ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [54] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Athakho  sīho  senāpati  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno
kho  sīho  senāpati  bhagavantaṃ  etadavoca  sakkā nu kho bhante
sandiṭṭhikaṃ dānaphalaṃ paññāpetunti.
   {54.1} Tenahi sīha taññevettha paṭipucchissāmi yathā te khameyya
tathā naṃ byākareyyāsi taṃ kiṃ maññasi sīha idhassa dve purisā eko puriso
assaddho  maccharī  kadariyo paribhāsako eko puriso saddho dānapati
anuppadānarato taṃ kiṃ maññasi sīha kaṃ nu kho arahanto paṭhamaṃ anukampantā
anukampeyyuṃ yo vā so puriso assaddho maccharī kadariyo paribhāsako yo
vā so puriso saddho dānapati anuppadānaratoti. Yo so bhante puriso
assaddho maccharī kadariyo paribhāsako kintaṃ arahanto paṭhamaṃ anukampantā
anukampissanti yo ca kho so bhante puriso saddho dānapati anuppadānarato
taññeva arahanto paṭhamaṃ anukampantā anukampeyyuṃ. Taṃ kiṃ maññasi sīha kaṃ nu
@Footnote: 1 Ma. anupādisese vā anupādisesoti.
Kho  arahanto  paṭhamaṃ  upasaṅkamantā  upasaṅkameyyuṃ  yo  vā so
puriso  assaddho  maccharī  kadariyo paribhāsako yo vā so puriso
saddho dānapati anuppadānaratoti . yo so bhante puriso assaddho
maccharī  kadariyo  paribhāsako  kintaṃ  arahanto  paṭhamaṃ  upasaṅkamantā
upasaṅkamissanti  yo  ca  kho  so  bhante puriso saddho dānapati
anuppadānarato taññeva arahanto paṭhamaṃ upasaṅkamantā upasaṅkameyyuṃ.
   {54.2}  Taṃ  kiṃ  maññasi sīha kassa nu kho arahanto paṭhamaṃ
paṭiggaṇhantā  paṭiggaṇheyyuṃ  yo vā so puriso assaddho maccharī
kadariyo paribhāsako yo vā so puriso saddho dānapati anuppadānaratoti.
Yo so bhante puriso assaddho maccharī kadariyo paribhāsako kiṃ 1-
tassa  arahanto  paṭhamaṃ  paṭiggaṇhantā  paṭiggaṇhissanti  yo  ca
kho  so  bhante  puriso  saddho  dānapati anuppadānarato taññeva
arahanto paṭhamaṃ paṭiggaṇhantā paṭiggaṇheyyuṃ.
   {54.3} Taṃ kiṃ maññasi sīha kassa nu kho arahanto paṭhamaṃ dhammaṃ
desento  deseyyuṃ yo vā so puriso assaddho maccharī kadariyo
paribhāsako yo vā so puriso saddho dānapati anuppadānaratoti. Yo
so bhante puriso assaddho maccharī kadariyo paribhāsako kiṃ tassa arahanto
paṭhamaṃ dhammaṃ desentā desessanti yo ca kho so bhante puriso saddho
dānapati  anuppadānarato  tasseva  arahanto  paṭhamaṃ dhammaṃ desentā
@Footnote: 1 Ma. kintaṃ tassa. evamuparipi.
Deseyyuṃ.
   {54.4} Taṃ kiṃ maññasi sīha kassa nu kho kalyāṇo kittisaddo
abbhuggaccheyya yo vā so puriso assaddho maccharī kadariyo paribhāsako
yo vā so puriso saddho dānapati anuppadānaratoti. Yo so bhante
puriso  assaddho  maccharī  kadariyo  paribhāsako  kiṃ tassa kalyāṇo
kittisaddo  abbhuggacchissati  yo  ca kho so bhante puriso saddho
dānapati   anuppadānarato   tasseva   kalyāṇo   kittisaddo
abbhuggaccheyya.
   {54.5} Taṃ kiṃ maññasi sīha ko nu kho yaññadeva parisaṃ upasaṅkameyya
yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ
visārado upasaṅkameyya amaṅkubhūto yo vā so puriso assaddho maccharī
kadariyo paribhāsako yo vā so puriso saddho dānapati anuppadānaratoti.
Yo so bhante puriso assaddho maccharī kadariyo paribhāsako kiṃ so yaññadeva
parisaṃ upasaṅkamissati yadi khattiyaparisaṃ yadi brāhmaṇaparisaṃ yadi gahapatiparisaṃ
yadi  samaṇaparisaṃ  visārado  upasaṅkamissati  amaṅkubhūto  yo  ca kho
so  bhante  puriso  saddho  dānapati anuppadānarato so yaññadeva
parisaṃ  upasaṅkameyya  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ  yadi
gahapatiparisaṃ yadi samaṇaparisaṃ visārado upasaṅkameyya amaṅkubhūto.
   {54.6} Taṃ kiṃ maññasi sīha ko nu kho kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya yo vā so puriso assaddho maccharī
kadariyo  paribhāsako  yo  vā  so  puriso  saddho  dānapati
Anuppadānaratoti  .  yo  so  bhante  puriso  assaddho  maccharī
kadariyo  paribhāsako  kiṃ  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ  lokaṃ  upapajjissati  yo  ca kho so bhante puriso saddho
dānapati  anuppadānarato  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ
saggaṃ lokaṃ upapajjeyya
   {54.7} yānīmāni bhante bhagavatā cha 1- sandiṭṭhikāni dānaphalāni
akkhātāni  nāhaṃ  ettha  bhagavato  saddhāya gacchāmi ahaṃpi etāni
jānāmi  ahaṃ  bhante  dāyako  dānapati  maṃ  arahanto  paṭhamaṃ
anukampantā  anukampanti  ahaṃ  bhante dāyako dānapati maṃ arahanto
paṭhamaṃ  upasaṅkamantā  upasaṅkamanti  ahaṃ  bhante  dāyako  dānapati
mayhaṃ  arahanto  paṭhamaṃ  paṭiggaṇhantā  paṭiggaṇhanti  ahaṃ  bhante
dāyako  dānapati  mayhaṃ  arahanto paṭhamaṃ dhammaṃ desentā desenti
ahaṃ  bhante  dāyako dānapati mayhaṃ kalyāṇo kittisaddo abbhuggato
sīho  senāpati dāyako kārako saṅghupaṭṭhākoti ahaṃ bhante dāyako
dānapati  yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamāmi  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi
brāhmaṇaparisaṃ  yadi  gahapatiparisaṃ  yadi samaṇaparisaṃ visārado upasaṅkamāmi
amaṅkubhūto  yānīmāni bhante bhagavatā cha 1- sandiṭṭhikāni dānaphalāni
akkhātāni  nāhaṃ  ettha  bhagavato  saddhāya gacchāmi ahaṃpi etāni
jānāmi  yañca  kho  maṃ  bhagavā  evamāha  dāyako sīha dānapati
kāyassa  bhedā parammaraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjatīti etāhaṃ na
jānāmi  ettha  ca panāhaṃ bhagavato saddhāya gacchāmīti . evametaṃ
@Footnote: 1 Ma. chasaddo natthi.
Sīha  evametaṃ sīha dāyako sīha dānapati kāyassa bhedā parammaraṇā
sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 80-84. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=1700              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=1700              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=54&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=54              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=54              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4271              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4271              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com