ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [331] 60 Ekaṃ 2- samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane
migadāye . tena kho pana samayena sambahulā therā bhikkhū pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā    maṇḍalamāḷe    sannisinnā   sannipatitā
abhidhammakathaṃ  kathenti  .  tatra sudaṃ āyasmā citto hatthisārīputto
therānaṃ bhikkhūnaṃ abhidhammakathaṃ kathentānaṃ antarantarā kathaṃ opāteti .
Atha  kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko  āyasmantaṃ  cittaṃ hatthisārīputataṃ
etadavoca  āyasmā  3-  citto  hatthisārīputto  therānaṃ bhikkhūnaṃ
abhidhammakathaṃ  kathentānaṃ  antarantarā  kathaṃ opāteti 4- yāva 5-
kathāpariyosānaṃ āyasmā citto hatthisārīputto āgametūti.
   {331.1} Evaṃ vutte āyasmato cittassa hatthisārīputtassa sahāyakā
bhikkhū  āyasmantaṃ mahākoṭṭhikaṃ etadavocuṃ āyasmā mahākaṭṭhikopi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. dānaṃ . 2 Po. Ma. Yu. purato evaṃ me sutanti dissati . 3 Ma. Yu.
@māyasmā. 4 Ma. Yu. opātesi. 5 Ma. yāvasaddo natthi. 6 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Āyasmantaṃ  cittaṃ  hatthisārīputtaṃ apasādeti paṇḍito āyasmā citto
hatthisārīputto  pahoti  āyasmā 1- citto hatthisārīputto therānaṃ
bhikkhūnaṃ abhidhammakathaṃ kathetunti.
   {331.2} Dujjānaṃ kho etaṃ āvuso parassa cetopariyāyaṃ ajānantehi.
Idhāvuso ekacco puggalo tāvadeva soratasorato hoti nivātanivāto hoti
upasantūpasanto  hoti  yāva satthāraṃ upanissāya viharati aññataraṃ vā
garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ yato ca kho so vapakassateva satthārā vapakassati
garuṭṭhāniyehi sabrahmacārīhi so saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi
upāsikāhi  raññā  rājamahāmattehi  titthiyehi  titthiyasāvakehi tassa
saṃsaṭṭhassa  vissaṭṭhassa  pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo cittaṃ
anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsitena 2- cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
   {331.3} seyyathāpi āvuso goṇo kiṭṭhādo dāmena vā baddho
vaje vā oruddho yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadānāyaṃ goṇo
kiṭṭhādo  punadeva  kiṭṭhaṃ  otarissatīti sammā nu kho so āvuso
vadamāno  vadeyyāti  no  hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati
yaṃ so goṇo kiṭṭhādo dāmaṃ vā chetvā vajaṃ vā bhinditvā atha
punadeva  kiṭṭhaṃ  otareyyāti  evameva  kho  āvuso  idhekacco
puggalo  tāvadeva  soratasorato  hoti  nivātanivāto  hoti
upasantūpasanto  hoti  yāva  satthāraṃ  upanissāya  viharati  aññataraṃ
vā garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ yato ca kho so vapakassateva satthārā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cāyasmā . 2 Yu. rāgānuddhaṃsena.
Vapakassati  garuṭṭhāniyehi  sabrahmacārīhi  so  saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi
bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  raññā  rājamahāmattehi  titthiyehi
titthiyasāvakehi  tassa  saṃsaṭṭhassa  vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa
viharato  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseti  so  rāgānuddhaṃsitena  cittena
sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati.
   {331.4} Idha panāvuso ekacco puggalo vivicceva kāmehi .pe.
Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi paṭhamassa jhānassāti saṃsaṭṭho
viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati seyyathāpi āvuso
cātummahāpathe  thullaphusitako 1- devo vassanto rajaṃ antaradhāpeyya
cikkhallaṃ pātukareyya yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ
cātummahāpathe punadeva rajo pātubhavissatīti sammā nu kho so āvuso
vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yaṃ amusmiṃ
cātummahāpathe  manussā  vā  atikkameyyuṃ  gopasū vā atikkameyyuṃ
vātātapo vā snehagataṃ pariyādiyeyya atha punadeva rajo pātubhaveyyāti
evameva  kho āvuso idhekacco puggalo vivicceva kāmehi .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  lābhimhi paṭhamassa jhānassāti
saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati.
   {331.5} Idha panāvuso ekacco puggalo vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi dutiyassa jhānassāti
saṃsaṭṭho  viharati  bhikkhūhi  .pe.  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati
@Footnote: 1 Po. phullaphusitako.
Seyyathāpi āvuso gāmassa vā nigamassa vā avidūre mahantaṃ taḷākaṃ
tattha  thullaphusitako  devo  vuṭṭho  sippisambukampi  sakkharakathalampi
antaradhāpeyya  yo  nu  kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ
taḷāke  punadeva  sippisambukā  vā sakkharakathalā vā pātubhavissantīti
sammā  nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso
ṭhānañhetaṃ  āvuso vijjati yaṃ amusmiṃ taḷāke manussā vā piveyyuṃ
gopasū  vā  piveyyuṃ  vātātapo  vā snehagataṃ pariyādiyeyya atha
punadeva  sippisambukāpi  sakkharakathalāpi  pātubhaveyyunti  evameva kho
āvuso  idhekacco  puggalo  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so  lābhimhi  dutiyassa  jhānassāti
saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati.
   {331.6} Idha panāvuso ekacco puggalo pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi tatiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho
viharati  bhikkhūhi  .pe.  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati seyyathāpi
āvuso  purisaṃ  paṇītabhojanaṃ  bhuttāviṃ  abhidosikaṃ  bhojanaṃ nacchādeyya
yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amuṃ purisaṃ punadeva bhojanaṃ
chādessatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ
āvuso  amuñhāvuso  purisaṃ  1-  paṇītabhojanaṃ bhuttāviṃ yāvassa sā
ojā  kāye  ṭhassati  tāva na aññaṃ bhojanaṃ chādessati yato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhānaṃ hetaṃ āvuso vijjati amuṃ parisaṃ. Yu. ṭhānaṃ ... vijjati
@amuṃ hāvuso purisaṃ ....
Khvassa 1- sā ojā antaradhāyissati atha punadeva taṃ bhojanaṃ chādeyyāti
evameva kho āvuso idhekacco puggalo pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  so lābhimhi tatiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho
viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati.
   {331.7} Idha panāvuso ekacco puggalo sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi catutthassa
jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati
seyyathāpi āvuso pabbatasaṅkhepe udakarahado nivāto vigataūmiko yo
nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ udakarahade punadeva ūmi
pātubhavissatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso
ṭhānañhetaṃ  āvuso vijjati yā puratthimāya disāya āgaccheyya bhūsā
vātavuṭṭhi  sā  tasmiṃ udakarahade ūmiṃ janeyya yā pacchimāya disāya
āgaccheyya  .pe.  uttarāya  disāya āgaccheyya dakkhiṇāya disāya
āgaccheyya  bhūsā  vātavuṭṭhi  sā tasmiṃ udakarahade ūmiṃ janeyyāti
evameva kho āvuso idhekacco puggalo sukhassa ca pahānā dukkhassa
ca  pahānā  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi
catutthassa  jhānassāti  saṃsaṭṭho  viharati  bhikkhūhi  .pe.  sikkhaṃ
paccakkhāya hīnāyāvattati.
   {331.8}  Idha  panāvuso  ekacco  puggalo  sabbanimittānaṃ
amanasikārā  animittaṃ  cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati so lābhimhi
animittassa  cetosamādhissāti  saṃsaṭṭho  viharati  bhikkhūhi  bhikkhunīhi
@Footnote: 1 Po. yato bhuttassa ....
Upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi
tassa  saṃsaṭṭhassa  vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo
cittaṃ  anuddhaṃseti  so  rāgānuddhaṃsitena  cittena  sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattati  seyyathāpi  āvuso  rājā  vā rājamahāmatto vā
caturaṅginiyā  senāya  addhānamaggapaṭipanno  aññatarasmiṃ  vanasaṇḍe
ekarattiṃ vāsaṃ upagaccheyya tatra 1- hatthisaddena assasaddena rathasaddena
pattisaddena  bheripaṇavasaṅkhavīṇāninnādasaddena  2-  cīriḷikāsaddo  3-
antaradhāpeyya 4- yo nu kho evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ vanasaṇḍe
punadeva  cīriḷikāsaddo  pātubhavissatīti  sammā  nu kho so āvuso
vadamāno  vadeyyāti  no  hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati
yaṃ  so rājā vā rājamahāmatto vā tamhā vanasaṇḍā pakkameyya
atha  punadeva  cīriḷikāsaddo  pātubhaveyyāti  evameva kho āvuso
idhekacco  puggalo  sabbanimittānaṃ  amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ
upasampajja  viharati  so  lābhimhi  animittassa  cetosamādhissāti
saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi
titthiyehi   titthiyasāvakehi   tassa   saṃsaṭṭhassa   vissaṭṭhassa
pākaṭassa  bhassamanuyuttassa  viharato  rāgo  cittaṃ  anuddhaṃseti  so
rāgānuddhaṃsitena cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattatīti.
   {331.9} Athakho āyasmā citto hatthisārīputto aparena samayena
sikkhaṃ  paccakkhāya hīnāyāvattati . atha kho cittassa hatthisārīputtassa
@Footnote: 1 Yu. tattha . 2 Ma. Yu. ... saṅkhatiṇavaninnāda ... . 3 Po. vīriddhika ....
@Ma. cīrikasaddo . 4 Ma. antaradhāyeyya.
Sahāyakā  bhikkhū  yenāyasmā  mahākoṭṭhiko  1-  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākoṭṭhikaṃ etadavocuṃ kiṃ nu kho āyasmatā
mahākoṭṭhikena  citto  hatthisārīputto cetasā ceto paricca vidito
imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  citto  hatthisārīputto  lābhī
atha  ca  pana  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattissatīti udāhu devatā
etamatthaṃ  ārocesuṃ  citto  bhante  hatthisārīputto  imāsañca
imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  lābhī  atha  ca  pana  sikkhaṃ paccakkhāya
hīnāyāvattissatīti . cetaso 2- ceto paricca vidito me āvuso citto
hatthisārīputto  imāsañca  imāsañca  vihārasamāpattīnaṃ  lābhī atha ca
pana  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattissatīti  devatāpi  me etamatthaṃ
ārocesuṃ  citto  bhante  hatthisārīputto  imāsañca  imāsañca
vihārasamāpattīnaṃ lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti
   {331.10}  atha kho cittassa hatthisārīputtassa sahāyakā bhikkhū
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
citto  bhante  hatthisārīputto  imāsañca  imāsañca vihārasamāpattīnaṃ
lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattoti 3- na bhikkhave citto
ciraṃ sarissati nekkhammassāti.
   {331.11} Athakho citto hatthisārīputto na cirasseva kesamassuṃ
ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbaji. Atha
@Footnote: 1 Yu. mahākoṭṭhito . 2 Ma. cetasā . 3 Ma. hīnāyāvattatīti.
Kho  āyasmā  citto  hatthisārīputto ekako vūpakaṭṭho appamatto
ātāpī  pahitatto  viharanto  na  cirasseva  yassatthāya  kulaputtā
sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihāsi 1-
khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ itthattāyāti
abbhaññāsi  aññataro  ca  panāyasmā  citto hatthisārīputto arahataṃ
ahosīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 439-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9260              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9260              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=331&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=311              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3259              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3259              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]