ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [67]  Athakho  āyasmato sārīputtassa rahogatassa paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  kinnu  no  bhikkhu  sakkatvā
garukatvā upanissāya viharanto akusalaṃ pajaheyya kusalaṃ bhāveyyāti .
Athakho āyasmato sārīputtassa etadahosi satthāraṃ kho bhikkhu sakkatvā
garukatvā  upanissāya  viharanto  akusalaṃ  pajaheyya  kusalaṃ bhāveyya
dhammaṃ kho ... Saṅghaṃ kho ... Sikkhaṃ kho ... Samādhiṃ kho ... Appamādaṃ kho ...
Paṭisanthāraṃ kho bhikkhu sakkatvā garukatvā upanissāya viharanto akusalaṃ
pajaheyya kusalaṃ bhāveyyāti.
   {67.1} Athakho āyasmato sārīputtassa etadahosi ime kho me
dhammā parisuddhā pariyodātā yannūnāhaṃ ime dhamme gantvā bhagavato
āroceyyaṃ evaṃ me ime dhammā parisuddhā ceva bhavissanti parisuddhasaṅkhatatarā
ca seyyathāpi nāma puriso suvaṇṇanikkhaṃ adhigaccheyya parisuddhaṃ pariyodātaṃ
tassa  evamassa  ayaṃ  kho  me suvaṇṇanikkho parisuddho pariyodāto
yannūnāhaṃ  imaṃ  suvaṇṇanikkhaṃ  gantvā  kammārānaṃ  dasseyyaṃ  evaṃ
me  ayaṃ  suvaṇṇanikkho  sakammāragato  parisuddho  ceva  bhavissati
parisuddhasaṅkhatataro  cāti  evameva evaṃ me ime dhammā parisuddhā
pariyodātā  yannūnāhaṃ  ime  dhamme  gantvā bhagavato āroceyyaṃ
evaṃ  me  ime dhammā parisuddhā ceva bhavissanti parisuddhasaṅkhatatarā
cāti . athakho āyasmā sārīputto sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
Yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto
bhagavantaṃ  etadavoca  idha  mayhaṃ  bhante  rahogatassa  paṭisallīnassa
evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  kinnu  kho  bhikkhu  sakkatvā
garukatvā  upanissāya  viharanto  akusalaṃ pajaheyya kusalaṃ bhāveyyāti
athakho  tassa  mayhaṃ bhante etadahosi satthāraṃ kho bhikkhu sakkatvā
garukatvā  upanissāya  viharanto  akusalaṃ  pajaheyya  kusalaṃ bhāveyya
dhammaṃ kho ... Saṅghaṃ kho ... Sikkhaṃ kho ... Samādhiṃ kho ... Appamādaṃ kho ...
Paṭisanthāraṃ  kho  bhikkhu  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanto
akusalaṃ pajaheyya kusalaṃ bhāveyyāti
   {67.2} athakho tassa mayhaṃ bhante etadahosi ime kho me dhammā
parisuddhā pariyodātā yannūnāhaṃ ime dhamme gantvā bhagavato āroceyyaṃ
evaṃ me ime dhammā parisuddhā ceva bhavissanti parisuddhasaṅkhatatarā ca
seyyathāpi  nāma  puriso suvaṇṇanikkhaṃ adhigaccheyya parisuddhaṃ pariyodātaṃ
tassa evamassa ayaṃ kho me suvaṇṇanikkho parisuddho pariyodāto yannūnāhaṃ
imaṃ suvaṇṇanikkhaṃ gantvā kammārānaṃ dasseyyaṃ evaṃ me ayaṃ suvaṇṇanikkho
sakammāragato  parisuddho  ceva  bhavissati  parisuddhasaṅkhatataro  cāti
evameva  evaṃ  me  ime dhammā parisuddhā pariyodātā yannūnāhaṃ
ime  dhamme  gantvā bhagavato āroceyyaṃ evaṃ me ime dhammā
parisuddhā  ceva  bhavissanti  parisuddhasaṅkhatatarā  cāti . sādhu sādhu
Sārīputta  satthāraṃ  kho  sārīputta  bhikkhu  sakkatvā  garukatvā
upanissāya viharanto akusalaṃ pajaheyya kusalaṃ bhāveyya dhammaṃ kho ...
Saṅghaṃ kho ... Sikkhaṃ kho ... Samādhiṃ kho ... Appamādaṃ kho ... Paṭisanthāraṃ
kho  sārīputta  bhikkhu  sakkatvā  garukatvā  upanissāya  viharanto
akusalaṃ pajaheyya kusalaṃ bhāveyyāti.
