ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [329] 58 Chahi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
Hoti  pāhuneyyo  dakkhiṇeyyo  añjalikaraṇīyo  anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa katamehi chahi idha bhikkhave bhikkhuno ye āsavā saṃvarā pahātabbā
te  saṃvarena  pahīnā  honti  ye  āsavā paṭisevanā pahātabbā
te paṭisevanāya pahīnā honti ye āsavā adhivāsanā pahātabbā te
adhivāsanāya  pahīnā  honti ye āsavā parivajjanā pahātabbā te
parivajjanāya  pahīnā  honti  ye āsavā vinodanā pahātabbā te
vinodanāya  pahīnā  honti  ye  āsavā  bhāvanā pahātabbā te
bhāvanāya pahīnā honti.
   {329.1}  Katame ca bhikkhave āsavā saṃvarā pahātabbā ye
saṃvarena  pahīnā  honti  idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā  yoniso
cakkhundriyasaṃvaraṃ  saṃvuto  viharati  yaṃ  hissa  bhikkhave  cakkhundriyasaṃvaraṃ
asaṃvutassa  viharato uppajjeyyuṃ āsavā vighātapariḷāhā cakkhundriyasaṃvaraṃ
saṃvutassa viharato evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti paṭisaṅkhā
yoniso sotindriya ... Ghānindriya ... Jivhindriya ... Kāyindriya ...
Manindriyasaṃvaraṃ  saṃvuto  viharati  yaṃ  hissa  bhikkhave  manindriyasaṃvaraṃ
asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ āsavā vighātapariḷāhā manindriyasaṃvaraṃ
saṃvutassa  viharato  evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti yaṃ
hissa  bhikkhave  saṃvaraṃ  asaṃvutassa  viharato  uppajjeyyuṃ  āsavā
vighātapariḷāhā  saṃvaraṃ  saṃvutassa  viharato  evaṃsa  te  āsavā
vighātapariḷāhā  na  honti  ime  vuccanti bhikkhave āsavā saṃvarā
pahātabbā ye saṃvarena pahīnā honti.
   {329.2} Katame ca bhikkhave āsavā paṭisevanā pahātabbā ye
Paṭisevanāya pahīnā honti idha bhikkhave bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṃ
paṭisevati  yāvadeva  sītassa  paṭighātāya  uṇhassa  paṭighātāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ     paṭighātāya     yāvadeva
hirikopinapaṭicchādanatthaṃ   paṭisaṅkhā  yoniso  piṇḍapātaṃ  paṭisevati
neva  davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa
kāyassa  ṭhitiyā  yāpanāya  vihiṃsuparatiyā  1-  brahmacariyānuggahāya
iti  purāṇañca  vedanaṃ  paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi
yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro cāti 2- paṭisaṅkhā
yoniso  senāsanaṃ  paṭisevati  yāvadeva  sītassa paṭighātāya uṇhassa
paṭighātāya   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ  paṭighātāya  yāvadeva
utuparissayavinodanaṃ    paṭisallānārāmatthaṃ   paṭisaṅkhā   yoniso
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ   paṭisevati   yāvadeva   uppannānaṃ
veyyābādhikānaṃ  vedanānaṃ  paṭighātāya  abyāpajjhaparamatāya  3-
yaṃ  hissa  bhikkhave appaṭisevato uppajjeyyuṃ āsavā vighātapariḷāhā
paṭisevato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na honti ime
vuccanti  bhikkhave  āsavā  paṭisevanā  pahātabbā ye paṭisevanāya
pahīnā honti.
   {329.3}  Katame  ca bhikkhave āsavā adhivāsanā pahātabbā
ye  adhivāsanāya  pahīnā  honti  idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā
yoniso  khamo  hoti  sītassa  uṇhassa  jighacchāya  pipāsāya
ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ     duruttānaṃ     durāgatānaṃ
vacanapathānaṃ  uppannānaṃ  sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tippānaṃ
kharānaṃ  kaṭukānaṃ  asātānaṃ  amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsakajātiko
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihiṃsūpa ... . 2 Ma. itisaddo natthi . 3 Po. Ma. abyāpajjhaparamatāyāti.
Jātiko hoti yaṃ hissa bhikkhave anadhivāsayato 1- uppajjeyyuṃ āsavā
vighātapariḷāhā adhivāsayato 1- evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na
honti  ime  vuccanti  bhikkhave āsavā adhivāsanā pahātabbā ye
adhivāsanāya pahīnā honti.
   {329.4}  Katame  ca bhikkhave āsavā parivajjanā pahātabbā
ye parivajjanāya pahīnā honti idha bhikkhave bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso
caṇḍahatthiṃ   parivajjeti   caṇḍaassaṃ   parivajjeti   caṇḍagoṇaṃ
parivajjeti  caṇḍakukkuraṃ  parivajjeti  ahiṃ  khāṇuṃ  kaṇṭakaṭṭhānaṃ sobbhaṃ
papātaṃ candanikaṃ oḷigallaṃ yathārūpe anāsane nisinnaṃ yathārūpe agocare
carantaṃ  yathārūpe pāpake mitte bhajantaṃ viññū sabrahmacārī pāpakesu
ṭhānesu okappeyyuṃ so tañceva 2- anāsanaṃ tañca agocaraṃ te ca
pāpake  mitte  paṭisaṅkhā  yoniso  parivajjeti  yaṃ hissa bhikkhave
aparivajjayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  parivajjayato
evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti ime vuccanti bhikkhave
āsavā parivajjanā pahātabbā ye parivajjanāya pahīnā honti.
   {329.5} Katame ca bhikkhave āsavā vinodanā pahātabbā ye
vinodanāya  pahīnā  honti  idha  bhikkhave  bhikkhu paṭisaṅkhā yoniso
uppannaṃ  kāmavitakkaṃ  nādhivāseti  pajahati  vinodeti  byantīkaroti
anabhāvaṃ  gameti  paṭisaṅkhā  yoniso  uppannaṃ  byāpādavitakkaṃ
.pe.  uppannaṃ  vihiṃsāvitakkaṃ  ... uppannuppanne pāpake akusale
dhamme  nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti yaṃ
hissa  bhikkhave  avinodayato  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
@Footnote: 1 Ma. ... vāsato . 2 Ma. tañca.
Vinodayato  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na honti ime
vuccanti  bhikkhave  āsavā  vinodanā  pahātabbā  ye  vinodanāya
pahīnā honti.
   {329.6} Katame ca bhikkhave āsavā bhāvanā pahātabbā ye
bhāvanāya  pahīnā  honti  idha  bhikkhave  bhikkhu  paṭisaṅkhā yoniso
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ    paṭisaṅkhā   yoniso   dhammavicayasambojjhaṅgaṃ
bhāveti  .pe.  viriyasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti
passaddhisambojjhaṅgaṃ    bhāveti    samādhisambojjhaṅgaṃ   bhāveti
upekkhāsambojjhaṅgaṃ    bhāveti    vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  yaṃ  hissa  bhikkhave  abhāvayato
uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  bhāvayato  evaṃsa  te
āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti  ime  vuccanti  bhikkhave
āsavā  bhāvanā  pahātabbā  ye  bhāvanāya  pahīnā  honti .
Imehi  kho  bhikkhave  chahi  dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
hoti   pāhuneyyo   dakkhiṇeyyo   añjalikaraṇīyo   anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 433-437. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9133              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9133              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=329&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=309              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=329              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3144              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3144              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]