ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [61] Sattime bhikkhave dhammā sapattakantā sapattakāraṇā kodhanaṃ
āgacchanti itthiṃ vā purisaṃ vā . katame satta idha bhikkhave sapatto
sapattassa  evaṃ  icchati  aho  vatāyaṃ dubbaṇṇo assāti taṃ kissa
hetu  na  bhikkhave  sapatto  sapattassa vaṇṇavatāya nandati kodhanoyaṃ
bhikkhave  purisapuggalo  kodhābhibhūto  kodhapareto kiñcāpi so hoti
sunhāto  suvilitto  kappitakesamassu  odātavatthavāsano  athakho
so  dubbaṇṇo  ca  hoti kodhābhibhūto ayaṃ bhikkhave paṭhamo dhammo
sapattakanto sapattakāraṇo 1- kodhanaṃ āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.1} Puna caparaṃ bhikkhave sapatto sapattassa evaṃ icchati aho
vatāyaṃ dukkhaṃ sayeyyāti taṃ kissa hetu na bhikkhave sapatto sapattassa
sukhaseyyāya  nandati  kodhanoyaṃ  bhikkhave  purisapuggalo  kodhābhibhūto
kodhapareto  kiñcāpi  so  pallaṅke  seti gonakatthate paṭikatthate
paṭalikatthate      kadalimigapavarapaccattharaṇe      sauttaracchade
ubhatolohitakūpadhāne  athakho  so  dukkhaññeva  seti  kodhābhibhūto
ayaṃ  bhikkhave  dutiyo  dhammo  sapattakanto  sapattakāraṇo  kodhanaṃ
āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sapatto  sapattassa  evaṃ
icchati  aho  vatāyaṃ  na  pacurattho  assāti  taṃ  kissa  hetu
na   bhikkhave   sapatto   sapattassa   pacuratthatāya   nandati
@Footnote: 1 Ma. sapattakaraṇo. evamuparipi.
Kodhanoyaṃ   bhikkhave   purisapuggalo   kodhābhibhūto   kodhapareto
anatthaṃpi   gahetvā  attho  me  gahitoti  maññati  atthaṃpi
gahetvā  anattho  me  gahitoti  maññati  tassime  dhammā
aññamaññavipaccanīkā   gahitā   dīgharattaṃ   ahitāya   dukkhāya
saṃvattanti  kodhābhibhūtassa  ayaṃ  bhikkhave  tatiyo  dhammo sapattakanto
sapattakāraṇo kodhanaṃ āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.3}  Puna  caparaṃ bhikkhave sapatto sapattassa evaṃ icchati
aho vatāyaṃ na bhogavā assāti taṃ kissa hetu na bhikkhave sapatto
sapattassa  bhogavatāya  nandati  kodhanassa  bhikkhave  purisapuggalassa
kodhābhibhūtassa kodhaparetassa yepissa te honti bhogā uṭṭhānaviriyādhigatā
bāhābalaparicitā  sedāvakkhittā  dhammikā  dhammaladdhā tepi rājāno
rājakosaṃ  pavesenti  kodhābhibhūtassa  ayaṃ  bhikkhave  catuttho dhammo
sapattakanto sapattakāraṇo kodhanaṃ āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.4} Puna caparaṃ bhikkhave sapatto sapattassa evaṃ icchati aho
vatāyaṃ na yasavā assāti taṃ kissa hetu na bhikkhave sapatto sapattassa
yasavatāya  nandati  kodhanoyaṃ  bhikkhave  purisapuggalo  kodhābhibhūto
kodhapareto  yopissa  hoti  yaso  appamādādhigato  tamhāpi dhaṃsati
kodhābhibhūto  ayaṃ  bhikkhave pañcamo dhammo sapattakanto sapattakāraṇo
kodhanaṃ āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.5} Puna caparaṃ bhikkhave sapatto sapattassa evaṃ icchati aho vatāyaṃ
Na  mittavā  assāti taṃ kissa hetu na bhikkhave sapatto sapattassa
mittavatāya  nandati  kodhanoyaṃ  bhikkhave  purisapuggalo  kodhābhibhūto
kodhapareto  yepissa  te  honti  mittāmaccā  ñātisālohitā
tepi ārakā taṃ parivajjenti kodhābhibhūtaṃ ayaṃ bhikkhave chaṭṭho dhammo
sapattakanto sapattakāraṇo kodhanaṃ āgacchati itthiṃ vā purisaṃ vā.