   {67.3} Evaṃ vutte āyasmā sārīputto bhagavantaṃ etadavoca
imassa kho ahaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ ājānāmi so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme sagāravo
bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari agāravo
dhammepi so agāravo
   {67.4} so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo
saṅghe sagāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari
agāravo dhamme agāravo saṅghepi so agāravo
   {67.5} so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo
saṅghe agāravo sikkhāya sagāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo
so bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo saṅghe agāravo
sikkhāyapi so agāravo
   {67.6} so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo
saṅghe  agāravo  sikkhāya  agāravo  samādhismiṃ sagāravo bhavissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati yo so bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme
agāravo saṅghe agāravo sikkhāya agāravo samādhismimpi so agāravo
   {67.7} so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo saṅghe
Agāravo  sikkhāya agāravo samādhismiṃ agāravo appamāde sagāravo
bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari agāravo
dhamme  agāravo  saṅghe  agāravo  sikkhāya  agāravo  samādhismiṃ
agāravo appamādepi so agāravo
   {67.8} so vata bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo
saṅghe  agāravo  sikkhāya  agāravo samādhismiṃ agāravo appamāde
agāravo paṭisanthāre sagāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so
bhante bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo saṅghe agāravo sikkhāya
agāravo  samādhismiṃ agāravo appamāde agāravo paṭisanthārepi so
agāravo.
   {67.9} So vata bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme agāravo
bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari sagāravo
dhammepi so sagāravo
   {67.10} so vata bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo
saṅghe agāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari
sagāravo dhamme sagāravo saṅghepi so sagāravo
   {67.11} so vata bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo
saṅghe sagāravo sikkhāya agāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so
bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo saṅghe sagāravo sikkhāyapi
so sagāravo
   {67.12}  so  vata  bhante  bhikkhu satthari sagāravo dhamme
sagāravo   saṅghe   sagāravo  sikkhāya  sagāravo  samādhismiṃ
agāravo  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  yo so bhante bhikkhu
satthari  sagāravo  dhamme  sagāravo  saṅghe  sagāravo  sikkhāya
Sagāravo samādhismimpi so sagāravo
   {67.13} so vata bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo
saṅghe  sagāravo  sikkhāya  sagāravo samādhismiṃ sagāravo appamāde
agāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so bhante bhikkhu satthari
sagāravo  dhamme  sagāravo  saṅghe  sagāravo  sikkhāya  sagāravo
samādhismiṃ sagāravo appamādepi so sagāravo
   {67.14} so vata bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo
saṅghe  sagāravo  sikkhāya  sagāravo samādhismiṃ sagāravo appamāde
sagāravo paṭisanthāre agāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so
bhante bhikkhu satthari sagāravo dhamme sagāravo saṅghe sagāravo sikkhāya
sagāravo  samādhismiṃ sagāravo appamāde sagāravo paṭisanthārepi so
sagāravo 1- imassa kho ahaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena atthaṃ ājānāmīti.
   {67.15} Sādhu sādhu sārīputta sādhu kho tvaṃ sārīputta imassa
mayā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena atthaṃ ājānāsi so vata
sārīputta bhikkhu satthari agāravo dhamme sagāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ
vijjati yo so sārīputta bhikkhu satthari agāravo dhammepi so agāravo
.pe. so vata sārīputta bhikkhu satthari agāravo dhamme agāravo saṅghe
agāravo  sikkhāya agāravo samādhismiṃ agāravo appamāde agāravo
paṭisanthāre  sagāravo  bhavissatīti  netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati  yo  so
sārīputta  bhikkhu  satthari agāravo dhamme agāravo saṅghe agāravo
@Footnote: 1 Ma. sagāravoti.
Sikkhāya  agāravo  samādhismiṃ  agāravo  appamāde  agāravo
paṭisanthārepi so agāravo so vata sārīputta bhikkhu satthari sagāravo
dhamme  agāravo  bhavissatīti  netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so sārīputta
satthari  sagāravo  dhammepi so sagāravo .pe. so vata sārīputta
bhikkhu  satthari  sagāravo  dhamme sagāravo saṅghe sagāravo sikkhāya
sagāravo  samādhismiṃ  sagāravo  appamāde  sagāravo  paṭisanthāre
agāravo bhavissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati yo so sārīputta bhikkhu satthari
sagāravo dhamme sagāravo saṅghe sagāravo sikkhāya sagāravo samādhismiṃ
sagāravo appamāde sagāravo paṭisanthārepi so sagāravo 1- imassa
kho  sārīputta  mayā  saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena attho
daṭṭhabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 121-126. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2587              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2587              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=67&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=67              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4582              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4582              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com