ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [15]  Sattime bhikkhave udakūpamā puggalā santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . katame satta idha bhikkhave ekacco puggalo sakiṃ nimuggo
nimuggo  va  hoti idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvā
nimujjati  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjitvā ṭhito
hoti  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjitvā vipassati
viloketi  idha  pana  bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvā patarati
idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvā patigādhappatto hoti
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitvā tiṇṇo hoti pāragato 1-
thale tiṭṭhati brāhmaṇo.
   {15.1} Kathañca bhikkhave puggalo sakiṃ nimuggo nimuggo va hoti
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo samannāgato hoti ekantakāḷakehi
akusalehi dhammehi evaṃ kho bhikkhave puggalo sakiṃ nimuggo nimuggo va hoti.
   {15.2}  Kathañca  bhikkhave  puggalo ummujjitvā nimujjati idha
bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sādhu saddhā kusalesu dhammesu
sādhu hirī sādhu ottappaṃ sādhu viriyaṃ sādhu paññā kusalesu dhammesūti
tassa sā saddhā neva tiṭṭhati no vaḍḍhati hāyatiyeva tassa sā hirī
tassa taṃ ottappaṃ tassa taṃ viriyaṃ tassa sā paññā neva tiṭṭhati no
vaḍḍhati hāyatiyeva evaṃ kho bhikkhave puggalo ummujjitvā nimujjati.
   {15.3} Kathañca bhikkhave puggalo ummujjitvā ṭhito hoti idha
bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sādhu saddhā kusalesu dhammesu
sādhu hirī sādhu ottappaṃ sādhu viriyaṃ sādhu paññā kusalesu dhammesūti
tassa sā saddhā neva hāyati no vaḍḍhati ṭhitā hoti tassa sā hirī
tassa taṃ ottappaṃ tassa taṃ viriyaṃ tassa sā paññā neva hāyati no
vaḍḍhati ṭhitā hoti evaṃ kho bhikkhave puggalo ummujjitvā ṭhito hoti.
   {15.4}  Kathañca  bhikkhave  puggalo  ummujjitvā  vipassati
viloketi  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sādhu saddhā
kusalesu dhammesu sādhu hirī sādhu ottappaṃ sādhu viriyaṃ sādhu paññā
kusalesu   dhammesūti   so   tiṇṇaṃ   saññojanānaṃ   parikkhayā
@Footnote: 1 Ma. pāraṅgato. evamuparipi.
Sotāpanno   hoti   avinipātadhammo   niyato  sambodhiparāyano
evaṃ kho bhikkhave puggalo ummujjitvā vipassati viloketi.
   {15.5} Kathañca bhikkhave puggalo ummujjitvā patarati idha bhikkhave
ekacco puggalo ummujjati sādhu saddhā kusalesu dhammesu sādhu hirī
sādhu ottappaṃ sādhu viriyaṃ sādhu paññā kusalesu dhammesūti so tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti
sakideva  imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti evaṃ kho bhikkhave
puggalo ummujjitvā patarati.
   {15.6}  Kathañca  bhikkhave puggalo ummujjitvā patigādhappatto
hoti idha bhikkhave ekacco puggalo ummujjati sādhu saddhā kusalesu dhammesu
sādhu hirī sādhu ottappaṃ sādhu viriyaṃ sādhu paññā kusalesu dhammesūti
so  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti
tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo  tasmā  lokā ayaṃ kho bhikkhave
puggalo ummujjitvā patigādhappatto hoti.
   {15.7}  Kathañca  bhikkhave  puggalo ummujjitvā tiṇṇo hoti
pāragato  thale  tiṭṭhati  brāhmaṇo idha bhikkhave ekacco puggalo
ummujjati sādhu saddhā kusalesu dhammesu sādhu hirī sādhu ottappaṃ sādhu
viriyaṃ  sādhu  paññā kusalesu dhammesūti so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ
cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ abhiññā sacchikatvā
upasampajja viharati evaṃ kho bhikkhave puggalo ummujjitvā tiṇṇo hoti
pāragato thale tiṭṭhati brāhmaṇo . ime kho bhikkhave satta udakūpamā
puggalā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 10-12. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=207              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=207              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=15&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=15              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3627              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3627              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com