ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [331] 60 Ekaṃ 2- samayaṃ bhagavā bārāṇasiyaṃ viharati isipatane
migadāye . tena kho pana samayena sambahulā therā bhikkhū pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā    maṇḍalamāḷe    sannisinnā   sannipatitā
abhidhammakathaṃ  kathenti  .  tatra sudaṃ āyasmā citto hatthisārīputto
therānaṃ bhikkhūnaṃ abhidhammakathaṃ kathentānaṃ antarantarā kathaṃ opāteti .
Atha  kho  āyasmā  mahākoṭṭhiko  āyasmantaṃ  cittaṃ hatthisārīputataṃ
etadavoca  āyasmā  3-  citto  hatthisārīputto  therānaṃ bhikkhūnaṃ
abhidhammakathaṃ  kathentānaṃ  antarantarā  kathaṃ opāteti 4- yāva 5-
kathāpariyosānaṃ āyasmā citto hatthisārīputto āgametūti.
   {331.1} Evaṃ vutte āyasmato cittassa hatthisārīputtassa sahāyakā
bhikkhū  āyasmantaṃ mahākoṭṭhikaṃ etadavocuṃ āyasmā mahākaṭṭhikopi 6-
@Footnote: 1 Ma. Yu. dānaṃ . 2 Po. Ma. Yu. purato evaṃ me sutanti dissati . 3 Ma. Yu.
@māyasmā. 4 Ma. Yu. opātesi. 5 Ma. yāvasaddo natthi. 6 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page440.

Āyasmantaṃ cittaṃ hatthisārīputtaṃ apasādeti paṇḍito āyasmā citto hatthisārīputto pahoti āyasmā 1- citto hatthisārīputto therānaṃ bhikkhūnaṃ abhidhammakathaṃ kathetunti. {331.2} Dujjānaṃ kho etaṃ āvuso parassa cetopariyāyaṃ ajānantehi. Idhāvuso ekacco puggalo tāvadeva soratasorato hoti nivātanivāto hoti upasantūpasanto hoti yāva satthāraṃ upanissāya viharati aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ yato ca kho so vapakassateva satthārā vapakassati garuṭṭhāniyehi sabrahmacārīhi so saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi tassa saṃsaṭṭhassa vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo cittaṃ anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsitena 2- cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati {331.3} seyyathāpi āvuso goṇo kiṭṭhādo dāmena vā baddho vaje vā oruddho yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadānāyaṃ goṇo kiṭṭhādo punadeva kiṭṭhaṃ otarissatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yaṃ so goṇo kiṭṭhādo dāmaṃ vā chetvā vajaṃ vā bhinditvā atha punadeva kiṭṭhaṃ otareyyāti evameva kho āvuso idhekacco puggalo tāvadeva soratasorato hoti nivātanivāto hoti upasantūpasanto hoti yāva satthāraṃ upanissāya viharati aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ yato ca kho so vapakassateva satthārā @Footnote: 1 Po. Ma. Yu. cāyasmā . 2 Yu. rāgānuddhaṃsena.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page441.

Vapakassati garuṭṭhāniyehi sabrahmacārīhi so saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi tassa saṃsaṭṭhassa vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo cittaṃ anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsitena cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati. {331.4} Idha panāvuso ekacco puggalo vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi paṭhamassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati seyyathāpi āvuso cātummahāpathe thullaphusitako 1- devo vassanto rajaṃ antaradhāpeyya cikkhallaṃ pātukareyya yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ cātummahāpathe punadeva rajo pātubhavissatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yaṃ amusmiṃ cātummahāpathe manussā vā atikkameyyuṃ gopasū vā atikkameyyuṃ vātātapo vā snehagataṃ pariyādiyeyya atha punadeva rajo pātubhaveyyāti evameva kho āvuso idhekacco puggalo vivicceva kāmehi .pe. Paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi paṭhamassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati. {331.5} Idha panāvuso ekacco puggalo vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi dutiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati @Footnote: 1 Po. phullaphusitako.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page442.

Seyyathāpi āvuso gāmassa vā nigamassa vā avidūre mahantaṃ taḷākaṃ tattha thullaphusitako devo vuṭṭho sippisambukampi sakkharakathalampi antaradhāpeyya yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ taḷāke punadeva sippisambukā vā sakkharakathalā vā pātubhavissantīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yaṃ amusmiṃ taḷāke manussā vā piveyyuṃ gopasū vā piveyyuṃ vātātapo vā snehagataṃ pariyādiyeyya atha punadeva sippisambukāpi sakkharakathalāpi pātubhaveyyunti evameva kho āvuso idhekacco puggalo vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi dutiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati. {331.6} Idha panāvuso ekacco puggalo pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi tatiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati seyyathāpi āvuso purisaṃ paṇītabhojanaṃ bhuttāviṃ abhidosikaṃ bhojanaṃ nacchādeyya yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amuṃ purisaṃ punadeva bhojanaṃ chādessatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso amuñhāvuso purisaṃ 1- paṇītabhojanaṃ bhuttāviṃ yāvassa sā ojā kāye ṭhassati tāva na aññaṃ bhojanaṃ chādessati yato ca @Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhānaṃ hetaṃ āvuso vijjati amuṃ parisaṃ. Yu. ṭhānaṃ ... vijjati @amuṃ hāvuso purisaṃ ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page443.

