ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [200] Pañcimā bhikkhave nissāraṇiyā 2- dhātuyo katamā pañca
idha bhikkhave bhikkhuno kāme 3- manasikaroto kāmesu cittaṃ na pakkhandati
na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati nekkhammaṃ kho panassa manasikaroto
nekkhamme  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati  tassa
taṃ cittaṃ sugataṃ 4- subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ suvisaṃyuttaṃ kāmehi ye
ca  kāmapaccayā  uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  mutto  so
tehi na so taṃ vedanaṃ vediyati idamakkhātaṃ kāmānaṃ nissaraṇaṃ.
   {200.1}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhuno byāpādaṃ manasikaroto
byāpāde  cittaṃ  na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
abyāpādaṃ  kho  panassa  manasikaroto  abyāpāde  cittaṃ pakkhandati
pasīdati santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ 4- subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ
suvimuttaṃ  suvisaṃyuttaṃ  byāpādena  ye ca byāpādapaccayā uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vediyati
idamakkhātaṃ byāpādassa nissaraṇaṃ.
   {200.2}   Puna   caparaṃ   bhikkhave   bhikkhuno  vihesaṃ
@Footnote: 1 Ma. yaṃ bhikkhave sīlavanto . 2 Ma. nissāraṇīyā. Yu. nissaraṇīyā.
@3 Po. Ma. Yu. kāmaṃ . 4 Yu. sukataṃ.
Manasikaroto  vihesāya  cittaṃ  na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati
na  vimuccati  avihesaṃ  kho  panassa  manasikaroto  avihesāya cittaṃ
pakkhandati  pasīdati  santiṭṭhati  vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ
suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ suvisaṃyuttaṃ vihesāya ye ca vihesāpaccayā uppajjanti
āsavā vighātapariḷāhā mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vediyati
idamakkhātaṃ vihesāya nissaraṇaṃ.
   {200.3} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno rūpe 1- manasikaroto rūpesu 2-
cittaṃ na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati arūpaṃ kho panassa
manasikaroto  arūpe  cittaṃ pakkhandati pasīdati santiṭṭhati vimuccati tassa
taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ suvisaṃyuttaṃ rūpehi ye ca
rūpapaccayā  uppajjanti  āsavā  vighātapariḷāhā  mutto  so tehi
na so taṃ vedanaṃ vediyati idamakkhātaṃ rūpānaṃ nissaraṇaṃ.
   {200.4} Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno sakkāyaṃ manasikaroto sakkāye
cittaṃ na pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati sakkāyanirodhaṃ
kho  panassa  manasikaroto  sakkāyanirodhe  cittaṃ  pakkhandati  pasīdati
santiṭṭhati vimuccati tassa taṃ cittaṃ sugataṃ subhāvitaṃ suvuṭṭhitaṃ suvimuttaṃ
suvisaṃyuttaṃ  sakkāyena  ye  ca  sakkāyapaccayā  uppajjanti āsavā
vighātapariḷāhā mutto so tehi na so taṃ vedanaṃ vediyati idamakkhātaṃ
sakkāyassa nissaraṇaṃ.
   {200.5}    Tassa   kāmanandipi   3-   nānuseti
byāpādanandipi     nānuseti     vihesānandipi     4-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. rūpaṃ . 2 Ma. Yu. rūpe . 3-4 Ma. ...nandīpi.
Nānuseti  rūpanandipi  1- nānuseti sakkāyanandipi 2- nānuseti so
kāmanandiyāpi  ananusayā  byāpādanandiyāpi  ananusayā vihesānandiyāpi
ananusayā rūpanandiyāpi ananusayā sakkāyanandiyāpi ananusayā ayaṃ vuccati
bhikkhave  bhikkhu nirālayo 3- acchejji 4- taṇhaṃ vivaṭṭayi saññojanaṃ
sammāmānābhisamayā  antamakāsi  dukkhassa . imā kho bhikkhave pañca
nissāraṇiyā dhātuyoti.
         Brāhmaṇavaggo pañcamo.
         Catuttho paṇṇāsako niṭṭhito.
            Tassuddānaṃ
    soṇo doṇo saṃgāravo   kāraṇapālī ca piṅgiyānī
    supinā ca vassā vācā    kulaṃ nissaraṇiyena cāti.
           ------------
@Footnote: 1-2 Ma. ... nandīpi . 3 Ma. Yu. niramusayo . 4 Po. Ma. acchecchi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 272-274. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=5751              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=5751              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=200&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=200              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=200              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1840              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1840              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]