ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [325] 54 Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena kho pana samayena āyasmā dhammiko jātibhūmiyaṃ āvāsiko hoti
sabbaso jātibhūmiyaṃ sattasu āvāsesu . tatra sudaṃ āyasmā dhammiko
āgantuke bhikkhū akkosati paribhāsati vihiṃsati vitudati 1- roseti vācāya
te ca āgantukā bhikkhū āyasmatā dhammikena akkosiyamānā paribhāsiyamānā
vihesiyamānā   vitudiyamānā   rosiyamānā   vācāya  pakkamanti
na saṇṭhanti riñcanti āvāsaṃ.
   {325.1} Atha kho jātibhūmikānaṃ 2- upāsakānaṃ etadahosi mayaṃ kho
bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
atha ca pana 3- āgantukā bhikkhū pakkamanti na saṇṭhanti riñcanti āvāsaṃ
ko nu kho hetu ko paccayo yena āgantukā bhikkhū pakkamanti na saṇṭhanti
riñcanti āvāsanti.
   {325.2} Atha kho jātibhūmikānaṃ upāsakānaṃ etadahosi ayaṃ kho
āyasmā  dhammiko  āgantuke  bhikkhū  akkosati  paribhāsati  vihiṃsati
vitudati roseti vācāya te ca āgantukā bhikkhū āyasmatā dhammikena
akkosiyamānā  paribhāsiyamānā  vihesiyamānā vitudiyamānā rosiyamānā
vācāya pakkamanti na saṇṭhanti riñcanti āvāsaṃ. Yannūna mayaṃ āyasmantaṃ
dhammikaṃ  pabbājeyyāmāti  .  atha  kho jātibhūmikā upāsakā yena
āyasmā  dhammiko  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  dhammikaṃ
etadavocuṃ  pakkamatu  bhante  āyasmā  dhammiko  imamhā āvāsā
alante idha vāsenāti.
@Footnote: 1 Yu. vitudeti . 2 Ma. jātibhūmakānaṃ. aparaṃpi īdisameva . 3 Yu. atha kho pana.
   {325.3}  Atha kho āyasmā dhammiko tamhā āvāsā aññaṃ
āvāsaṃ  agamāsi . tatrapi sudaṃ āyasmā dhammiko āgantuke bhikkhū
akkosati paribhāsati vihiṃsati vitudati roseti vācāya te ca āgantukā bhikkhū
āyasmatā  dhammikena  akkosiyamānā  paribhāsiyamānā  vihesiyamānā
vitudiyamānā  rosiyamānā  vācāya  pakkamanti  na  saṇṭhanti riñcanti
āvāsaṃ . atha kho jātibhūmikānaṃ upāsakānaṃ etadahosi mayaṃ kho bhikkhusaṅghaṃ
paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena
atha ca pana āgantukā bhikkhū pakkamanti na saṇṭhanti riñcanti āvāsaṃ ko
nu kho hetu ko paccayo yena āgantukā bhikkhū pakkamanti na saṇṭhanti
riñcanti āvāsanti.
