ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [310] 39 Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi  lobho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  doso  nidānaṃ  kammānaṃ
samudayāya  moho  nidānaṃ  kammānaṃ  samudayāya  na  bhikkhave lobhā
alobho  samudeti  atha  kho  bhikkhave  lobhā lobhova samudeti na
bhikkhave  dosā  adoso samudeti atha kho bhikkhave dosā dosova
samudeti  na  bhikkhave  mohā  amoho  samudeti atha kho bhikkhave
mohā  mohova  samudeti  na  bhikkhave lobhajena kammena dosajena
kammena  mohajena  kammena  devā  paññāyanti manussā paññāyanti
yā vāpanaññāpi kāci sugati 1- atha kho bhikkhave lobhajena kammena
dosajena  kammena  mohajena kammena nirayo paññāyati tiracchānayoni
paññāyati pittivisayo 2- paññāyati yā vāpanaññāpi kāci duggati 3-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sugatayo . 2 Ma. Yu. pettivisayo . 3 Po. Ma. Yu. duggatiyo.
Imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāya.
   {310.1} Tīṇīmāni bhikkhave nidānāni kammānaṃ samudayāya katamāni
tīṇi alobho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya adoso nidānaṃ kammānaṃ samudayāya
amoho nidānaṃ kammānaṃ samudayāya na bhikkhave alobhā lobho samudeti atha
kho bhikkhave alobhā alobhova samudeti na bhikkhave adosā doso samudeti
atha kho bhikkhave adosā adosova samudeti na bhikkhave amohā moho samudeti
atha kho bhikkhave amohā amohova samudeti na bhikkhave alobhajena kammena
adosajena kammena amohajena kammena nirayo paññāyati tiracchānayoni
paññāyati  pittivisayo  paññāyati  yā vāpanaññāpi kāci duggati atha
kho bhikkhave alobhajena kammena adosajena kammena amohajena kammena
devā  paññāyanti  manussā paññāyanti yā vāpanaññāpi kāci sugati
imāni kho bhikkhave tīṇi nidānāni kammānaṃ samudayāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 378-379. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=7958              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=7958              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=310&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=290              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=310              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2664              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2664              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]