ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [315] 44 Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  migasālāya  upāsikāya  nivesanaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi . atha kho migasālā upāsikā
yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā āyasmantaṃ ānandaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinnā kho migasālā upāsikā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  kathaṃkathaṃ  nāmāyaṃ  bhante  ānanda
bhagavatā dhammo desito aññeyyo
   {315.1} yatra hi nāma brahmacārī ca abrahmacārī ca ubho
samasamagatikā  bhavissanti  abhisamparāyaṃ  pitā  me  bhante  purāṇo
brahmacārī ahosi ārācārī virato methunā gāmadhammā so kālakato
bhagavatā byākato sakadāgāmī satto 3- tusitaṃ kāyaṃ upapannoti pitu 4-
piyo  me bhante isidatto abrahmacārī ahosi sadārasantuṭṭho sopi
kālakato  bhagavatā  byākato  sakadāgāmī  satto  tusitaṃ  kāyaṃ
upapannoti  kathaṃkathaṃ  nāmāyaṃ  bhante  ānanda  bhagavatā  dhammo
desito  aññeyyo  yatra  hi  nāma  brahmacārī  ca abrahmacārī
@Footnote: 1 Ma. viññassanti. Yu. viññissanti . 2 Yu. parinibbāti . 3 Ma.
@sakadāgāmipatto. aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ . 4 Po. Yu. petteyyo.
@Ma. petteyyopi me. aparaṃpi īdisameva.
Ca  ubho samasamagatikā bhavissanti abhisamparāyanti . evaṃ kho panetaṃ
bhagini bhagavatā byākatanti . atha kho āyasmā ānando migasālāya
upāsikāya nivesane piṇḍapātaṃ gahetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   {315.2} Atha kho āyasmā ānando pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkanto
yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
idhāhaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena
migasālāya  upāsikāya  nivesanaṃ  tenupasaṅkamiṃ upasaṅkamitvā paññatte
āsane nisīdiṃ atha kho bhante migasālā upāsikā yenāhaṃ tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnā kho bhante migasālā upāsikā maṃ etadavoca kathaṃkathaṃ nāmāyaṃ
bhante  ānanda  bhagavatā dhammo desito aññeyyo yatra hi nāma
brahmacārī  ca  abrahmacārī  ca  ubho  samasamagatikā  bhavissanti
abhisamparāyaṃ pitā me bhante purāṇo brahmacārī ahosi ārācārī virato
methunā  gāmadhammā  so  kālakato  bhagavatā  byākato sakadāgāmī
satto  tusitaṃ  kāyaṃ  upapannoti  pitu  piyo me bhante isidatto
abrahmacārī  ahosi sadārasantuṭṭho sopi kālakato bhagavatā byākato
sakadāgāmī satto tusitaṃ kāyaṃ upapannoti kathaṃkathaṃ nāmāyaṃ bhante ānanda
bhagavatā  dhammo  desito  aññeyyo yatra hi nāma brahmacārī ca
Abrahmacārī ca ubho samasamagatikā bhavissanti abhisamparāyanti.
   {315.3} Evaṃ vutte ahaṃ bhante migasālaṃ upāsikaṃ etadavocaṃ evaṃ
kho panetaṃ bhagini bhagavatā byākatanti . Kā cānanda migasālā upāsikā
bālā abyattā ambakā ambakasaññā 1- ke ca purisapuggalaparopariyañāṇe
chayime  ānanda  puggalā  santo  saṃvijjamānā  lokasmiṃ katame cha
idhānanda  ekacco  puggalo  sorato  hoti sukhasaṃvāso abhinandanti
sabrahmacārī  ekattavāsena tassa savanenapi akataṃ hoti bāhusaccenapi
akataṃ  hoti diṭṭhiyāpi appaṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi vimuttiṃ na labhati
so kāyassa bhedā parammaraṇā hānāya pareti no visesāya hānagāmīyeva
hoti no visesagāmī.
   {315.4} Idha panānanda ekacco puggalo sorato hoti sukhasaṃvāso
abhinandanti  sabrahmacārī  ekattavāsena  tassa  savanenapi kataṃ hoti
bāhusaccenapi  kataṃ hoti diṭṭhiyāpi paṭividdhaṃ hoti sāmāyikampi vimuttiṃ
labhati so kāyassa bhedā parammaraṇā visesāya pareti 2- no hānāya
visesagāmīyeva  hoti  no  hānagāmī  tatrānanda pamāṇikā pamiṇanti
imassapi teva dhammā aparassapi teva dhammā kasmā tesaṃ eko hīno
eko  paṇītoti tañhi tesaṃ ānanda hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya
tatrānanda  yvāyaṃ  puggalo  sorato  hoti  sukhasaṃvāso abhinandanti
sabrahmacārī  ekattavāsena  tassa savanenapi kataṃ hoti bāhusaccenapi
kataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  paṭividdhaṃ  hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati
@Footnote: 1 Ma. ammakā ammaka ... . 2 Po. pavedeti.