   {325.4} Atha kho jātibhūmikānaṃ upāsakānaṃ etadahosi ayaṃ kho
āyasmā dhammiko āgantuke bhikkhū akkosati paribhāsati vihiṃsati vitudati
roseti vācāya te ca āgantukā bhikkhū āyasmatā dhammikena akkosiyamānā
paribhāsiyamānā  vihesiyamānā  vitudiyamānā  rosiyamānā  vācāya
pakkamanti na saṇṭhanti riñcanti āvāsaṃ . yannūna mayaṃ āyasmantaṃ dhammikaṃ
pabbājeyyāmāti  .  atha kho jātibhūmikā upāsakā yena āyasmā
dhammiko  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  dhammikaṃ etadavocuṃ
pakkamatu  bhante  āyasmā dhammiko imamhāpi āvāsā alante idha
vāsenāti .  atha kho āyasmā dhammiko tamhāpi āvāsā aññaṃ āvāsaṃ
Agamāsi  .  tatrapi  sudaṃ  āyasmā  dhammiko  āgantuke  bhikkhū
akkosati paribhāsati vihiṃsati vitudati roseti vācāya te ca āgantukā
bhikkhū   āyasmatā   dhammikena   akkosiyamānā  paribhāsiyamānā
vihesiyamānā  vitudiyamānā  rosiyamānā  vācāya  pakkamanti  na
saṇṭhanti  riñcanti  āvāsaṃ  .  atha  kho  jātibhūmikānaṃ upāsakānaṃ
etadahosi  mayaṃ  kho  bhikkhusaṅghaṃ  paccupaṭṭhitā cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārena
   {325.5} atha ca pana āgantukā bhikkhū pakkamanti na saṇṭhanti
riñcanti  āvāsaṃ  ko nu kho hetu ko paccayo yena āgantukā
bhikkhū  pakkamanti  na  saṇṭhanti  riñcanti  āvāsanti  .  atha kho
jātibhūmikānaṃ  upāsakānaṃ  etadahosi  .pe.  yannūna mayaṃ āyasmantaṃ
dhammikaṃ  pabbājeyyāma  sabbaso  jātibhūmiyaṃ  sattahi  āvāsehīti .
Atha  kho jātibhūmikā upāsakā yena āyasmā dhammiko tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ dhammikaṃ etadavocuṃ pakkamatu bhante āyasmā
dhammiko sabbaso jātibhūmiyaṃ sattahi āvāsehīti.
   {325.6} Atha kho āyasmato dhammikassa etadahosi pabbājito
khomhi  jātibhūmikehi  upāsakehi sabbaso jātibhūmiyaṃ sattahi āvāsehi
kahaṃ nu khodāni gacchāmīti . atha kho āyasmato dhammikassa etadahosi
yannūnāhaṃ  yena  bhagavā  tenupasaṅkameyyanti  . atha kho āyasmā
dhammiko  pattacīvaramādāya  yena  rājagahaṃ  tena pakkāmi anupubbena
yena  rājagahaṃ  gijjhakūṭo  pabbato  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  dhammikaṃ  bhagavā etadavoca handa kuto nu
tvaṃ brāhmaṇa dhammika āgacchasīti . pabbājito ahaṃ bhante jātibhūmikehi
upāsakehi  sabbaso  jātibhūmiyaṃ sattahi āvāsehīti . alaṃ brāhmaṇa
dhammika kinte iminā yantaṃ tato tato pabbājenti so tvaṃ tato tato
pabbājito mameva santike āgacchasi.
   {325.7}  Bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa  dhammika  sāmuddikā  vāṇijā
tīradassiṃ  sakuṇaṃ  gahetvā  nāvāya  samuddaṃ  ajjhogāhanti  te
atīradassaniyā  1-  nāvāya  tīradassiṃ  sakuṇaṃ muñcanti so gacchateva
puratthimaṃ  disaṃ gacchati pacchimaṃ disaṃ gacchati uttaraṃ disaṃ gacchati dakkhiṇaṃ
disaṃ  gacchati  uddhaṃ  gacchati  anudisaṃ sace so samantā tīraṃ passati
tathāgatakova hoti sace pana so samantā tīraṃ na passati tameva nāvaṃ
paccāgacchati  evameva  kho  brāhmaṇa  dhammika  yantaṃ  tato tato
pabbājenti so tvaṃ tato tato pabbājito mameva santike āgacchasi.
   {325.8} Bhūtapubbaṃ brāhmaṇa dhammika rañño korabyassa suppatiṭṭho
nāma nigrodharājā ahosi pañcasākho sītacchāyo manoramo suppatiṭṭhassa
kho  pana  brāhmaṇa  dhammika  nigrodharājassa  dvādasa  yojanāni
abhiniveso  ahosi  pañca  yojanāni mūlasantānakānaṃ suppatiṭṭhassa kho
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. atīradakkhiniyā.