   {61.6} Puna caparaṃ bhikkhave sapatto sapattassa evaṃ icchati aho
vatāyaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjeyyāti  taṃ  kissa  hetu  na  bhikkhave  sapatto  sapattassa
sugatigamanena  nandati  kodhanoyaṃ  bhikkhave  purisapuggalo  kodhābhibhūto
kodhapareto  kāyena  duccaritaṃ  carati vācāya duccaritaṃ carati manasā
duccaritaṃ  carati  so  kāyena  duccaritaṃ  caritvā  vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ caritvā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjati  kodhābhibhūto  ayaṃ  bhikkhave
sattamo  dhammo  sapattakanto  sapattakāraṇo  kodhanaṃ āgacchati itthiṃ
vā purisaṃ vāti 1- . ime kho bhikkhave satta dhammā sapattakantā
sapattakāraṇā kodhanaṃ āgacchanti itthiṃ vā purisaṃ vāti.
     Kodhano dubbaṇṇo hoti   atho dukkhampi seti so
     atho atthaṃ gahetvāna      anatthaṃ paṭipajjati 2-
     tato kāyena vācāya       vadhaṃ katvāna kodhano
     kodhābhibhūto puriso       dhanajāniṃ nigacchati
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi .  2 Ma. adhipajjati.
     Kodhasammadasammatto      āyasakkhaṃ 1- nigacchati
     ñātimittā suhajjā ca     parivajjenti kodhanaṃ.
     Anatthajanano kodho      kodho cittappakopano
     bhayamantarato jātaṃ        taṃ jano nāvabujjhati.
     Kuddho atthaṃ na jānāti     kuddho dhammaṃ na passati
     andhatamaṃ tadā hoti       yaṃ kodho sahate naraṃ.
     Yaṃ kuddho uparodheti       sukaraṃ viya dukkaraṃ
     pacchā so vigate kodhe     aggidaḍḍhova tappati.
     Dummaṅkuyaṃ paṭhamaṃ dasseti 2- dhūmaggimiva 3- pāvako
     yato patāyatī kodho       yena kujjhanti māṇavā.
     Nāssa hirī na ottappaṃ    na vāco hoti gāravo
     kodhena abhibhūtassa        na dīpaṃ hoti kiñcinaṃ.
     Tapanīyāni kammāni        yāni dhammehi ārakā
     tāni ārocayissāmi       taṃ suṇātha yathākathaṃ.
     Kuddho hi pitaraṃ hanti      hanti kuddho samātaraṃ
     kuddho hi brāhmaṇaṃ hanti  hanti kuddho puthujjanaṃ.
     Yāya mātu bhato poso     imaṃ lokaṃ avekkhati
     tampi pāṇadadiṃ santiṃ      hanti kuddho puthujjano.
     Attūpamā hi te sattā     attā hi paramaṃ 4- piyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. āyasakyaṃ .  2 Ma. padasseti .  3 Ma. dhūmaṃ dhūmīva . 4 Ma. paramo.
     Hanti kuddho puthuttānaṃ    nānārūpesu mucchito
     asinā hanti attānaṃ      visaṃ khādanti mucchitā
     rajjuyā baddhā miyyanti 1-  pabbatāmapi kandare.
     Bhūtahaccāni 2- kammāni    attamāraṇiyāni ca
     karontā nāvabujjhanti    kodhajāto parābhavo.
     Itāyaṃ kodharūpena         maccupāso guhāsayo
     taṃ damena samucchinde       paññāviriyena diṭṭhiyā
     ekamekaṃ 3- akusalaṃ        samucchindetha paṇḍito.
     Tatheva dhamme sikkhetha       mā no dummaṅkuyaṃ ahu.
     Vītakodhā anāyāsā       vītalobhā anussukā
     dantā kodhaṃ pahatvāna     parinibbassathanāsavāti 4-.
          Abyākatavaggo paṭhamo.
               Tassuddānaṃ
     abyākato purisagati       tissasīharakkhitapañcamaṃ 5-
     tatravatamaṃ kimmilo 6-      sattabhariyāya kodhanā 7-.
          ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 96-100. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2036              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2036              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=61&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=61              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=61              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4386              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4386              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com