ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [333] 62 Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikañcaramāno
mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena daṇḍakappakannāma kosalānaṃ nigamo tadavasari
Atha kho bhagavā maggā okkamma aññatarasmiṃ 1- rukkhamūle paññatte
āsane nisīdi te [2]- bhikkhū daṇḍakappakaṃ pavisiṃsu āvasathaṃ pariyesituṃ
atha  kho āyasmā ānando sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ yena aciravatī
nadī  tenupasaṅkami  gattāni  parisiñcituṃ  aciravatiyā  nadiyā  gattāni
parisiñcitvā  paccuttaritvā  ekacīvaro  aṭṭhāsi gattāni pubbasadisāni
kurumāno 3- atha kho aññataro bhikkhu yenāyasmā ānando tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   ānandaṃ  etadavoca  kinnu  kho
āvuso  ānanda  sabbaṃ  cetaso samannāharitvā nu kho devadatto
bhagavatā  byākato  āpāyiko  devadatto  nerayiko  kappaṭṭho
atekicchoti udāhu kenaci deva pariyāyenāti. Evaṃ kho panetaṃ āvuso
bhagavatā byākatanti.
   {333.1} Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
sambahulehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  [4]- aciravatī nadī tenupasaṅkamiṃ gattāni
parisiñcituṃ  aciravatiyā  nadiyā  gattāni  parisiñcitvā  paccuttaritvā
ekacīvaro  aṭṭhāsiṃ  gattāni  pubbasadisāni  kurumāno  atha  kho
bhante  aññataro  bhikkhu  yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ
etadavoca  kinnu kho āvuso ānanda sabbaṃ cetaso samannāharitvā
@Footnote: 1 Po. araññasmiṃ . 2 Ma. Yu. casaddo atthi . 3 Po. Ma. Yu.
@pubbāpayamāno. 4 Ma. Yu. yenāti pāṭho atthi.
Nu kho devadatto bhagavatā byākato āpāyiko devadatto nerayiko
kappaṭṭho atekicchoti udāhu kenaci deva pariyāyenāti.
   {333.2} Evaṃ vutte ahaṃ bhante taṃ bhikkhuṃ etadavocaṃ evaṃ kho
panetaṃ  āvuso  bhagavatā byākatanti . so ca kho ānanda bhikkhu
navo  bhavissati  acirapabbajito thero vā pana bālo abyatto kathaṃ
hi  nāma  yaṃ  mayā  ekaṃsena byākataṃ tattha dvejjhaṃ āpajjissati
nāhaṃ  ānanda  aññaṃ  ekapuggalaṃpi  samanupassāmi  yo  evaṃ mayā
sabbaṃ cetaso samannāharitvā byākato yathayidaṃ devadatto yāvakīvañcāhaṃ
ānanda   devadattassa   vālaggakoṭinittuddanamattampi  1-  sukkaṃ
dhammaṃ addasaṃ neva tāvāhaṃ devadattaṃ byākāsiṃ āpāyiko devadatto
nerayiko kappaṭṭho atekicchoti yato ca kho ahaṃ ānanda devadattassa
vālaggakoṭinittuddanamattampi  sukkaṃ  dhammaṃ  na  addasaṃ  athāhaṃ  taṃ
devadattaṃ  byākāsiṃ  āpāyiko  devadatto  nerayiko  kappaṭṭho
atekicchoti
   {333.3}  seyyathāpi ānanda gūthakūpo sādhiko poriso pūro
gūthassa  samatittiko  tatra  puriso  sasīsako  nimuggo  assa  tassa
koci deva puriso upagaccheyya 2- atthakāmo hitakāmo yogakkhemakāmo
tamhā  gūthakūpā  uddharitukāmo  so  taṃ gūthakūpaṃ samantānuparigacchanto
na  passeyya  tassa  purisassa  vālaggakoṭinittuddanamattampi  gūthena
amakkhitaṃ yattha taṃ gahetvā uddhareyya evameva kho ahaṃ ānanda yato
devadattassa  vālaggakoṭinittuddanamattampi sukkaṃ dhammaṃ na addasaṃ athāhaṃ
@Footnote: 1 Po. bālagga .... ma ... nitudana ... . 2 Ma. Yu. uppajjeyya.
Devadattaṃ  byākāsiṃ  āpāyiko  devadatto  nerayiko  kappaṭṭho
atekicchoti   sace  tumhe  ānanda  suṇeyyātha  tathāgatassa
purisindriyañāṇāni vibhajantassāti.
