ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [327] 56 Tena kho pana samayena āyasmā phagguṇo ābādhiko
hoti  dukkhito  bāḷhagilāno . atha kho āyasmā ānando yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
āyasmā  bhante  phagguṇo  ābādhiko  dukkhito bāḷhagilāno sādhu
@Footnote: 1 Yu. sabbattha vāresu ānejjappattaṃ.
Bhante  bhagavā  yenāyasmā  phagguṇo  tenupasaṅkamatu  anukampaṃ
upādāyāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . atha kho bhagavā
sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   phagguṇo
tenupasaṅkami  addasā  kho  āyasmā  phagguṇo  bhagavantaṃ  dūratova
āgacchantaṃ  disvāna  mañcake  samañcopi  1-  atha  kho  bhagavā
āyasmantaṃ  phagguṇaṃ  etadavoca  alaṃ  phagguṇa  mā  tvaṃ  mañcake
samañcopi   santimāni  āsanāni  parehi  paññattāni  tatthāhaṃ
nisīdissāmīti  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane  nisajja kho bhagavā
āyasmantaṃ phagguṇaṃ etadavoca
   {327.1} kacci te phagguṇa khamanīyaṃ kacci yāpanīyaṃ kacci [2]-
dukkhā  vedanā paṭikkamanti no abhikkamanti paṭikkamo sānaṃ paññāyati
no abhikkamoti. Na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā
abhikkamanti no paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamo
   {327.2}  seyyathāpi  bhante balavā puriso tiṇhena sikharena
muddhani 3- abhimaṭṭheyya evameva kho [3]- bhante adhimattā vātā
muddhani 4- ohananti 5- na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā
me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ
paññāyati  no  paṭikkamo  seyyathāpi bhante balavā puriso daḷhena
varattakkhandhena 6- sīse 7- sīsaveṭhanaṃ dadeyya evameva kho bhante
adhimattā  sīse  sīsavedanā  na  me  bhante khamanīyaṃ na  yāpanīyaṃ
bāḷhā  me  dukkhā  vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti
@Footnote: 1 Po. samañjesi. Ma. samadhosi . 2 Ma. teti dissati . 3 Ma. Yu. meti atthi.
@4 Ma. muddhānaṃ . 5 Po. osādanti. Ma. ūhananti. Yu. hananti . 6 Ma. Yu.
@varattakkhaṇḍena . 7 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Abhikkamo  sānaṃ  paññāyati  no paṭikkamo seyyathāpi bhante dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī  vā tiṇhena govikantanena kucchiṃ
parikanteyya  evameva  kho  me  bhante  adhimattā  vātā kucchiṃ
parikantanti 1- na me bhante khamanīyaṃ na yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā
vedanā  abhikkamanti  no  paṭikkamanti abhikkamo sānaṃ paññāyati no
paṭikkamo  seyyathāpi  bhante dve balavanto purisā dubbalataraṃ purisaṃ
nānābāhāsu gahetvā aṅgārakāsuyā santāpeyyuṃ 2- samparitāpeyyuṃ 3-
evameva kho bhante adhimatto kāyasmiṃ ḍāho na me bhante khamanīyaṃ
na  yāpanīyaṃ bāḷhā me dukkhā vedanā abhikkamanti no paṭikkamanti
abhikkamo sānaṃ paññāyati no paṭikkamoti . athakho bhagavā āyasmantaṃ
phagguṇaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā  samādapetvā samuttejetvā
sampahaṃsetvā  uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  atha  kho  āyasmā phagguṇo
acirapakkantassa  bhagavato  kālamakāsi  tamhi  cassa samaye maraṇakāle
indriyāni vippasīdiṃsu.
   {327.3} Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisīnno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca āyasmā bhante
phagguṇo  acirapakkantassa  bhagavato  kālamakāsi  tamhi  cassa  samaye
maraṇakāle  indriyāni  vippasīdiṃsūti . kiṃ hānanda phagguṇassa bhikkhuno
indriyāni  na  vippasīdissanti  phagguṇassa  ānanda  bhikkhuno  pañcahi
@Footnote: 1 Po. parikantenti . 2 Po. santāpesuṃ.
@3 Po. samparitāpesuṃ. Yu. paritāpeyyu.
