ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [53] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Athakho  dve devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ
gijjhakūṭaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā
kho  ekā  devatā  bhagavantaṃ  etadavoca etā bhante bhikkhuniyo
vimuttāti  aparā  devatā bhagavantaṃ etadavoca etā [1]- bhante
anupādisesā  suvimuttāti  idamavocuṃ  tā  devatā samanuñño satthā
ahosi  athakho  tā  devatā  samanuñño  satthāti  bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā tatthevantaradhāyiṃsu.
   {53.1} Athakho bhagavā tassā rattiyā accayena bhikkhū āmantesi
imaṃ bhikkhave rattiṃ dve devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā
kevalakappaṃ  gijjhakūṭaṃ obhāsetvā yenāhaṃ tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
maṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu ekamantaṃ ṭhitā kho bhikkhave ekā
devatā maṃ etadavoca etā bhante bhikkhuniyo vimuttāti aparā devatā maṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhuniyo.
Etadavoca  etā  bhante [1]- anupādisesā suvimuttāti idamavocuṃ
bhikkhave  tā  devatā idaṃ vatvā maṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
tatthevantaradhāyiṃsūti.
   {53.2}  Tena  kho pana samayena āyasmā mahāmoggallāno
bhagavato  avidūre nisinno hoti athakho āyasmato mahāmoggallānassa
etadahosi katamesānaṃ kho devānaṃ evaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese vā
saupādisesoti  anupādisese  vā anupādisesoti . tena kho pana
samayena  tisso  nāma  bhikkhu  adhunā kālakato aññataraṃ brahmalokaṃ
upapanno  hoti tatrāpi naṃ evaṃ jānanti tisso brahmā mahiddhiko
mahānubhāvoti.
   {53.3}  Athakho  āyasmā mahāmoggallāno seyyathāpi nāma
balavā puriso sammiñjitaṃ 2- vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ
sammiñjeyya  3-  evameva  gijjhakūṭe  pabbate  antarahito  tasmiṃ
brahmaloke  pāturahosi  . addasā kho tisso brahmā āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ   dūratova   āgacchantaṃ   disvā   āyasmantaṃ
mahāmoggallānaṃ  etadavoca  ehi  kho  mārisa  moggallāna
svāgataṃ  mārisa  moggallāna  cirassaṃ  kho  mārisa  moggallāna
imaṃ  pariyāyamakāsi  yadidaṃ  idhāgamanāya  nisīda  mārisa  moggallāna
idamāsanaṃ  paññattanti  .  nisīdi  kho  āyasmā  mahāmoggallāno
paññatte āsane . tissopi kho brahmā āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  tissaṃ
brahmānaṃ  āyasmā  mahāmoggallāno  etadavoca  katamesānaṃ  kho
@Footnote: 1 Ma. bhikkhuniyo .  2 Ma. samiñjitaṃ. evamuparipi .  3 Ma. samiñjeyya.
@evamuparipi.
Tissa  devānaṃ  evaṃ  ñāṇaṃ hoti saupādisese vā saupādisesoti
anupādisese  vā  anupādisesoti  .  brahmakāyikānaṃ  kho mārisa
moggallāna devānaṃ evaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese vā saupādisesoti
anupādisese vā anupādisesoti.
   {53.4} Sabbesaññeva kho tissa brahmakāyikānaṃ devānaṃ evaṃ
ñāṇaṃ  hoti  saupādisese  vā  saupādisesoti  anupādisese vā
anupādisesoti . na kho mārisa moggallāna sabbesaṃ brahmakāyikānaṃ
devānaṃ evaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese vā saupādisesoti anupādisese
vā anupādisesoti
   {53.5} ye kho te mārisa moggallāna brahmakāyikā devā brahmena
āyunā santuṭṭhā brahmena vaṇṇena brahmena sukhena brahmena yasena
brahmena ādhipateyyena santuṭṭhā tassa ca uttariṃ 1- nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ
nappajānanti tesaṃ na evaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese vā saupādisesoti
anupādisese vā anupādisesoti ye ca kho te mārisa moggallāna
brahmakāyikā  devā brahmena āyunā asantuṭṭhā brahmena vaṇṇena
brahmena sukhena brahmena yasena brahmena ādhipateyyena asantuṭṭhā
tassa ca uttariṃ  1- nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ pajānanti tesaṃ evaṃ ñāṇaṃ hoti
saupādisese vā saupādisesoti anupādisese vā anupādisesoti idha
mārisa  moggallāna bhikkhu ubhatobhāgavimutto hoti tamenaṃ te devā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  āyasmā  ubhatobhāgavimutto  yāvassa
kāyo  ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā kāyassa bhedā na naṃ
@Footnote: 1 Ma. te ca uttari.
