ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [49] Ekaṃ samayaṃ bhagavā campāyaṃ viharati gaggarāya pokkharaṇiyā
tīre . athakho sambahulā campeyyakā upāsakā yenāyasmā sārīputto
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  ekamantaṃ  nisinnā  kho  campeyyakā  upāsakā
āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavocuṃ  cirassutā  no  bhante  bhagavato
sammukhā dhammī kathā sādhu mayaṃ bhante labheyyāma bhagavato [1]- dhammiṃ kathaṃ
savanāyāti  .  tenahāvuso  tadahuposathe āgaccheyyātha appevanāma
labheyyātha bhagavato santike 2- dhammiṃ kathaṃ savanāyāti. Evaṃ bhanteti kho
campeyyakā   upāsakā   āyasmato  sārīputtassa  paṭissuṇitvā
@Footnote: 1 Ma. sammukhā .  2 Ma. sammukhā.
Uṭṭhāyāsanā   āyasmantaṃ   sārīputtaṃ   abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā pakkamiṃsu.
   {49.1} Athakho campeyyakā upāsakā tadahuposathe yenāyasmā
sārīputto   tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ aṭṭhaṃsu . athakho āyasmā sārīputto tehi
campeyyakehi upāsakehi saddhiṃ yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
   {49.2} siyā nu kho bhante idhekaccassa tādisaṃyeva dānaṃ dinnaṃ
mahapphalaṃ  1- na mahānisaṃsaṃ siyā pana bhante idhekaccassa tādisaṃyeva
dānaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ [2]- mahānisaṃsanti . siyā sārīputta idhekaccassa
tādisaṃyeva  dānaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ na mahānisaṃsaṃ siyā pana sārīputta
idhekaccassa tādisaṃyeva dānaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ mahānisaṃsanti . Ko nu kho
bhante hetu ko paccayo yenapi idhekaccassa 3- tādisaṃyeva dānaṃ dinnaṃ
mahapphalaṃ na mahānisaṃsaṃ ko nu kho bhante hetu ko paccayo yenapi
idhekaccassa tādisaṃyeva dānaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ mahānisaṃsanti.
   {49.3} Idha sārīputta ekacco sāpekkho dānaṃ deti paṭibaddhacitto
dānaṃ deti sannidhipekkho dānaṃ deti imaṃ pecca paribhuñjissāmīti dānaṃ
deti so taṃ dānaṃ deti samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ
vatthaṃ  yānaṃ  mālāgandhavilepanaṃ  seyyāvasathapadīpeyyaṃ  taṃ  kiṃ maññasi
sārīputta dadeyya idhekacco evarūpaṃ dānanti. Evaṃ bhante.
   {49.4}   Tatra   sārīputta   yvāyaṃ   sāpekkho
@Footnote: 1 Ma. na mahapphalaṃ hoti. evamīdisesu ṭhānesupi .  2 Ma. hoti. evamuparipi.
@3 Ma. yena midhekaccassa. evamuparipi.
Dānaṃ   deti   paṭibaddhacitto   dānaṃ   deti   sannidhipekkho
dānaṃ  deti  imaṃ  pecca  paribhuñjissāmīti  dānaṃ  deti  so
taṃ  dānaṃ  datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  so  taṃ  kammaṃ  khepetvā taṃ iddhiṃ
taṃ yasaṃ taṃ ādhipateyyaṃ 1- āgāmī hoti āgantā itthattaṃ
   {49.5} idha pana sārīputta ekacco naheva kho sāpekkho dānaṃ
deti  na paṭibaddhacitto dānaṃ deti na sannidhipekkho dānaṃ deti na
imaṃ  pecca  paribhuñjissāmīti  dānaṃ  deti apica kho sāhu dānanti
dānaṃ deti .pe. napi sāhu dānanti dānaṃ deti apica kho dinnapubbaṃ
katapubbaṃ  pitupitāmahehi  na arahāmi porāṇaṃ kulavaṃsaṃ hāpetunti dānaṃ
deti  napi  dinnapubbaṃ  katapubbaṃ  pitupitāmahehi  na arahāmi porāṇaṃ
kulavaṃsaṃ hāpetunti dānaṃ deti apica kho ahaṃ pacāmi ime na pacanti
na arahāmi pacanto apacantānaṃ dānaṃ adātunti dānaṃ deti napi ahaṃ
pacāmi ime na pacanti na arahāmi pacanto apacantānaṃ dānaṃ adātunti
dānaṃ deti apica kho yathā tesaṃ pubbakānaṃ isīnaṃ tāni mahāyaññāni ahesuṃ
seyyathīdaṃ  aṭṭhakassa  vāmakassa vāmadevassa vessāmittassa yamadaggino
aṅgīrasassa  bhāradvājassa  vāseṭṭhassa  kassapassa  bhaguno evaṃ me
ayaṃ  dānasaṃvibhāgo  bhavissatīti dānaṃ deti napi yathā tesaṃ pubbakānaṃ
isīnaṃ  tāni  mahāyaññāni  ahesuṃ  seyyathīdaṃ  aṭṭhakassa  vāmakassa
vāmadevassa  vessāmittassa  yamadaggino  aṅgīrasassa  bhāradvājassa
@Footnote: 1 Ma. ādhipaccaṃ. evamuparipi.