   {333.4} Etassa bhagavā kālo etassa sugata kālo yaṃ bhagavā
purisindriyañāṇāni  vibhajeyya  bhagavato  sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahānanda  suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti
kho  āyasmā  ānando  bhagavato paccassosi . bhagavā etadavoca
idhāhaṃ ānanda ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi
imassa  kho  puggalassa vijjamānā kusalāpi dhammā akusalāpi dhammāti
tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi imassa
kho  puggalassa  kusalā dhammā antarahitā akusalā dhammā sammukhībhūtā
atthi  ca  khvassa  1- kusalamūlaṃ asamucchinnaṃ tamhā tassa kusalākusalaṃ
pātubhavissati  evamayaṃ  puggalo  āyatiṃ  aparihānadhammo  bhavissatīti
seyyathāpi  ānanda  bījāni  akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni
sārādāni  sukhasayitāni  sukhette  suparikammakatāya  bhūmiyā nikkhittāni
jāneyyāsi  tvaṃ  ānanda  imāni  bījāni  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ vepullaṃ
āpajjissantīti. Evaṃ bhante.
   {333.5} Evameva kho ahaṃ ānanda idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi
dhammā akusalāpi dhammāti tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto
paricca pajānāmi imassa kho puggalassa kusalā dhammā antarahitā akusalā
@Footnote: 1 Yu. khvāssa.
Dhammā  sammukhībhūtā  atthi  ca  khvassa  kusalamūlaṃ  asamucchinnaṃ tamhā
tassa   kusalākusalaṃ   pātubhavissati   evamayaṃ  puggalo  āyatiṃ
aparihānadhammo  bhavissatīti  evampi  kho  ānanda  tathāgatassa
purisapuggalo  cetasā  ceto  paricca  vidito  hoti  evampi kho
ānanda  tathāgatassa  purisindriyañāṇaṃ  cetasā  ceto  paricca
viditaṃ   hoti   evampi  kho  ānanda  tathāgatassa  āyatiṃ
dhammasamuppādo cetasā ceto paricca vidito hoti
   {333.6}  idha panāhaṃ ānanda ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi
dhammā  akusalāpi  dhammāti  tamenaṃ aparena samayena cetasā ceto
paricca  pajānāmi  imassa  kho  puggalassa  akusalā  dhammā
antarahitā   kusalā  dhammā  sammukhībhūtā  atthi  ca  khvassa
akusalamūlaṃ  asamucchinnaṃ  tamhā  tassa  kusalākusalaṃ  pātubhavissati
evamayaṃ  puggalo  āyatiṃ  parihānadhammo  bhavissatīti  seyyathāpi
ānanda  bījāni  akhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni  sārādāni
sukhasayitāni  puthusilāya  nikkhittāni  jāneyyāsi  tvaṃ  ānanda
nayimāni  bījāni  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjissantīti .
Evaṃ bhante.
   {333.7}  Evameva  kho  ahaṃ  ānanda  idhekaccaṃ  puggalaṃ
evaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāmi  imassa  kho  puggalassa
vijjamānā  kusalāpi  dhammā  akusalāpi  dhammāti  tamenaṃ  aparena
samayena  evaṃ  cetasā  ceto  paricca  pajānāmi  imassa  kho
puggalassa  akusalā  dhammā  antarahitā  kusalā  dhammā  sammukhībhūtā
Atthi  ca  khvassa  akusalamūlaṃ  asamucchinnaṃ  tamhā  tassa kusalākusalaṃ
pātubhavissati  evamayaṃ  puggalo  āyatiṃ  parihānadhammo  bhavissatīti
evampi  kho ānanda tathāgatassa purisapuggalo cetasā ceto paricca
vidito  hoti  evampi  kho  ānanda  tathāgatassa  purisindriyañāṇaṃ
cetasā  ceto paricca viditaṃ hoti evampi kho ānanda tathāgatassa
āyatiṃ dhammasamuppādo cetasā ceto paricca vidito hoti
   {333.8} idha panāhaṃ ānanda ekaccaṃ puggalaṃ 1- cetasā ceto
paricca  pajānāmi  imassa  kho puggalassa vijjamānā kusalāpi dhammā
akusalāpi dhammāti tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto paricca
pajānāmi   natthi  imassa  puggalassa  vālaggakoṭinittuddanamattopi
sukko  dhammo  samannāgatāyaṃ  puggalo  ekantakāḷakehi  akusalehi
dhammehi  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjissatīti   seyyathāpi   ānanda  bījāni  khaṇḍāni  pūtīni
vātātapahatāni   sukhette   suparikammakatāya  bhūmiyā  nikkhittāni
jāneyyāsi  tvaṃ  ānanda  nayimāni  bījāni  vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ
āpajjissantīti. Evaṃ bhante.
