ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [290] 19 Ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike 4- viharati giñjakāvasathe 5-.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ . bhagavā etadavoca maraṇassati bhikkhave bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānā
bhāvetha  no tumhe bhikkhave maraṇassatinti . evaṃ vutte aññataro
@Footnote: 1 Ma. Yu. manasānupekkhamāno neva hatthiyāyī bhavissati . 2 Ma. Yu. ajjhāvasissati.
@3 Yu. taṃ hissa . 4 Ma. nātike . 5 Po. gijjhakā ....
Bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi 1- kho bhante bhāvemi maraṇassatinti
yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu  bhāvesi  maraṇassatinti idha mayhaṃ bhante
evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ  rattindivaṃ  jīveyyaṃ  bhagavato  sāsanaṃ
manasi  kareyyaṃ  bahu  vata me kataṃ assāti evaṃ kho ahaṃ bhante
bhāvemi maraṇassatinti.
   {290.1} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante
bhāvemi maraṇassatinti yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti idha
mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ divasaṃ jīveyyaṃ bhagavato sāsanaṃ manasi
kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
Aññataropi  kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante bhāvemi
maraṇassatinti  yathākathaṃ  pana  tvaṃ  bhikkhu  bhāvesi  maraṇassatinti idha
mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ
ekaṃ  piṇḍapātaṃ  2-  bhuñjāmi  bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu
vata me kataṃ assāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {290.2} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho
bhante bhāvemi maraṇassatinti yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti
idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ
cattāro  [3]-  ālope saṅkhāditvā ajjhoharāmi bhagavato sāsanaṃ
manasi  kareyyaṃ  bahu vata me kataṃ assāti evaṃpi kho ahaṃ bhante
bhāvemi  maraṇassatinti  .  aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi . 2 Ma. ekapiṇḍapātaṃ . 3 Ma. Yu. etthantare
@pañcāti dissati.
Ahaṃpi  kho  bhante  bhāvemi  maraṇassatinti  yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu
bhāvesi  maraṇassatinti  idha  mayhaṃ  bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ
tadantaraṃ  jīveyyaṃ  yadantaraṃ  ekaṃ  ālopaṃ saṅkhāditvā ajjhoharāmi
bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti evaṃpi 1-
kho  ahaṃ  bhante  bhāvemi  maraṇassatinti  . aññataropi kho bhikkhu
bhagavantaṃ  etadavoca  ahaṃpi kho bhante bhāvemi maraṇassatinti yathākathaṃ
pana  tvaṃ  bhikkhu  bhāvesi  maraṇassatinti  idha  mayhaṃ  bhante evaṃ
hoti  aho  vatāhaṃ  tadantaraṃ  jīveyyaṃ  yadantaraṃ  assasitvā  vā
passasāmi  passasitvā  vā  assasāmi bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ
bahu vata me kataṃ assāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {290.3} Evaṃ vutte bhagavā [2]- bhikkhū etadavoca yocāyaṃ 3-
bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ rattindivaṃ jīveyyaṃ
bhagavato  sāsanaṃ  manasi kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti yocāyaṃ
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ divasaṃ jīveyyaṃ
bhagavato  sāsanaṃ  manasi kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti yocāyaṃ
bhikkhave  bhikkhu  evaṃ  maraṇassatiṃ  bhāveti  aho  vatāhaṃ  tadantaraṃ
jīveyyaṃ  yadantaraṃ  ekaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjāmi  bhagavato sāsanaṃ manasi
kareyyaṃ  bahu  vata  me kataṃ assāti yocāyaṃ bhikkhave bhikkhu evaṃ
maraṇassatiṃ  bhāveti  aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ cattāro
pañca  ālope  saṅkhāditvā  ajjhoharāmi  bhagavato  sāsanaṃ  manasi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pisaddo natthi . 2 Ma. Yu. etthantare teti dissati . 3 Yu. yvāyaṃ.
Kareyyaṃ  bahu  vata  me kataṃ assāti ime vuccanti bhikkhave bhikkhū
pamattā viharanti dandhaṃ maraṇassatiṃ bhāventi āsavānaṃ khayāya.
   {290.4} Yocāyaṃ 1- bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho
vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ ekaṃ ālopaṃ saṅkhāditvā ajjhoharāmi
bhagavato  sāsanaṃ  manasi kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti yocāyaṃ
bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ
yadantaraṃ  assasitvā vā passasāmi passasitvā vā assasāmi bhagavato
sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me kataṃ assāti ime vuccanti bhikkhave
bhikkhū  appamattā  viharanti  tikkhaṃ  maraṇassatiṃ  bhāventi  āsavānaṃ
khayāya  .  tasmā  tiha  bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ  appamattā
viharissāma  tikkhaṃ  maraṇassatiṃ  bhāvessāma  āsavānaṃ khayāyāti evaṃ
hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 338-341. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7129              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7129              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=290&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=270              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=290              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2408              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2408              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com