ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [301] 30 Chayimani bhikkhave anuttariyani katamani cha dassananuttariyam
savananuttariyam   labhanuttariyam   sikkhanuttariyam   paricariyanuttariyam
anussatanuttariyam  2-  .  katamanca  bhikkhave  dassananuttariyam  idha
bhikkhave  ekacco  hatthiratanampi  dassanaya  gacchati  assaratanampi
dassanaya  gacchati  maniratanampi  dassanaya  gacchati  uccavacam  va
pana  dassanaya  gacchati  samanam  va  brahmanam  va  micchaditthikam
micchapatipannam  dassanaya  gacchati  atthetam  bhikkhave  dassanam  netam
natthiti vadami tanca kho etam bhikkhave dassanam hinam gammam pothujjanikam
anariyam  anatthasanhitam  na  nibbidaya  na  viragaya  na  nirodhaya
@Footnote: 1 Po. dhammam . 2 Po. Ma. anussatanuttariyanti.
Na  upasamaya  na  abhinnaya  na sambodhaya na nibbanaya samvattati
yo  kho  bhikkhave tathagatam va tathagatasavakam va dassanaya gacchati
nivitthasaddho  nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  etadanuttariyam
bhikkhave  dassananam  sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya
dukkhadomanassanam   atthangamaya   nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya  yadidam  tathagatam va tathagatasavakam va dassanaya gacchati
nivitthasaddho  nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  idam  vuccati
bhikkhave dassananuttariyam. Iti dassananuttariyam.
   {301.1}  Savananuttariyanca  katham hoti idha bhikkhave ekacco
bherisaddampi  1-  savanaya  gacchati vinasaddampi 1- savanaya gacchati
gitasaddampi 1- savanaya gacchati uccavacam 1- va pana savanaya gacchati
samanassa  va  brahmanassa  va  micchaditthikassa  micchapatipannassa
dhammasavanaya gacchati atthetam bhikkhave savanam netam natthiti vadami tanca
kho etam bhikkhave savanam hinam gammam pothujjanikam anariyam anatthasanhitam na
nibbidaya  na  viragaya na nirodhaya na upasamaya na abhinnaya na
sambodhaya  na  nibbanaya samvattati yo ca kho bhikkhave tathagatassa
va  tathagatasavakassa  va  dhammasavanaya  gacchati  nivitthasaddho
nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  etadanuttariyam  bhikkhave
savananam   sattanam   visuddhiya   sokaparidevanam   samatikkamaya
dukkhadomanassanam   atthangamaya   nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya  yadidam  tathagatassa va tathagatasavakassa va dhammasavanaya
@Footnote: 1 Po. saddassapi ... uccavacassa.
Gacchati  nivitthasaddho  nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  idam
vuccati bhikkhave savananuttariyam. Iti dassananuttariyam savananuttariyam.
   {301.2}  Labhanuttariyanca  katham hoti idha bhikkhave ekacco
puttalabhampi  labhati daralabhampi labhati dhanalabhampi labhati uccavacam va
pana labham labhati samane va brahmane va micchaditthike micchapatipanne
saddham  patilabhati  attheso bhikkhave labho neso natthiti vadami so
ca  kho  eso  bhikkhave labho hino gammo pothujjaniko anariyo
anatthasanhito na nibbidaya na viragaya na nirodhaya na upasamaya na
abhinnaya  na  sambodhaya  na  nibbanaya  samvattati  yo  ca kho
bhikkhave tathagate va tathagatasavake va saddham patilabhati nivitthasaddho
nivitthapemo  ekantagato abhippasanno etadanuttariyam bhikkhave labhanam
sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam
atthangamaya nayassa adhigamaya nibbanassa sacchikiriyaya yadidam tathagate
va  tathagatasavake  va  saddham  patilabhati  nivitthasaddho nivitthapemo
ekantagato  abhippasanno  idam  vuccati  bhikkhave  labhanuttariyam .
Iti dassananuttariyam savananuttariyam labhanuttariyam.