   {333.9}  Evameva kho ahaṃ ānanda idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ
cetasā  ceto  paricca  pajānāmi imassa kho puggalassa vijjamānā
kusalāpi  dhammā  akusalāpi  dhammāti  tamenaṃ aparena samayena evaṃ
cetasā  ceto  paricca  pajānāmi  natthi  imassa  puggalassa
vālaggakoṭinittuddanamattopi    sukko   dhammo   samannāgatāyaṃ
puggalo  ekantakāḷakehi  akusalehi  dhammehi  kāyassa  bhedā
@Footnote: 1 Ma. ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ .... Yu. ekaccaṃ evaṃ cetasā.
Parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjissatīti  evampi
kho  ānanda  tathāgatassa purisapuggalo cetasā ceto paricca vidito
hoti  evampi  kho  ānanda  tathāgatassa  purisindriyañāṇaṃ  cetasā
ceto  paricca  viditaṃ hoti evampi kho ānanda tathāgatassa āyatiṃ
dhammasamuppādo cetasā ceto paricca vidito hotīti.
   {333.10} Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
sakkā nu kho bhante imesaṃ tiṇṇaṃ puggalānaṃ aparepi tayo puggalā
sappaṭibhāgā  paññāpetunti  sakkānandāti  bhagavā  etadavoca idhāhaṃ
ānanda ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi imassa
kho  puggalassa  vijjamānā kusalāpi dhammā akusalāpi dhammāti tamenaṃ
aparena  samayena evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi imassa kho
puggalassa  kusalā  dhammā  antarahitā  akusalā  dhammā  sammukhībhūtā
atthi  ca  khvassa kusalamūlaṃ asamucchinnaṃ tampi sabbena sabbaṃ samugghātaṃ
gacchati  evamayaṃ  puggalo  āyatiṃ parihānadhammo bhavissatīti seyyathāpi
ānanda  aṅgārāni  ādittāni  sampajjalitāni  sañjotibhūtāni  1-
puthusilāya  nikkhittāni  jāneyyāsi  tvaṃ ānanda nayimāni aṅgārāni
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissantīti . evaṃ bhante. Seyyathāpi vā
panānanda sāyaṇhasamaye 2- suriye ogacchante jāneyyāsi tvaṃ ānanda
āloko antaradhāyissati andhakāro pātubhavissatīti . evaṃ bhante .
@Footnote: 1 Ma. Yu. sajotibhūtāni . 2 Ma. Yu. ...samayaṃ.
Seyyathāpi vā panānanda abhidosaaḍḍharattaṃ 1- bhattakālasamaye jāneyyāsi
tvaṃ  ānanda  āloko  antarahito andhakāro pātubhūtoti . evaṃ
bhante . evameva kho ahaṃ ānanda idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi
dhammā  akusalāpi  dhammāti  tamenaṃ  aparena samayena evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imassa  kho  puggalassa  kusalā  dhammā
antarahitā  akusalā  dhammā  sammukhībhūtā  atthi  ca khvassa kusalamūlaṃ
asamucchinnaṃ  tampi  sabbena  sabbaṃ  samagghātaṃ  gacchati  evamayaṃ
puggalo  āyatiṃ  parihānadhammo  bhavissatīti  evampi  kho  ānanda
tathāgatassa  purisapuggalo cetasā ceto paricca vidito hoti evampi
kho  ānanda tathāgatassa purisindriyañāṇaṃ cetasā ceto paricca viditaṃ
hoti  evampi  kho  ānanda  tathāgatassa  āyatiṃ  dhammasamuppādo
cetasā ceto paricca vidito hoti
   {333.11} idha panāhaṃ ānanda ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāmi  imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi
dhammā akusalāpi dhammāti tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto
paricca  pajānāmi  imassa  kho puggalassa akusalā dhammā antarahitā
kusalā  dhammā  sammukhībhūtā  atthi  ca  khvassa akusalamūlaṃ asamucchinnaṃ
tampi  sabbena  sabbaṃ  samugghātaṃ  gacchati  evamayaṃ  puggalo āyatiṃ
aparihānadhammo   bhavissatīti   seyyathāpi   ānanda   aṅgārāni
ādittāni   sampajjalitāni   sañjotibhūtāni   sukkhe   tiṇapuñje
@Footnote: 1 Yu. abhidose ....
