ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [291] 20 Ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike 2- viharati giñjakāvasathe.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi maraṇassati bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā amatogadhā amatapariyosānā kathaṃ bhāvitā
ca  bhikkhave  maraṇassati  kathaṃ  bahulīkatā  mahapphalā hoti mahānisaṃsā
amatogadhā  amatapariyosānā  idha  bhikkhave  bhikkhu  divase nikkhante
rattiyā  paṭihitāya  3-  iti paṭisañcikkhati bahukā kho me paccayā
maraṇassa  ahi  vā  maṃ  ḍaṃseyya  vicchiko vā maṃ ḍaṃseyya satapadī
vā  maṃ ḍaṃseyya tena me assa kālakiriyā so mamassa antarāyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. yo ca khvāyaṃ . 2 Ma. nātike . 3 Ma. patigatāya.
Upakkhalitvā  vā papateyyaṃ bhattaṃ vā me bhuttaṃ byāpajjeyya pittaṃ
vā me kuppeyya semhaṃ vā me kuppeyya satthakā vā me vātā
kuppeyyuṃ  tena  me  assa  kālakiriyā  so  mamassa antarāyoti
tena  bhikkhave  bhikkhunā  iti  paṭisañcikkhitabbaṃ  atthi  nu kho me
pāpakā  akusalā  dhammā  appahīnā  ye  me  assu rattiṃ kālaṃ
karontassa antarāyāyāti
   {291.1}  sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
atthi  me  pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu rattiṃ
kālaṃ  karontassa  antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ yeva
pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  adhimatto  chando  ca
vāyāmo  ca  ussāho  ca  ussoḷhī  ca appaṭivānī ca sati ca
sampajaññañca  karaṇīyaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  ādittacelo  vā
ādittasīso  vā  tasseva  celassa  vā  sīsassa vā nibbāpanāya
adhimattaṃ   chandañca   vāyāmañca   ussāhañca   ussoḷhiñca
appaṭivāniñca   satiñca  sampajaññañca  kareyya  evameva  kho
bhikkhave  tena  bhikkhunā  tesaṃ  yeva  pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya  adhimatto  chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī
ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ
   {291.2}  sace  pana  bhikkhave  bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ
jānāti natthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu
rattiṃ kālaṃ karontassa antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā teneva
pītipāmojjena 1- vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu.
@Footnote: 1 Po. Yu. pītipāmujjena. ito paraṃ evaṃ ñātabbaṃ.
   {291.3}  Idha pana bhikkhave bhikkhu rattiyā nikkhantāya divase
paṭihite iti paṭisañcikkhati bahukā kho me paccayā maraṇassa ahi vā
maṃ  ḍaṃseyya vicchiko vā maṃ ḍaṃseyya satapadī vā maṃ ḍaṃseyya tena
me  assa  kālakiriyā  so  mamassa  antarāyo  upakkhalitvā vā
papateyyaṃ  bhattaṃ  vā  me  bhuttaṃ  byāpajjeyya  pittaṃ  vā me
kuppeyya semhaṃ vā me kuppeyya satthakā vā me vātā kuppeyyuṃ
tena  me  assa kālakiriyā so mamassa antarāyoti tena bhikkhave
bhikkhunā  iti  paṭisañcikkhitabbaṃ  atthi  nu kho me pāpakā akusalā
dhammā appahīnā ye me assu divā kālaṃ karontassa antarāyāyāti
   {291.4} sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
atthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu divā kālaṃ
karontassa antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ yeva pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho
ca  ussoḷhī  ca  appaṭivānī  ca  sati  ca  sampajaññañca  karaṇīyaṃ
seyyathāpi bhikkhave ādittacelo vā ādittasīso vā tasseva celassa
vā  sīsassa vā nibbāpanāya adhimattaṃ chandañca vāyāmañca ussāhañca
ussoḷhiñca  appaṭivāniñca  satiñca  sampajaññañca  kareyya  evameva
kho  bhikkhave tena bhikkhunā tesaṃ yeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca
Appaṭivānī ca sati ca sampajaññañca karaṇīyaṃ
   {291.5} sace pana bhikkhave bhikkhu paccavekkhamāno evaṃ jānāti
natthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu divā kālaṃ
karontassa antarāyāyāti tena bhikkhave bhikkhunā teneva pītipāmojjena
vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu. Evaṃ bhāvitā kho bhikkhave
maraṇassati  evaṃ  bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā amatogadhā
amatapariyosānāti.
          Sārāṇiyādivaggo dutiyo.
            Tassuddānaṃ
    dve sārāṇīyā mettaṃ 1-   bhaddakaṃ anutappiyaṃ nakulaṃ
    kusalā macchaṃ 2- dve ca    honti maraṇassatinā dasāti 3-.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 341-344. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7191              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7191              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=291&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=271              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=291              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2420              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2420              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]