Pana  brāhmaṇa  dhammika  nigrodharājassa mahantāni 1- phalāni ahesuṃ
seyyathāpi  nāma  āḷhakathālikā  evamassa  sādūni  phalāni ahesuṃ
seyyathāpi nāma khuddamadhuṃ aneḷakaṃ 2- suppatiṭṭhassa kho pana brāhmaṇa
dhammika nigrodharājassa ekaṃ khandhaṃ rājā paribhuñjati saddhiṃ itthāgārena
ekaṃ khandhaṃ balakāyo paribhuñjati ekaṃ khandhaṃ negamajānapadā paribhuñjanti
ekaṃ  khandhaṃ  samaṇabrāhmaṇā  paribhuñjanti ekaṃ khandhaṃ migapakkhino 3-
paribhuñjanti  suppatiṭṭhassa kho pana brāhmaṇa dhammika nigrodharājassa na
koci phalāni rakkhati na ca sudaṃ aññamaññassa phalāni hiṃsanti
   {325.9} atha kho brāhmaṇa dhammika aññataro puriso suppatiṭṭhassa
nigrodharājassa yāvadatthaṃ phalāni bhakkhitvā sākhaṃ bhañjitvā pakkāmi atha
kho  brāhmaṇa  dhammika suppatiṭṭhe nigrodharāje adhivatthāya devatāya
etadahosi acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ vata bho yāva pāpamanusso yatra hi
nāma  suppatiṭṭhassa  nigrodharājassa  yāvadatthaṃ phalāni bhakkhitvā sākhaṃ
bhañjitvā  pakkamissati yannūna suppatiṭṭho nigrodharājā āyatiṃ phalaṃ na
dadeyyāti atha kho brāhmaṇa dhammika suppatiṭṭho nigrodharājā āyatiṃ
phalaṃ na adāsi 4- atha kho brāhmaṇa dhammika rājā korabyo yena sakko
devānamindo  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā sakkaṃ devānamindaṃ etadavoca
yagghe mārisa jāneyyāsi suppatiṭṭho nigrodharājā phalaṃ na detīti atha kho
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. tāva mahantāni . 2 Yu. anīlakaṃ . 3 Po. Ma. migā. Yu. migapakkhiyo.
@4 Ma. Yu. nādāsi.
Brāhmaṇa  dhammika  sakko  devānamindo  tathārūpaṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ
abhisaṅkhāresi  1-  yathā  bhūsā 2- vātavuṭṭhi āgantvā suppatiṭṭhaṃ
nigrodharājaṃ  pavattesi  3-  ummūlamakāsi atha kho brāhmaṇa dhammika
suppatiṭṭhe  nigrodharāje  adhivatthā  devatā dukkhī dummanā assumukhī
rudamānā ekamantaṃ aṭṭhāsi
   {325.10} atha kho brāhmaṇa dhammika sakko devānamindo yena
suppatiṭṭhe  nigrodharāje adhivatthā devatā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
suppatiṭṭhe nigrodharāje adhivatthaṃ devataṃ etadavoca kiṃ nu tvaṃ devate
dukkhī dummanā assumukhī rudamānā ekamantaṃ ṭhitāti tathā hi pana me
mārisa  bhūsā vātavuṭṭhi āgantvā bhavanaṃ pavattesi 3- ummūlamakāsīti
api nu tvaṃ devate rukkhadhamme ṭhitā 4- bhūsā vātavuṭṭhi āgantvā
bhavanaṃ  pavattesi  3-  ummūlamakāsīti  kathaṃ  pana  mārisa  rukkho
rukkhadhamme  ṭhito  hotīti  idha 5- devate rukkhassa mūlaṃ mūlatthikā
haranti  tacaṃ  tacatthikā  haranti  pattaṃ  pattatthikā  haranti  pupphaṃ
pupphatthikā  haranti  phalaṃ  phalatthikā  haranti  na ca tena devatāya
anattamanatā  vā  anabhinandi  vā  6- karaṇīyā evaṃ kho devate
rukkho  rukkhadhamme  ṭhito  hotīti  aṭṭhitā  yeva kho me mārisa
rukkhadhamme  bhūsā  vātavuṭṭhi  āgantvā  bhavanaṃ  pavattesi  3-
ummūlamakāsīti sace kho tvaṃ devate rukkhadhamme tiṭṭheyyāsi siyā te
bhavanaṃ  yathā  pureti tiṭṭheyyāmahaṃ 7- mārisa rukkhadhamme hotu me
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisaṅkhāsi . 2 Ma. Yu. bhusā. aparaṃpi īdisameva . 3 Sī. yū. pātesi.