Vā  kaṭṭhapuñje  vā  nikkhittāni  jāneyyāsi tvaṃ ānanda imāni
aṅgārāni  vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissantīti . evaṃ bhante .
Seyyathāpi vā panānanda rattiyā paccūsasamaye 1- suriye uggacchante
jāneyyāsi  tvaṃ  ānanda  andhakāro  antaradhāyissati  āloko
pātubhavissatīti  .  evaṃ  bhante  .  seyyathāpi  vā  panānanda
abhidosamajjhantike 2- bhattakālasamaye jāneyyāsi tvaṃ ānanda andhakāro
antarahito  āloko  pātubhūtoti . evaṃ bhante . evameva kho
ahaṃ ānanda idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi
imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi dhammā akusalāpi dhammāti
   {333.12} tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto paricca
pajānāmi  imassa  kho  puggalassa akusalā dhammā antarahitā kusalā
dhammā sammukhībhūtā atthi ca khvassa akusalamūlaṃ asamucchinnaṃ tampi sabbena
sabbaṃ samugghātaṃ gacchati evamayaṃ puggalo āyatiṃ aparihānadhammo bhavissatīti
evampi  kho ānanda tathāgatassa purisapuggalo cetasā ceto paricca
vidito  hoti  evampi  kho  ānanda  tathāgatassa  purisindriyañāṇaṃ
cetasā  ceto paricca viditaṃ hoti evampi kho ānanda tathāgatassa
āyatiṃ dhammasamuppādo cetasā ceto paricca vidito hoti
   {333.13} idha panāhaṃ ānanda ekaccaṃ puggalaṃ evaṃ cetasā ceto paricca
pajānāmi  imassa kho puggalassa vijjamānā kusalāpi dhammā akusalāpi
dhammāti tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto paricca pajānāmi natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccūsasamayaṃ . 2 Yu. abhidose maj ....
Imassa   puggalassa  vālaggakoṭinittuddanamattopi  akusalo  dhammo
samannāgatāyaṃ 1- puggalo ekantasukkehi anavajjehi dhammehi diṭṭheva dhamme
parinibbāyissatīti  seyyathāpi  ānanda  aṅgārāni  sītāni  nibbutāni
sukkhe  tiṇapuñje  vā  kaṭṭhapuñje vā nikkhittāni jāneyyāsi tvaṃ
ānanda  nayimāni aṅgārāni vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjissantīti .
Evaṃ  bhante . evameva kho ahaṃ ānanda idhekaccaṃ puggalaṃ evaṃ
cetasā  ceto  paricca  pajānāmi imassa kho puggalassa vijjamānā
kusalāpi dhammā akusalāpi dhammāti
   {333.14} tamenaṃ aparena samayena evaṃ cetasā ceto paricca
pajānāmi   natthi  imassa  puggalassa  vālaggakoṭinittuddanamattopi
akusalo  dhammo samannāgatāyaṃ 1- puggalo ekantasukkehi anavajjehi
dhammehi  diṭṭheva  dhamme  parinibbāyissatīti  evampi  kho  ānanda
tathāgatassa  purisapuggalo cetasā ceto paricca vidito hoti evampi
kho  ānanda  tathāgatassa  purisindriyañāṇaṃ  cetasā  ceto  paricca
viditaṃ  hoti  evampi kho ānanda tathāgatassa āyatiṃ dhammasamuppādo
cetasā ceto paricca vidito hoti
   {333.15} tatrānanda ye te purimā tayo puggalā tesaṃ tiṇṇaṃ
puggalānaṃ eko aparihānadhammo eko parihānadhammo eko āpāyiko
nerayiko  tatrānanda  yeme  pacchimā  tayo puggalā imesaṃ tiṇṇaṃ
puggalānaṃ  eko  aparihānadhammo  eko  parihānadhammo  eko
parinibbānadhammoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 449-458. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=9479              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=9479              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=333&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=313              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=333              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3325              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3325              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com