Orambhāgiyehi saññojanehi cittaṃ avimuttaṃ ahosi tassa taṃ dhammadesanaṃ
sutvā pañcahi orambhāgiyehi saññojanehi cittaṃ vimuttaṃ
   {327.4} chayime ānanda ānisaṃsā kālena dhammasavane kālena
atthupaparikkhāya  katame  cha  idhānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi
saññojanehi  cittaṃ avimuttaṃ hoti so tamhi samaye maraṇakāle labhati
tathāgataṃ  dassanāya  tassa  tathāgato  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  tassa  taṃ dhammadesanaṃ sutvā pañcahi
orambhāgiyehi  saññojanehi  cittaṃ  vimuccati  ayaṃ  ānanda  paṭhamo
ānisaṃso kālena dhammasavane.
   {327.5}  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi
saññojanehi cittaṃ avimuttaṃ hoti so tamhi samaye maraṇakāle naheva
kho labhati tathāgataṃ dassanāya api ca kho tathāgatasāvakaṃ labhati dassanāya
tassa  tathāgatasāvako  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ  pakāseti  tassa  taṃ  dhammadesanaṃ  sutvā  pañcahi
orambhāgiyehi  saññojanehi  cittaṃ  vimuccati  ayaṃ  ānanda  dutiyo
ānisaṃso kālena dhammasavane.
   {327.6}  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi
saññojanehi  cittaṃ  avimuttaṃ  hoti  so  tamhi  samaye maraṇakāle
naheva  kho  labhati  tathāgataṃ  dassanāya  napi  tathāgatasāvakaṃ  labhati
dassanāya  api  ca  kho  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  cetasā
Anuvitakketi  anuvicāreti  manasānupekkhati  tassa yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ
dhammaṃ  cetasā  anuvitakkayato  anuvicārayato  manasānupekkhato pañcahi
orambhāgiyehi  saññojanehi  cittaṃ  vimuccati  ayaṃ  ānanda  tatiyo
ānisaṃso kālena atthupaparikkhāya.
   {327.7} Idhānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi saññojanehi
cittaṃ vimuttaṃ hoti anuttare ca kho upadhisaṅkhaye cittaṃ avimuttaṃ hoti so
tamhi samaye maraṇakāle labhati tathāgataṃ dassanāya tassa tathāgato dhammaṃ
deseti  ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ .pe. brahmacariyaṃ pakāseti tassa
taṃ dhammadesanaṃ sutvā anuttare upadhisaṅkhaye cittaṃ vimuccati ayaṃ ānanda
catuttho ānisaṃso kālena dhammasavane.
   {327.8}  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi
saññojanehi cittaṃ vimuttaṃ hoti anuttare ca kho upadhisaṅkhaye cittaṃ avimuttaṃ
hoti so tamhi samaye maraṇakāle naheva kho labhati tathāgataṃ dassanāya api ca
kho tathāgatasāvakaṃ labhati dassanāya tassa tathāgatasāvako dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ .pe. parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti tassa taṃ dhammadesanaṃ
sutvā anuttare upadhisaṅkhaye cittaṃ vimuccati ayaṃ ānanda pañcamo ānisaṃso
kālena dhammasavane.
   {327.9}  Puna  caparaṃ ānanda bhikkhuno pañcahi orambhāgiyehi
saññojanehi  cittaṃ  vimuttaṃ  hoti  anuttare  ca  kho upadhisaṅkhaye
cittaṃ  avimuttaṃ hoti so tamhi samaye maraṇakāle naheva kho labhati
tathāgataṃ  dassanāya  napi  tathāgatasāvakaṃ  labhati  dassanāya  api  ca
Kho  yathāsutaṃ  yathāpariyattaṃ  dhammaṃ  cetasā anuvitakketi anuvicāreti
manasānupekkhati tassa yathāsutaṃ yathāpariyattaṃ dhammaṃ cetasā anuvitakkayato
anuvicārayato manasānupekkhato anuttare upadhisaṅkhaye cittaṃ vimuccati ayaṃ
ānanda chaṭṭho ānisaṃso kālena atthupaparikkhāya . ime kho ānanda
cha ānisaṃsā kālena dhammasavane kālena atthupaparikkhāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 424-429. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=8934              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=8934              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=327&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=307              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=327              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3124              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3124              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]