Dakkhanti  devamanussāti  evampi  kho  mārisa  moggallāna  tesaṃ
devānaṃ ñāṇaṃ hoti [1]- anupādisese vā anupādisesoti
   {53.6} idha pana mārisa moggallāna bhikkhu paññāvimutto hoti
tamenaṃ te devā evaṃ jānanti ayaṃ kho āyasmā paññāvimutto yāvassa
kāyo  ṭhassati tāva naṃ dakkhanti devamanussā kāyassa bhedā na naṃ
dakkhanti  devamanussāti  evampi  kho  mārisa  moggallāna  tesaṃ
devānaṃ ñāṇaṃ hoti [1]- anupādisese vā anupādisesoti
   {53.7} idha pana mārisa moggallāna bhikkhu kāyasakkhi hoti tamenaṃ
te 2- devā evaṃ jānanti ayaṃ kho āyasmā kāyasakkhi appevanāma
ayamāyasmā  anulomikāni  senāsanāni  paṭisevamāno  kalyāṇamitte
bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ pabbajanti tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva
dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja vihareyyāti evampi kho
mārisa  moggallāna  tesaṃ  devānaṃ  ñāṇaṃ hoti saupādisese vā
saupādisesoti [3]-
   {53.8}  idha  pana  mārisa  moggallāna  bhikkhu diṭṭhippatto
hoti  .pe.  saddhāvimutto  hoti  dhammānusārī  hoti tamenaṃ te
devā  evaṃ  jānanti  ayaṃ kho āyasmā dhammānusārī appevanāma
ayamāyasmā  anulomikāni  senāsanāni  paṭisevamāno  kalyāṇamitte
bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
@Footnote: 1 Ma. saupādisese vā saupādisesoti .  2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@3 Ma. anupādisese vā anupādisesoti.
Diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti
evampi kho mārisa moggallāna tesaṃ devānaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese
vā saupādisesoti [1]-.
   {53.9} Atha kho āyasmā mahāmoggallāno tissassa brahmuno
bhāsitaṃ  abhinanditvā  anumoditvā  seyyathāpi  nāma  balavā puriso
sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva
brahmaloke antarahito gijjhakūṭe pabbate pāturahosi athakho āyasmā
mahāmoggallāno  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā
mahāmoggallāno  yāvattako  ahosi  tissena  brahmunā  saddhiṃ
kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   {53.10} Na hi pana te moggallāna tisso brahmā sattamaṃ
animittavihāriṃ puggalaṃ desesīti 2-. Etassa bhagavā kālo etassa sugata
kālo yaṃ bhagavā sattamaṃ animittavihāriṃ puggalaṃ deseyya bhagavato sutvā
bhikkhū  dhāressantīti . tenahi moggallāna suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi
bhāsissāmīti . evaṃ bhanteti kho āyasmā mahāmoggallāno bhagavato
paccassosi . bhagavā etadavoca idha moggallāna bhikkhu sabbanimittānaṃ
amanasikārā  animittaṃ  cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati  tamenaṃ
te  devā  evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  āyasmā  sabbanimittānaṃ
amanasikārā  animittaṃ  cetosamādhiṃ  upasampajja  viharati  appevanāma
ayamāyasmā  anulomikāni  senāsanāni  paṭisevamāno  kalyāṇamitte
@Footnote: 1 Ma. anupādisese vā anupādisesoti .  2 Ma. deseti.
Bhajamāno  indriyāni  samannānayamāno yassatthāya kulaputtā sammadeva
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ
diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  upasampajja vihareyyāti
evaṃ  kho moggallāna tesaṃ devānaṃ ñāṇaṃ hoti saupādisese vā
saupādisesoti [1]-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 75-80. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1589              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1589              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=53&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=53              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=53              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4260              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4260              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com