ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [331] 60 Ekam 2- samayam bhagava baranasiyam viharati isipatane
migadaye . tena kho pana samayena sambahula thera bhikkhu pacchabhattam
pindapatapatikkanta    mandalamale    sannisinna   sannipatita
abhidhammakatham  kathenti  .  tatra sudam ayasma citto hatthisariputto
theranam bhikkhunam abhidhammakatham kathentanam antarantara katham opateti .
Atha  kho  ayasma  mahakotthiko  ayasmantam  cittam hatthisariputatam
etadavoca  ayasma  3-  citto  hatthisariputto  theranam bhikkhunam
abhidhammakatham  kathentanam  antarantara  katham opateti 4- yava 5-
kathapariyosanam ayasma citto hatthisariputto agametuti.
   {331.1} Evam vutte ayasmato cittassa hatthisariputtassa sahayaka
bhikkhu  ayasmantam mahakotthikam etadavocum ayasma mahakatthikopi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. danam . 2 Po. Ma. Yu. purato evam me sutanti dissati . 3 Ma. Yu.
@mayasma. 4 Ma. Yu. opatesi. 5 Ma. yavasaddo natthi. 6 Ma. Yu. ayam patho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Ayasmantam cittam hatthisariputtam apasadeti pandito ayasma citto hatthisariputto pahoti ayasma 1- citto hatthisariputto theranam bhikkhunam abhidhammakatham kathetunti. {331.2} Dujjanam kho etam avuso parassa cetopariyayam ajanantehi. Idhavuso ekacco puggalo tavadeva soratasorato hoti nivatanivato hoti upasantupasanto hoti yava sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yato ca kho so vapakassateva satthara vapakassati garutthaniyehi sabrahmacarihi so samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi tassa samsatthassa vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti so raganuddhamsitena 2- cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati {331.3} seyyathapi avuso gono kitthado damena va baddho vaje va oruddho yo nu kho avuso evam vadeyya nadanayam gono kitthado punadeva kittham otarissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam so gono kitthado damam va chetva vajam va bhinditva atha punadeva kittham otareyyati evameva kho avuso idhekacco puggalo tavadeva soratasorato hoti nivatanivato hoti upasantupasanto hoti yava sattharam upanissaya viharati annataram va garutthaniyam sabrahmacarim yato ca kho so vapakassateva satthara @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cayasma . 2 Yu. raganuddhamsena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Vapakassati garutthaniyehi sabrahmacarihi so samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi tassa samsatthassa vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti so raganuddhamsitena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati. {331.4} Idha panavuso ekacco puggalo vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati so labhimhi pathamassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati seyyathapi avuso catummahapathe thullaphusitako 1- devo vassanto rajam antaradhapeyya cikkhallam patukareyya yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amusmim catummahapathe punadeva rajo patubhavissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam amusmim catummahapathe manussa va atikkameyyum gopasu va atikkameyyum vatatapo va snehagatam pariyadiyeyya atha punadeva rajo patubhaveyyati evameva kho avuso idhekacco puggalo vivicceva kamehi .pe. Pathamam jhanam upasampajja viharati so labhimhi pathamassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati. {331.5} Idha panavuso ekacco puggalo vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi dutiyassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati @Footnote: 1 Po. phullaphusitako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Seyyathapi avuso gamassa va nigamassa va avidure mahantam talakam tattha thullaphusitako devo vuttho sippisambukampi sakkharakathalampi antaradhapeyya yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amusmim talake punadeva sippisambuka va sakkharakathala va patubhavissantiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam amusmim talake manussa va piveyyum gopasu va piveyyum vatatapo va snehagatam pariyadiyeyya atha punadeva sippisambukapi sakkharakathalapi patubhaveyyunti evameva kho avuso idhekacco puggalo vitakkavicaranam vupasama .pe. dutiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi dutiyassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati. {331.6} Idha panavuso ekacco puggalo pitiya ca viraga .pe. Tatiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi tatiyassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati seyyathapi avuso purisam panitabhojanam bhuttavim abhidosikam bhojanam nacchadeyya yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amum purisam punadeva bhojanam chadessatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso amunhavuso purisam 1- panitabhojanam bhuttavim yavassa sa oja kaye thassati tava na annam bhojanam chadessati yato ca @Footnote: 1 Ma. Yu. thanam hetam avuso vijjati amum parisam. Yu. thanam ... vijjati @amum havuso purisam ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Khvassa 