Khvassa 1- sā ojā antaradhāyissati atha punadeva taṃ bhojanaṃ chādeyyāti evameva kho āvuso idhekacco puggalo pītiyā ca virāgā .pe. Tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi tatiyassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. Sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati. {331.7} Idha panāvuso ekacco puggalo sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi catutthassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati seyyathāpi āvuso pabbatasaṅkhepe udakarahado nivāto vigataūmiko yo nu kho āvuso evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ udakarahade punadeva ūmi pātubhavissatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yā puratthimāya disāya āgaccheyya bhūsā vātavuṭṭhi sā tasmiṃ udakarahade ūmiṃ janeyya yā pacchimāya disāya āgaccheyya .pe. uttarāya disāya āgaccheyya dakkhiṇāya disāya āgaccheyya bhūsā vātavuṭṭhi sā tasmiṃ udakarahade ūmiṃ janeyyāti evameva kho āvuso idhekacco puggalo sukhassa ca pahānā dukkhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati so lābhimhi catutthassa jhānassāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi .pe. sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati. {331.8} Idha panāvuso ekacco puggalo sabbanimittānaṃ amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ upasampajja viharati so lābhimhi animittassa cetosamādhissāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi @Footnote: 1 Po. yato bhuttassa ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page444.

Upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi tassa saṃsaṭṭhassa vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo cittaṃ anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsitena cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati seyyathāpi āvuso rājā vā rājamahāmatto vā caturaṅginiyā senāya addhānamaggapaṭipanno aññatarasmiṃ vanasaṇḍe ekarattiṃ vāsaṃ upagaccheyya tatra 1- hatthisaddena assasaddena rathasaddena pattisaddena bheripaṇavasaṅkhavīṇāninnādasaddena 2- cīriḷikāsaddo 3- antaradhāpeyya 4- yo nu kho evaṃ vadeyya nadāni amusmiṃ vanasaṇḍe punadeva cīriḷikāsaddo pātubhavissatīti sammā nu kho so āvuso vadamāno vadeyyāti no hidaṃ āvuso ṭhānañhetaṃ āvuso vijjati yaṃ so rājā vā rājamahāmatto vā tamhā vanasaṇḍā pakkameyya atha punadeva cīriḷikāsaddo pātubhaveyyāti evameva kho āvuso idhekacco puggalo sabbanimittānaṃ amanasikārā animittaṃ cetosamādhiṃ upasampajja viharati so lābhimhi animittassa cetosamādhissāti saṃsaṭṭho viharati bhikkhūhi bhikkhunīhi upāsakehi upāsikāhi raññā rājamahāmattehi titthiyehi titthiyasāvakehi tassa saṃsaṭṭhassa vissaṭṭhassa pākaṭassa bhassamanuyuttassa viharato rāgo cittaṃ anuddhaṃseti so rāgānuddhaṃsitena cittena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattatīti. {331.9} Athakho āyasmā citto hatthisārīputto aparena samayena sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattati . atha kho cittassa hatthisārīputtassa @Footnote: 1 Yu. tattha . 2 Ma. Yu. ... saṅkhatiṇavaninnāda ... . 3 Po. vīriddhika .... @Ma. cīrikasaddo . 4 Ma. antaradhāyeyya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page445.

Sahāyakā bhikkhū yenāyasmā mahākoṭṭhiko 1- tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā āyasmantaṃ mahākoṭṭhikaṃ etadavocuṃ kiṃ nu kho āyasmatā mahākoṭṭhikena citto hatthisārīputto cetasā ceto paricca vidito imāsañca imāsañca vihārasamāpattīnaṃ citto hatthisārīputto lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti udāhu devatā etamatthaṃ ārocesuṃ citto bhante hatthisārīputto imāsañca imāsañca vihārasamāpattīnaṃ lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti . cetaso 2- ceto paricca vidito me āvuso citto hatthisārīputto imāsañca imāsañca vihārasamāpattīnaṃ lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti devatāpi me etamatthaṃ ārocesuṃ citto bhante hatthisārīputto imāsañca imāsañca vihārasamāpattīnaṃ lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattissatīti {331.10} atha kho cittassa hatthisārīputtassa sahāyakā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu ekamantaṃ nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ citto bhante hatthisārīputto imāsañca imāsañca vihārasamāpattīnaṃ lābhī atha ca pana sikkhaṃ paccakkhāya hīnāyāvattoti 3- na bhikkhave citto ciraṃ sarissati nekkhammassāti. {331.11} Athakho citto hatthisārīputto na cirasseva kesamassuṃ ohāretvā kāsāyāni vatthāni acchādetvā agārasmā anagāriyaṃ pabbaji. Atha @Footnote: 1 Yu. mahākoṭṭhito . 2 Ma. cetasā . 3 Ma. hīnāyāvattatīti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page446.

Kho āyasmā citto hatthisārīputto ekako vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto na cirasseva yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihāsi 1- khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti abbhaññāsi aññataro ca panāyasmā citto hatthisārīputto arahataṃ ahosīti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 439-446. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9260&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9260&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=331&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=311              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=331              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3259              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3259              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]