadi  majjhato  yadi aggato adhigacchateva surabhigandhaṃ asecanakaṃ
evameva kho bho yato yato tassa bhoto gotamassa dhammaṃ suṇāti yadi
suttaso  yadi  geyyaso yadi veyyākaraṇaso yadi abbhutadhammaso tato
tato adhigacchati pāmujjaṃ adhigacchati somanassaṃ.
   {194.4} Seyyathāpi bho puriso ābādhiko dukkhito bāḷhagilāno
tassa kusalo bhisako ṭhānaso ābādhaṃ nīhareyya evameva kho bho yato yato
tassa bhoto gotamassa dhammaṃ suṇāti yadi suttaso yadi geyyaso yadi
veyyākaraṇaso  yadi  abbhutadhammaso  tato  tato  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  abbhatthaṃ  gacchanti  .  seyyathāpi bho pokkharaṇī
acchodakā  sātodakā  sītodakā  setodakā 4- supatiṭṭhā ramaṇīyā
atha  puriso  āgaccheyya  ghammābhitatto ghammapareto kilanto tasito
@Footnote: 1 Ma. Yu. puthusamaṇabrāhmaṇappavādānaṃ . 2 Po. labhetheva . 3 Ma. Yu. soti atthi.
@4 Ma. setakā.
Pipāsito  so  taṃ pokkharaṇiṃ ogāhetvā nhātvā ca pivitvā ca
sabbadarathakilamathapariḷāhaṃ  paṭippassambheyya  evameva  kho  bho  yato
yato tassa bhoto gotamassa dhammaṃ suṇāti yadi suttaso yadi geyyaso
yadi veyyākaraṇaso yadi abbhutadhammaso tato tato sabbadarathakilamathapariḷāhā
paṭippassambhantīti.
   {194.5} Evaṃ vutte kāraṇapālī brāhmaṇo uṭṭhāyāsanā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  dakkhiṇajānumaṇḍalaṃ paṭhaviyaṃ nihantvā yena bhagavā
tenañjaliṃ  paṇāmetvā tikkhattuṃ udānaṃ udānesi namo tassa bhagavato
arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa . Abhikkantaṃ bho piṅgiyāni
abhikkantaṃ  bho  piṅgiyāni  seyyathāpi  bho piṅgiyāni nikkujjitaṃ vā
ukkujjeyya  paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ ācikkheyya
andhakāre  vā  telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni dakkhantīti
evameva 1- bhotā piṅgiyāninā anekapariyāyena dhammo pakāsito.
Esāhaṃ  bho  piṅgiyāni  taṃ  bhavantaṃ gotamaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ maṃ bhavaṃ piṅgayānī dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṃ gatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 263-265. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5552              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5552              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=194&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=194              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=194              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1670              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1670              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com