   {301.3}  Sikkhanuttariyanca  katham hoti idha bhikkhave ekacco
hatthismimpi   sikkhati   assasmimpi   sikkhati  rathasmimpi  sikkhati
dhanusmimpi   sikkhati  tharusmimpi  sikkhati  uccavacam  va  pana
sikkhati   samanassa   va   brahmanassa   va  micchaditthikassa
micchapatipannassa   sikkhati  atthesa  bhikkhave  sikkha  nesa
Natthiti vadami sa ca kho esa bhikkhave sikkha hina gamma pothujjanika
anariya  anatthasanhita  na  nibbidaya  na  viragaya  na nirodhaya
na upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati yo
ca kho bhikkhave tathagatappavedite dhammavinaye adhisilampi sikkhati adhicittampi
sikkhati  adhipannampi  sikkhati  nivitthasaddho  nivitthapemo  ekantagato
abhippasanno  etadanuttariyam  bhikkhave  sikkhanam  sattanam  visuddhiya
sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa
adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya yadidam tathagatappavedite dhammavinaye
adhisilampi  sikkhati adhicittampi sikkhati adhipannampi sikkhati nivitthasaddho
nivitthapemo ekantagato abhippasanno idam vuccati bhikkhave sikkhanuttariyam.
Iti dassananuttariyam savananuttariyam labhanuttariyam sikkhanuttariyam.
   {301.4} Paricariyanuttariyanca katham hoti idha bhikkhave ekacco
khattiyampi   paricarati  samanampi  paricarati  brahmanampi  paricarati
gahapatimpi paricarati uccavacam va pana paricarati samanam va brahmanam va
micchaditthikam  micchapatipannam  paricarati  atthesa  bhikkhave  paricariya
nesa natthiti vadami sa ca kho esa bhikkhave paricariya hina gamma
pothujjanika anariya anatthasanhita na nibbidaya .pe. na nibbanaya
samvattati yo ca kho bhikkhave tathagatam va tathagatasavakam va paricarati
nivitthasaddho  nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  etadanuttariyam
bhikkhave  paricariyanam  sattanam  visuddhiya sokaparidevanam samatikkamaya
Dukkhadomanassanam   atthangamaya   nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya yadidam tathagatam va tathagatasavakam va paricarati nivitthasaddho
nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  idam  vuccati  bhikkhave
paricariyanuttariyam   .   iti   dassananuttariyam   savananuttariyam
labhanuttariyam sikkhanuttariyam paricariyanuttariyam.
   {301.5} Anussatanuttariyanca katham hoti idha bhikkhave ekacco
puttalabhampi  anussarati  daralabhampi  anussarati  dhanalabhampi anussarati
uccavacam va pana labham anussarati samanam va brahmanam va micchaditthikam
micchapatipannam  anussarati  atthesa  bhikkhave  anussati nesa natthiti
vadami sa ca kho esa bhikkhave anussati hina gamma pothujjanika
anariya  anatthasanhita  na  nibbidaya na viragaya na nirodhaya na
upasamaya na abhinnaya na sambodhaya na nibbanaya samvattati yo ca
kho  bhikkhave  tathagatam va tathagatasavakam va anussarati nivitthasaddho
nivitthapemo  ekantagato  abhippasanno  etadanuttariyam  bhikkhave
anussatinam   sattanam   visuddhiya   sokaparidevanam   samatikkamaya
dukkhadomanassanam   atthangamaya   nayassa  adhigamaya  nibbanassa
sacchikiriyaya  yadidam  tathagatam  va  tathagatasavakam  va  anussarati
nivitthasaddho  nivatthapemo  ekantagato  abhippasanno  idam  vuccati
bhikkhave anussatanuttariyam. Imani kho bhikkhave cha anuttariyaniti.
     Dassananuttariyam 1- laddha  savananca anuttaram
     labhanuttariyam laddha      sikkhanuttariye rata
     upatthita paricariye 2-    bhavayanti anussatim
     vivekapatisannuttam       khemam amatagaminim
     appamade pamudita      nipaka silasamvuta
     teve kalena paccanti 3-   yattha dukkham nirujjhatiti.
          Anuttariyavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     samako aparihaniyo      bhayam himavam 4- sujjhati
     kaccano dve ca samaya    udayi 5- anuttariyenati.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 363-368. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7649&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7649&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=301&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=281              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=301              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2558              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2558              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]