ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [65]  Sattahi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu āhuneyyo
Hoti  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa  .  katamehi sattahi
idha  bhikkhave  bhikkhu  dhammaññū  ca  hoti  atthaññū ca attaññū ca
mattaññū ca kālaññū ca parisaññū ca puggalaparoparaññū ca.
   {65.1} Kathañca bhikkhave bhikkhu dhammaññū hoti idha bhikkhave bhikkhu
dhammaṃ jānāti suttaṃ geyyaṃ veyyākaraṇaṃ gāthaṃ udānaṃ itivuttakaṃ jātakaṃ
abbhutadhammaṃ  vedallaṃ  no  ce bhikkhave bhikkhu dhammaṃ jāneyya suttaṃ
... vedallaṃ nayidha dhammaññūti vucceyya yasmā ca kho bhikkhave bhikkhu
dhammaṃ  jānāti  suttaṃ  ...  vedallaṃ tasmā dhammaññūti vuccati iti
dhammaññū.
   {65.2} Atthaññū ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu tassa tasseva
bhāsitassa  atthaṃ  jānāti  ayaṃ imassa bhāsitassa attho ayaṃ imassa
bhāsitassa atthoti no ce bhikkhave bhikkhu tassa tasseva bhāsitassa atthaṃ
jāneyya ayaṃ imassa bhāsitassa attho ayaṃ imassa bhāsitassa atthoti
nayidha atthaññūti vucceyya yasmā ca kho bhikkhave bhikkhu tassa tasseva
bhāsitassa  atthaṃ  jānāti  ayaṃ imassa bhāsitassa attho ayaṃ imassa
bhāsitassa atthoti tasmā atthaññūti vuccati iti dhammaññū atthaññū.
   {65.3} Attaññū ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu attānaṃ jānāti
ettakomhi saddhāya sīlena sutena cāgena paññāya paṭibhāṇenāti no
ce bhikkhave bhikkhu attānaṃ jāneyya ettakomhi saddhāya sīlena sutena
cāgena  paññāya  paṭibhāṇenāti nayidha attaññūti vucceyya yasmā ca
Kho  bhikkhave  bhikkhu  attānaṃ  jānāti ettakomhi saddhāya sīlena
sutena  cāgena  paññāya  paṭibhāṇenāti  tasmā  attaññūti  vuccati
iti dhammaññū atthaññū attaññū.
   {65.4} Mattaññū ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu mattaṃ jānāti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ paṭiggahaṇāya
no ce bhikkhave bhikkhu mattaṃ jāneyya cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  paṭiggahaṇāya nayidha mattaññūti vucceyya yasmā ca
kho  bhikkhave  bhikkhu  mattaṃ jānāti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccaya-
bhesajjaparikkhārānaṃ  paṭiggahaṇāya  tasmā  mattaññūti  vuccati  iti
dhammaññū atthaññū attaññū mattaññū.
   {65.5} Kālaññū ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhu kālaṃ jānāti ayaṃ
kālo uddesassa ayaṃ kālo paripucchāya ayaṃ kālo yogassa ayaṃ kālo
paṭisallānāyāti 1- no ce bhikkhave bhikkhu kālaṃ jāneyya ayaṃ kālo
uddesassa  ayaṃ  kālo paripucchāya ayaṃ kālo yogassa ayaṃ kālo
paṭisallānāyāti  nayidha  kālaññūti  vucceyya yasmā ca kho bhikkhave
bhikkhu kālaṃ jānāti ayaṃ kālo uddesassa ayaṃ kālo paripucchāya ayaṃ
kālo  yogassa  ayaṃ  kālo  paṭisallānāyāti  tasmā  kālaññūti
vuccati iti dhammaññū atthaññū attaññū mattaññū kālaññū.
   {65.6}  Parisaññū  ca  kathaṃ  hoti idha bhikkhave bhikkhu parisaṃ
jānāti   ayaṃ   khattiyaparisā   ayaṃ   brāhmaṇaparisā   ayaṃ
gahapatiparisā   ayaṃ   samaṇaparisā   tattha  evaṃ  upasaṅkamitabbaṃ
@Footnote: 1 Ma. paṭisallānassāti. evamuparipi.
