ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [284] 13 Chayimā bhikkhave nissāraṇiyā dhātuyo katamā cha idha
bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya mettā hi kho me cetovimutti bhāvitā
bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā susamāraddhā atha
ca pana me byāpādo cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti so mā hevantissa
vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu
bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya aṭṭhānametaṃ āvuso
anavakāso yaṃ mettāya cetovimuttiyā bhāvitāya bahulīkatāya yānīkatāya
vatthukatāya anuṭṭhitāya paricitāya susamāraddhāya atha ca panassa byāpādo
cittaṃ pariyādāya ṭhassatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati nissaraṇañhetaṃ āvuso
byāpādassa yadidaṃ mettā cetovimutti 2-.
   {284.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya karuṇā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā atha ca pana me vihesā cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti so mā
hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi
na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya aṭṭhānametaṃ
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. cetovimuttīti.
Āvuso  anavakāso  yaṃ karuṇāya cetovimuttiyā bhāvitāya bahulīkatāya
yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya atha ca
panassa  vihesā  cittaṃ  pariyādāya ṭhassatīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati
nissaraṇañhetaṃ āvuso vihesāya yadidaṃ karuṇā cetovimutti 2-.
   {284.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya muditā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā  bahulīkatā  yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā
paricitā susamāraddhā atha ca pana me arati cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti
so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ
abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ
vadeyya  aṭṭhānametaṃ  āvuso anavakāso yaṃ muditāya cetovimuttiyā
bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya
susamāraddhāya  atha  ca panassa arati cittaṃ pariyādāya ṭhassatīti netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ  āvuso  aratiyā  yadidaṃ  muditā
cetovimutti.
   {284.3} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya upekkhā hi
kho me cetovimutti bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā
paricitā  susamāraddhā  atha  ca  pana  me rāgo cittaṃ pariyādāya
tiṭṭhatīti so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā
bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā
evaṃ  vadeyya  aṭṭhānametaṃ  āvuso  anavakāso  yaṃ  upekkhāya
cetovimuttiyā   bhāvitāya   bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. cetovimuttīti.
Anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya  atha  ca  panassa rāgo cittaṃ
pariyādāya  ṭhassatīti  1-  netaṃ ṭhānaṃ vijjati nissaraṇañhetaṃ āvuso
rāgassa yadidaṃ upekkhā cetovimutti 2-.
   {284.4} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya animittā hi kho me
cetovimutti  bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā
susamāraddhā atha ca pana me nimittānusāri viññāṇaṃ hotīti so mā
hevantissa vacanīyo mā āyasmā evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi
na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi bhagavā evaṃ vadeyya aṭṭhānametaṃ
āvuso anavakāso yaṃ animittāya cetovimuttiyā bhāvitāya bahulīkatāya
yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya  susamāraddhāya atha ca
panassa  nimittānusāri  viññāṇaṃ  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati
nissaraṇañhetaṃ āvuso sabbanimittānaṃ yadidaṃ animittā cetovimutti 2-.
   {284.5} Idha pana bhikkhave bhikkhu evaṃ vadeyya asmīti kho me vigate 3-
ayamahamasmīti ca na samanupassāmi atha ca pana me vicikicchākathaṃkathāsallaṃ
cittaṃ pariyādāya tiṭṭhatīti so mā hevantissa vacanīyo mā āyasmā
evaṃ avaca mā bhagavantaṃ abbhācikkhi na hi sādhu bhagavato abbhakkhānaṃ na hi
bhagavā evaṃ vadeyya aṭṭhānametaṃ āvuso anavakāso yaṃ asmīti vigate
ayamahamasmīti ca asamanupassato 4- atha ca panassa vicikicchākathaṃkathāsallaṃ
cittaṃ  pariyādāya  ṭhassatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  nissaraṇañhetaṃ
āvuso  vicikicchākathaṃkathāsallassa  yadidaṃ  asmīti  mānasamugghāto .
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi . 2 Ma. cetovimuttīti . 3 Ma. Yu. vigataṃ ....
@4 Ma. Yu. na samanupassato.
Imā kho bhikkhave cha nissāraṇiyā 1- dhātuyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 324-327. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=6808              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=6808              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=284&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=264              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=284              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2326              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2326              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]