@4 Ma. Yu. ṭhitāya . 5 Yu. idheva . 6 Sī. anabhiraddhi vā . 7 Ma. Yu. ṭhassāmahaṃ.
Bhavanaṃ yathā pureti
   {325.11}  atha  kho  brāhmaṇa dhammika sakko devānamindo
tathārūpaṃ  iddhābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkhāri  1-  yathā  bhūsā  vātavuṭṭhi
āgantvā  suppatiṭṭhaṃ  nigrodharājaṃ  ussāpeti  sacchavīni  2-
mūlāni  ahesuṃ  evameva kho brāhmaṇa dhammika apinu taṃ samaṇadhamme
ṭhitaṃ  jātibhūmikā  upāsakā  pabbājesuṃ  3-  sabbaso  jātibhūmiyaṃ
sattahi  āvāsehīti  kathaṃ  pana  4-  bhante  samaṇo  samaṇadhamme
ṭhito  hotīti  idha  brāhmaṇa  dhammika  samaṇo  akkosantaṃ  na
paccakkosati  5-  rosantaṃ  na  paṭirosati  bhaṇḍantaṃ  na  paṭibhaṇḍati
evaṃ  kho  brāhmaṇa  dhammika  samaṇo  samaṇadhamme  ṭhito  hotīti
aṭṭhitaññeva  kho  maṃ  bhante  samaṇadhamme  jātibhūmikā  upāsakā
pabbājesuṃ sabbaso jātibhūmiyaṃ sattahi āvāsehīti.
   {325.12}  Bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa dhammika sunetto nāma satthā
ahosi titthakaro kāmesu vītarāgo sunettassa kho pana brāhmaṇa dhammika
satthuno  anekāni  sāvakasatāni  ahesuṃ  sunetto satthā sāvakānaṃ
brahmalokasahabyatāya  dhammaṃ  desesi  ye kho pana brāhmaṇa dhammika
sunettassa   satthuno   brahmalokasahabyatāya  dhammaṃ  desentassa
cittāni  na pasādesuṃ te kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjiṃsu ye kho pana brāhmaṇa dhammika sunettassa
satthuno  brahmalokasahabyatāya  dhammaṃ  desentassa  cittāni pasādesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisaṅkhāsi . 2 Po. pañcavidhāni . 3 Yu. pabbājeyyuṃ . 4 Po. kho..
@5 Po. paṭikosati.
Te kāyassa bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjiṃsu.
   {325.13}  Bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa dhammika mūgapakkho nāma satthā
ahosi  .pe. aranemi nāma satthā ahosi kuddālako nāma satthā
ahosi hatthipālo nāma satthā ahosi .pe. jotipālo nāma satthā
ahosi  titthakaro  kāmesu vītarāgo jotipālassa kho pana brāhmaṇa
dhammika  satthuno  anekāni  sāvakasatāni  ahesuṃ  jotipālo satthā
sāvakānaṃ  brahmalokasahabyatāya dhammaṃ desesi ye kho pana brāhmaṇa
dhammika   jotipālassa   satthuno   brahmalokasahabyatāya   dhammaṃ
desentassa  cittāni  na  pasādesuṃ te kāyassa bhedā parammaraṇā
apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjiṃsu  ye kho pana brāhmaṇa
dhammika  jotipālassa  satthuno  brahmalokasahabyatāya dhammaṃ desentassa
cittāni  pasādesuṃ  te  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ saggaṃ
lokaṃ  upapajjiṃsu  .  taṃ kiṃ maññasi brāhmaṇa dhammika yo ime cha
satthāro  titthakare kāmesu vītarāge anekasataparivāre sasāvakasaṅghe
paduṭṭhacitto akkoseyya paribhāseyya bahuṃ 1- so apuññaṃ pasaveyyāti.