Vāseṭṭhassa  kassapassa  bhaguno  evaṃ  me  ayaṃ  dānasaṃvibhāgo
bhavissatīti dānaṃ deti apica kho imaṃ me dānaṃ dadato cittaṃ pasīdati
attamanatāsomanassaṃ  upajāyatīti  dānaṃ  deti  napi  imaṃ  me dānaṃ
dadato  cittaṃ  pasīdati  attamanatāsomanassaṃ  upajāyatīti  dānaṃ  deti
apica kho cittālaṅkāraṃ cittaparikkhāraṃ dānaṃ deti so taṃ dānaṃ deti
samaṇassa vā brāhmaṇassa vā annaṃ pānaṃ vatthaṃ yānaṃ mālāgandhavilepanaṃ
seyyāvasathapadīpeyyaṃ  taṃ  kimmaññasi  sārīputta  dadeyya  idhekacco
evarūpaṃ dānanti. Evaṃ bhante.
   {49.6} Tatra sārīputta yvāyaṃ naheva kho 1- sāpekkho dānaṃ
deti na paṭibaddhacitto dānaṃ deti na sannidhipekkho dānaṃ deti na imaṃ
pecca paribhuñjissāmīti dānaṃ deti napi sāhu dānanti dānaṃ deti napi
dinnapubbaṃ  katapubbaṃ  pitupitāmahehi  na  arahāmi  porāṇaṃ  kulavaṃsaṃ
hāpetunti dānaṃ deti napi ahaṃ pacāmi ime na pacanti na arahāmi
pacanto  apacantānaṃ  dānaṃ  adātunti  dānaṃ deti napi yathā tesaṃ
pubbakānaṃ  isīnaṃ  tāni  mahāyaññāni  ahesuṃ  seyyathīdaṃ  aṭṭhakassa
vāmakassa   vāmadevassa  vessāmittassa  yamadaggino  aṅgīrasassa
bhāradvājassa  vāseṭṭhassa  kassapassa  bhaguno  evaṃ  me  ayaṃ
dānasaṃvibhāgo  bhavissatīti  dānaṃ  deti  napi  imaṃ me dānaṃ dadato
cittaṃ   pasīdati   attamanatāsomanassaṃ  upajāyatīti  dānaṃ  deti
apica  kho  cittālaṅkāraṃ  cittaparikkhāraṃ  dānaṃ deti so taṃ dānaṃ
datvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  brahmakāyikānaṃ  devānaṃ
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.
Sahabyataṃ  upapajjati  so  taṃ  kammaṃ  khepetvā  taṃ iddhiṃ taṃ yasaṃ
taṃ  ādhipateyyaṃ  anāgāmī  hoti  anāgantā  itthattaṃ  ayaṃ  kho
sārīputta  hetu  ayaṃ  paccayo yenapi idhekaccassa tādisaṃyeva dānaṃ
dinnaṃ  mahapphalaṃ  na mahānisaṃsaṃ ayaṃ pana sārīputta hetu ayaṃ paccayo
yenapi idhekaccassa tādisaṃyeva dānaṃ dinnaṃ mahapphalaṃ mahānisaṃsanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 60-64. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1276              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1276              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=49&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=49              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4141              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4141              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com