Evaṃ  ṭhātabbaṃ  evaṃ kattabbaṃ evaṃ nisīditabbaṃ evaṃ bhāsitabbaṃ evaṃ
tuṇhībhavitabbanti  no  ce  bhikkhave  bhikkhu  parisaṃ  jāneyya  ayaṃ
khattiyaparisā  ...  evaṃ  tuṇhībhavitabbanti  nayidha parisaññūti vucceyya
yasmā ca kho bhikkhave bhikkhu parisaṃ jānāti ayaṃ khattiyaparisā ... Evaṃ
tuṇhībhavitabbanti   tasmā   parisaññūti   vuccati   iti  dhammaññū
atthaññū attaññū mattaññū kālaññū parisaññū.
   {65.7}  Puggalaparoparaññū ca kathaṃ hoti idha bhikkhave bhikkhuno
dvayena  puggalā  viditā  honti  dve  puggalā  eko ariyānaṃ
dassanakāmo  eko  ariyānaṃ  na  dassanakāmo  yvāyaṃ  puggalo
ariyānaṃ na dassanakāmo evaṃ so tena tena 1- gārayho yvāyaṃ
puggalo ariyānaṃ dassanakāmo evaṃ so tena tena 2- pāsaṃso
   {65.8}  dve  puggalā ariyānaṃ dassanakāmā eko saddhammaṃ
sotukāmo eko saddhammaṃ na sotukāmo yvāyaṃ puggalo saddhammaṃ na
sotukāmo  evaṃ so tena tena gārayho yvāyaṃ puggalo saddhammaṃ
sotukāmo evaṃ so tena tena pāsaṃso
   {65.9} dve puggalā saddhammaṃ sotukāmā eko ohitasoto
dhammaṃ  suṇāti  eko  anohitasoto  dhammaṃ  suṇāti yvāyaṃ puggalo
anohitasoto  dhammaṃ  suṇāti evaṃ so tena tena gārayho yvāyaṃ
puggalo ohitasoto dhammaṃ suṇāti evaṃ so tena tena pāsaṃso
   {65.10} dve puggalā ohitasotā dhammaṃ suṇanti eko sutvā
dhammaṃ dhāreti eko sutvā dhammaṃ na dhāreti yvāyaṃ puggalo sutvā
@Footnote: 1 Ma. tenaṅgena gārayho. evamuparipi .  2 Ma. tenaṅgena pāsaṃso. evamuparipi.
Dhammaṃ  na  dhāreti evaṃ so tena tena gārayho yvāyaṃ puggalo
sutvā dhammaṃ dhāreti evaṃ so tena tena pāsaṃso
   {65.11} dve puggalā sutvā dhammaṃ dhārenti eko dhatānaṃ
dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati eko dhatānaṃ dhammānaṃ atthaṃ na upaparikkhati
yvāyaṃ puggalo dhatānaṃ dhammānaṃ atthaṃ na upaparikkhati evaṃ so tena
tena  gārayho  yvāyaṃ  puggalo  dhatānaṃ dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhati
evaṃ so tena tena pāsaṃso
   {65.12}  dve  puggalā  dhatānaṃ dhammānaṃ atthaṃ upaparikkhanti
eko  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  eko  na
atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  yvāyaṃ  puggalo
na  atthamaññāya  dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  evaṃ so tena
tena   gārayho  yvāyaṃ  puggalo  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno evaṃ so tena tena pāsaṃso
   {65.13}   dve   puggalā   atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipannā  eko  attahitāya  paṭipanno  no  parahitāya
eko attahitāya ca paṭipanno parahitāya ca yvāyaṃ puggalo attahitāya
paṭipanno no parahitāya evaṃ so tena tena gārayho yvāyaṃ puggalo
attahitāya ca paṭipanno parahitāya ca evaṃ so tena tena pāsaṃso evaṃ
kho bhikkhave bhikkhuno dvayena puggalā viditā honti evaṃ kho 1- bhikkhave
bhikkhu  puggalaparoparaññū hoti . imehi kho bhikkhave sattahi dhammehi
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi.
Samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 113-118. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2430              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2430              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=65&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=65              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=65              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4537              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4537              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com