Evaṃ bhante . yo kho brāhmaṇa dhammika ime cha satthāro titthakare
kāmesu  vītarāge  anekasataparivāre  sasāvakasaṅghe  paduṭṭhacitto
akkoseyya  paribhāseyya  bahuṃ  so  apuññaṃ  pasaveyya  yo ekaṃ
diṭṭhisampannaṃ  puggalaṃ  paduṭṭhacitto  akkosati  paribhāsati  ayaṃ  tato
@Footnote: 1 Po. bahuñca.
Bahutaraṃ  apuññaṃ  pasavati  taṃ  kissa  hetu  nāhaṃ  brāhmaṇa dhammika
ito  bahiddhā  evarūpaṃ  khantaṃ  1- vadāmi yathā maṃ sabrahmacārīsu
tasmā tiha brāhmaṇa dhammika evaṃ sikkhitabbaṃ na no āmasabrahmacārīsu 2-
cittāni   paduṭṭhāni  bhavissantīti  evaṃ  hi  te  brāhmaṇa
dhammika sikkhitabbanti.
    Sunetto mūgapakkho ca     aranemi ca brāhmaṇo
    kuddālako ahu satthā     hatthipālo ca māṇavo
    jotipālo ca govindo    ahu sattapurohito
    abhisekā 3- atītaṃse       cha satthāro yasassino
    nirāmagandhā karuṇe vimuttā 4- kāmasaññojanātitā 5-
    kāmarāgaṃ virājetvā      brahmalokūpagā ahu.
    Ahesuṃ sāvakā tesaṃ        anekāni satānipi
    nirāmagandhā karuṇe vimuttā 4- kāmasaññojanātitā 5-
    kāmarāgaṃ virājetvā      brahmalokūpagā ahu.
    Yo 6- te isī bāhirake     vītarāge samāhite
    paduṭṭhamanasaṅkappo       yo naro paribhāsati
    bahuñca so pasavati        apuññaṃ tādiso naro.
    Yo cekaṃ diṭṭhisampannaṃ     bhikkhuṃ buddhassa sāvakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evarūpiṃ khantiṃ . 2 Ma. samasabrahMa.... yu ...sabrahMa... . 3 Ma. Yu.
@ahiṃsakā . 4 Ma. karuṇedhimuttā . 5 Ma. Yu. tigā . 6 Ma. Yu. ye.
    Paduṭṭhamanasaṅkappo       yo naro paribhāsati
    ayaṃ tato bahutaraṃ          apuññaṃ pasave naro.
    Na sādhurūpaṃ āside 1-      diṭṭhiṭṭhānappahāyinaṃ.
    Sattamo puggalo eso     ariyasaṅghassa vuccati
    avītarāgo kāmesu        yassa pañcindriyā mudū
    saddhā sati ca viriyaṃ 2-      samatho ca vipassanā
    tādisaṃ bhikkhuṃ āsajja      pubbeva upahaññati
    attānaṃ upahatvāna       pacchā aññaṃ vihiṃsati.
    Yo ca rakkheyya attānaṃ     akkhato 3- paṇḍito sadāti.
          Dhammikavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    nāgamigasālā iṇaṃ        cundaṃ 4- dve va sadiṭṭhikaṃ 5-
    khemaindriyā ānanda 6-   khattiyā appamādena dhammikoti.
          Paṭhamapaṇṇāsako niṭṭhito.
           ----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. āsīde. 2 Yu. saddhā sati viriyaṇca. 3 Po. akuddho. 4 Yu. cunda.
@5 Ma. cundaṃ dve sandiṭṭhikā duve. Yu. sandiṭṭhikaṃ 6 Ma. Yu. khemadhindriya
@ānanda.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 409-418. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8607              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8607              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=325&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=305              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=325              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=2984              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=2984              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]