1- sa oja antaradhayissati atha punadeva tam bhojanam chadeyyati evameva kho avuso idhekacco puggalo pitiya ca viraga .pe. Tatiyam jhanam upasampajja viharati so labhimhi tatiyassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. Sikkham paccakkhaya hinayavattati. {331.7} Idha panavuso ekacco puggalo sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati so labhimhi catutthassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati seyyathapi avuso pabbatasankhepe udakarahado nivato vigataumiko yo nu kho avuso evam vadeyya nadani amusmim udakarahade punadeva umi patubhavissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati ya puratthimaya disaya agaccheyya bhusa vatavutthi sa tasmim udakarahade umim janeyya ya pacchimaya disaya agaccheyya .pe. uttaraya disaya agaccheyya dakkhinaya disaya agaccheyya bhusa vatavutthi sa tasmim udakarahade umim janeyyati evameva kho avuso idhekacco puggalo sukhassa ca pahana dukkhassa ca pahana .pe. catuttham jhanam upasampajja viharati so labhimhi catutthassa jhanassati samsattho viharati bhikkhuhi .pe. sikkham paccakkhaya hinayavattati. {331.8} Idha panavuso ekacco puggalo sabbanimittanam amanasikara animittam cetosamadhim upasampajja viharati so labhimhi animittassa cetosamadhissati samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi @Footnote: 1 Po. yato bhuttassa ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi tassa samsatthassa vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti so raganuddhamsitena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattati seyyathapi avuso raja va rajamahamatto va caturanginiya senaya addhanamaggapatipanno annatarasmim vanasande ekarattim vasam upagaccheyya tatra 1- hatthisaddena assasaddena rathasaddena pattisaddena bheripanavasankhavinaninnadasaddena 2- cirilikasaddo 3- antaradhapeyya 4- yo nu kho evam vadeyya nadani amusmim vanasande punadeva cirilikasaddo patubhavissatiti samma nu kho so avuso vadamano vadeyyati no hidam avuso thananhetam avuso vijjati yam so raja va rajamahamatto va tamha vanasanda pakkameyya atha punadeva cirilikasaddo patubhaveyyati evameva kho avuso idhekacco puggalo sabbanimittanam amanasikara animittam cetosamadhim upasampajja viharati so labhimhi animittassa cetosamadhissati samsattho viharati bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi ranna rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi tassa samsatthassa vissatthassa pakatassa bhassamanuyuttassa viharato rago cittam anuddhamseti so raganuddhamsitena cittena sikkham paccakkhaya hinayavattatiti. {331.9} Athakho ayasma citto hatthisariputto aparena samayena sikkham paccakkhaya hinayavattati . atha kho cittassa hatthisariputtassa @Footnote: 1 Yu. tattha . 2 Ma. Yu. ... sankhatinavaninnada ... . 3 Po. viriddhika .... @Ma. cirikasaddo . 4 Ma. antaradhayeyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Sahayaka bhikkhu yenayasma mahakotthiko 1- tenupasankamimsu upasankamitva ayasmantam mahakotthikam etadavocum kim nu kho ayasmata mahakotthikena citto hatthisariputto cetasa ceto paricca vidito imasanca imasanca viharasamapattinam citto hatthisariputto labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti udahu devata etamattham arocesum citto bhante hatthisariputto imasanca imasanca viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti . cetaso 2- ceto paricca vidito me avuso citto hatthisariputto imasanca imasanca viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti devatapi me etamattham arocesum citto bhante hatthisariputto imasanca imasanca viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattissatiti {331.10} atha kho cittassa hatthisariputtassa sahayaka bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum citto bhante hatthisariputto imasanca imasanca viharasamapattinam labhi atha ca pana sikkham paccakkhaya hinayavattoti 3- na bhikkhave citto ciram sarissati nekkhammassati. {331.11} Athakho citto hatthisariputto na cirasseva kesamassum oharetva kasayani vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbaji. Atha @Footnote: 1 Yu. mahakotthito . 2 Ma. cetasa . 3 Ma. hinayavattatiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Kho ayasma citto hatthisariputto ekako vupakattho appamatto atapi pahitatto viharanto na cirasseva yassatthaya kulaputta sammadeva agarasma anagariyam pabbajanti tadanuttaram brahmacariyapariyosanam dittheva dhamme sayam abhinna sacchikatva upasampajja vihasi 1- khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam itthattayati abbhannasi annataro ca panayasma citto hatthisariputto arahatam ahositi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 439-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9260&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=331&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=311              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3259              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3259              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]