Ayaṃ  ānanda  puggalo  amunā  purimena puggalena abhikkantataro ca
paṇītataro  ca  taṃ  kissa  hetu  imañhānanda  puggalaṃ  dhammasoto
nibbahati  tadanantaraṃ  ko  jāneyya  aññatra  tathāgatena  tasmā
tihānanda  mā  puggalesu  pamāṇikā  ahuvattha  mā  puggalesu  ca
pamāṇaṃ  gaṇhittha  khaññati  hānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇhanto
ahaṃ  vā  ānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇheyyaṃ  yo  vāpanassa
mādiso.
   {315.5} Idha panānanda ekaccassa puggalassa kodhamāno adhigato
hoti  samayena  samayañcassa  lobhadhammā  uppajjanti  tassa savanenapi
akataṃ  hoti  bāhusaccenapi  akataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  appaṭividdhaṃ
hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ na labhati so kāyassa bhedā parammaraṇā
hānāya pareti no visesāya hānagāmīyeva hoti no visesagāmī.
   {315.6} Idha panānanda ekaccassa puggalassa kodhamāno adhigato
hoti  samayena  samayañcassa  lobhadhammā  uppajjanti  tassa savanenapi
kataṃ  hoti  .pe.  idha  panānanda ekaccassa puggalassa kodhamāno
adhigato  hoti  samayena  samayañcassa  vacīsaṅkhārā  uppajjanti tassa
savanenapi  akataṃ hoti bāhusaccenapi akataṃ hoti diṭṭhiyāpi appaṭividdhaṃ
hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  na  labhati  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  hānāya  pareti  no visesāya hānagāmīyeva hoti no
visesagāmī.
   {315.7} Idha panānanda ekaccassa puggalassa kodhamāno adhigato
hoti  samayena  samayañcassa  vacīsaṅkhārā  uppajjanti tassa savanenapi
Kataṃ  hoti  bāhusaccenapi  kataṃ  hoti  diṭṭhiyāpi  paṭividdhaṃ  hoti
sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
visesāya  pareti  no  hānāya visesagāmīyeva hoti no hānagāmī
tatrānanda  pamāṇikā  pamiṇanti  imassapi  teva  dhammā  aparassapi
teva  dhammā  kasmā  tesaṃ  eko  hīno  eko paṇītoti tañhi
tesaṃ  ānanda  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya tatrānanda yassa
puggalassa  kodhamāno  adhigato hoti samayena samayañcassa vacīsaṅkhārā
uppajjanti  tassa  savanenapi  kataṃ  hoti  bāhusaccenapi  kataṃ hoti
diṭṭhiyāpi  paṭividdhaṃ  hoti  sāmāyikampi  vimuttiṃ  labhati ayaṃ ānanda
puggalo  amunā  purimena  puggalena  abhikkantataro  ca  paṇītataro
ca  taṃ  kissa  hetu  imañhānanda  puggalaṃ  dhammasoto  nibbahati
tadanantaraṃ  ko  jāneyya  aññatra tathāgatena tasmā tihānanda mā
puggalesu  pamāṇikā  ahuvattha  mā  puggalesu  ca  pamāṇaṃ gaṇhittha
khaññati  hānanda  puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇhanto  ahaṃ  vā  ānanda
puggalesu  pamāṇaṃ  gaṇheyyaṃ  yo vā panassa mādiso kā cānanda
migasālā  upāsikā  bālā  abyattā ambakā ambakasaññā ke ca
purisapuggalaparopariyañāṇe  .  ime kho ānanda cha puggalā santo
saṃvijjamānā lokasmiṃ . yathārūpena ānanda sīlena purāṇo samannāgato
ahosi  tathārūpena  sīlena  isidatto  samannāgato  abhavissa  nayidha
purāṇo  isidattassa  gatimpi  aññassa  yathārūpāya  ca  ānanda
Paññāya  isidatto  samannāgato  ahosi  tathārūpāya  paññāya
purāṇo  samannāgato  abhavissa  nayidha  isidatto  purāṇassa  gatimpi
aññassa iti kho ānanda ime puggalā ubho ekaṅgahīnāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 388-393. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8170              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8170              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=315&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=295              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=315              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2804              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2804              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]