ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [66]  Yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro  paṇḍupalāso  hoti  attamanā  bhikkhave devā tāvatiṃsā
tasmiṃ  samaye  honti  paṇḍupalāsodāni  pāricchattako  kovilāro
nacirassevadāni sattapalāso 1- bhavissatīti
   {66.1} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro  sattapalāso  hoti  attamanā  bhikkhave devā tāvatiṃsā
tasmiṃ  samaye  honti  sattapalāsodāni  pāricchattako  kovilāro
nacirassevadāni jālakajāto bhavissatīti
   {66.2} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro jālakajāto hoti attamanā bhikkhave devā tāvatiṃsā tasmiṃ
samaye honti jālakajātodāni pāricchattako kovilāro nacirassevadāni
khārakajāto bhavissatīti
   {66.3} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro khārakajāto hoti attamanā bhikkhave devā tāvatiṃsā tasmiṃ
samaye honti khārakajātodāni pāricchattako kovilāro nacirassevadāni
kuḍumalakajāto 2- bhavissatīti
   {66.4} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro  kuḍumalakajāto  hoti  attamanā bhikkhave devā tāvatiṃsā
tasmiṃ  samaye  honti  kuḍumalakajātodāni  pāricchattako  kovilāro
nacirassevadāni kokāsakajāto 3- bhavissatīti
   {66.5} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
@Footnote: 1 Ma. pannapalāso. evamuparipi. 2 Ma. kuṭumalakajāto. evamuparipi.
@3 Ma. korakajāto. evamuparipi.
Kokāsakajāto hoti attamanā bhikkhave devā tāvatiṃsā tasmiṃ samaye
honti  kokāsakajātodāni  pāricchattako  kovilāro  nacirassevadāni
sabbaphāliphullo bhavissatīti
   {66.6} yasmiṃ bhikkhave samaye devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako
kovilāro  sabbaphāliphullo  hoti attamanā bhikkhave devā tāvatiṃsā
pāricchattakassa  kovilārassa  mūle  dibbe  cattāro māse pañcahi
kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgibhūtā  paricārenti  sabbaphāliphullassa
kho pana bhikkhave pāricchattakassa kovilārassa samantā paññāsayojanāni
ābhāya  phuṭaṃ  hoti  anuvātaṃ yojanasataṃ gandho gacchati ayamānubhāvo
pāricchattakassa kovilārassa.
   {66.7} Evameva kho bhikkhave yasmiṃ samaye ariyasāvako agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjāya ceteti paṇḍupalāso bhikkhave ariyasāvako tasmiṃ
samaye hoti devānaṃ 1- tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.8} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito
hoti  sattapalāso  bhikkhave ariyasāvako tasmiṃ samaye hoti devānaṃ
tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.9} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako vivicceva kāmehi .pe.
Paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  jālakajāto  bhikkhave ariyasāvako
tasmiṃ samaye hoti devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.10} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati khārakajāto bhikkhave ariyasāvako tasmiṃ samaye
@Footnote: 1 Ma. devānaṃva. evamuparipi.
Hoti devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.11} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  kuḍumalakajāto bhikkhave ariyasāvako
tasmiṃ samaye hoti devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.12} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako sukhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja viharati kokāsakajāto bhikkhave ariyasāvako
tasmiṃ samaye hoti devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro
   {66.13} yasmiṃ bhikkhave samaye ariyasāvako āsavānaṃ khayā .pe.
Sacchikatvā  upasampajja  viharati  sabbaphāliphullo  bhikkhave ariyasāvako
tasmiṃ samaye hoti devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāricchattako kovilāro tasmiṃ
bhikkhave  samaye  bhummā devā saddamanussāventi eso itthannāmo
āyasmā  itthannāmassa  āyasmato  saddhivihāriko  amukamhā gāmā
vā nigamā vā agārasmā anagāriyaṃ pabbajito āsavānaṃ khayā .pe.
Sacchikatvā  upasampajja  viharati  bhummānaṃ  devānaṃ  saddaṃ  sutvā
cātummahārājikā devā ... tāvatiṃsā devā ... Yāmā devā ...
Tusitā devā ... nimmānaratī devā ... Paranimmitavasavattī devā ...
Brahmakāyikā   devā   saddamanussāventi  eso  itthannāmo
āyasmā   itthannāmassa   āyasmato  saddhivihāriko  amukamhā
gāmā  vā  nigamā  vā  agārasmā anagāriyaṃ pabbajito āsavānaṃ
khayā  .pe.  sacchikatvā  upasampajja  viharatīti  itiha  tena
khaṇena  tena  muhuttena  yāva brahmalokā saddo 1- abbhuggacchati
@Footnote: 1 Sī. sādhukārasaddo.
Ayamānubhāvo khīṇāsavassa bhikkhunoti.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 118-121. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2518              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2518              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=66&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=66              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4544              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4544              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com