ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

          Mahāvaggo dutiyo
   [62]  Hirottappe bhikkhave asati hirottappavipannassa hatūpaniso
hoti   indriyasaṃvaro  indriyasaṃvare  asati  indriyasaṃvaravipannassa
@Footnote: 1 Ma. bajjha mīyanti .  2 Ma. bhūnahaccāni .  3 Ma. yathā metaṃ . 4 Ma. parinibbanti
@anāsavāti. Yu. parinibbiṃsu anāsavā .  5 Ma. tissa sīha arakkhiyaṃ.
@6 Ma. kimilaṃ satta pacālā .  7 Ma. mettā bhariyā kodhekādasāti.
Hatūpanisaṃ  hoti  sīlaṃ  sīle  asati  sīlavipannassa  hatūpaniso  hoti
sammāsamādhi    sammāsamādhismiṃ    asati   sammāsamādhivipannassa
hatūpanisaṃ    hoti    yathābhūtañāṇadassanaṃ    yathābhūtañāṇadassane
asati  yathābhūtañāṇadassanavipannassa  hatūpaniso  hoti  nibbidāvirāgo
nibbidāvirāge   asati   nibbidāvirāgavipannassa   hatūpanisaṃ  hoti
vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  rukkho  sākhāpalāsavipanno
tassa  pappaṭikāpi  pāripūriṃ  na  gacchati  tacopi  pheggupi  sāropi
na  pāripūriṃ  gacchati  evameva  kho  bhikkhave  hirottappe  asati
hirottappavipannassa   hatūpaniso   hoti   indriyasaṃvaro   .pe.
Vimuttiñāṇadassanaṃ.
   {62.1}  Hirottappe  bhikkhave  sati  hirottappasampannassa
upanisasampanno   hoti   indriyasaṃvaro   indriyasaṃvare   sati
indriyasaṃvarasampannassa   upanisasampannaṃ  hoti  sīlaṃ  sīle  sati
sīlasampannassa     upanisasampanno    hoti    sammāsamādhi
sammāsamādhismiṃ    sati   sammāsamādhisampannassa   upanisasampannaṃ
hoti     yathābhūtañāṇadassanaṃ    yathābhūtañāṇadassane    sati
yathābhūtañāṇadassanasampannassa      upanisasampanno      hoti
nibbidāvirāgo   nibbidāvirāge   sati   nibbidāvirāgasampannassa
upanisasampannaṃ  hoti  vimuttiñāṇadassanaṃ  seyyathāpi  bhikkhave  rukkho
sākhāpalāsasampanno  tassa  pappaṭikāpi  pāripūriṃ  gacchati  tacopi
pheggupi  sāropi pāripūriṃ gacchati evameva kho bhikkhave hirottappe
sati   hirottappasampannassa  upanisasampanno  hoti  indriyasaṃvaro
.pe. Vimuttiñāṇadassananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 100-101. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2133              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2133              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=62&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=62              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4416              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4416              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com