ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [68]  Bhāvanaṃ  ananuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato kiñcāpi
evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya āsavehi cittaṃ
vimucceyyāti  athakhvassa  neva  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuccati
taṃ  kissa  hetu  abhāvitattātissa  vacanīyaṃ kissa abhāvitattā catunnaṃ
satipaṭṭhānānaṃ   catunnaṃ   sammappadhānānaṃ   catunnaṃ   iddhipādānaṃ
pañcannaṃ  indriyānaṃ  pañcannaṃ  balānaṃ  sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ ariyassa
aṭṭhaṅgikassa maggassa
   {68.1}  seyyathāpi  bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni aṭṭha vā
dasa  vā  dvādasa  vā  tānassu  kukkuṭiyā  na  sammāadhisayitāni
na  sammāpariseditāni  na  sammāparibhāvitāni  kiñcāpi  tassā
@Footnote: 1 Ma. sagāravoti.
Kukkuṭiyā  evaṃ  icchā  uppajjeyya  aho vata me kukkuṭapotakā
pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena vā aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā
abhinibbijjheyyunti  athakho  abhabbāva  te kukkuṭapotakā pādanakhasikhāya
vā  mukhatuṇḍakena  vā  aṇḍakosaṃ padāletvā sotthinā abhinibbijjhituṃ
taṃ  kissa  hetu  tathāhamūni  1-  bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni na
sammāadhisayitāni   na   sammāpariseditāni  na  sammāparibhāvitāni
evameva  kho bhikkhave bhāvanaṃ ananuyuttassa bhikkhuno viharato kiñcāpi
evaṃ  icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya āsavehi cittaṃ
vimucceyyāti  athakhvassa  neva  anupādāya  āsavehi cittaṃ vimuccati
taṃ  kissa  hetu  abhāvitattātissa  vacanīyaṃ kissa abhāvitattā catunnaṃ
satipaṭṭhānānaṃ  catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  pañcannaṃ
indriyānaṃ  pañcannaṃ balānaṃ sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ ariyassa aṭṭhaṅgikassa
maggassa.
   {68.2}  Bhāvanaṃ anuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato kiñcāpi
na evaṃ icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya āsavehi cittaṃ
vimucceyyāti  athakhvassa anupādāya āsavehi cittaṃ vimuccati taṃ kissa
hetu  bhāvitattātissa  vacanīyaṃ  kissa bhāvitattā catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ
catunnaṃ  sammappadhānānaṃ  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  pañcannaṃ  indriyānaṃ
pañcannaṃ balānaṃ sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ ariyassa aṭṭhaṅgikassa
   {68.3}  maggassa  seyyathāpi  bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni
aṭṭha  vā  dasa  vā  dvādasa  vā  tānassu  kukkuṭiyā
sammāadhisayitāni     sammāpariseditāni     sammāparibhāvitāni
@Footnote: 1 tathā hi. evamuparipi.
Kiñcāpi  tassā  kukkuṭiyā  na evaṃ icchā uppajjeyya aho vata
me  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā aṇḍakosaṃ
padāletvā   sotthinā   abhinibbijjheyyunti   athakho   bhabbāva
te  kukkuṭapotakā  pādanakhasikhāya  vā  mukhatuṇḍakena  vā aṇḍakosaṃ
padāletvā  sotthinā  abhinibbijjhituṃ  taṃ  kissa  hetu  tathāhamūni
bhikkhave  kukkuṭiyā  aṇḍāni  sammāadhisayitāni  sammāpariseditāni
sammāparibhāvitāni  evameva  kho bhikkhave bhāvanaṃ anuyuttassa bhikkhuno
viharato kiñcāpi na evaṃ icchā uppajjeyya aho vata me anupādāya
āsavehi  cittaṃ  vimucceyyāti  athakhvassa anupādāya āsavehi cittaṃ
vimuccati  taṃ  kissa  hetu  bhāvitattātissa  vacanīyaṃ kissa bhāvitattā
catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ .pe. Ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa
   {68.4} seyyathāpi bhikkhave phalabhaṇḍassa vā phalabhaṇḍantevāsissa
vā dissanteva vāsijaṭe aṅgulipadāni dissati aṅguṭṭhapadaṃ no ca khvassa
evaṃ ñāṇaṃ hoti ettakaṃ vā me ajja tassa vāsijaṭassa khīṇaṃ ettakaṃ vā
hīyo  ettakaṃ  vā  pareti athakhvassa khīṇe khīṇantveva ñāṇaṃ hoti
evameva kho bhikkhave bhāvanaṃ anuyuttassa bhikkhuno viharato kiñcāpi na
evaṃ  ñāṇaṃ  hoti  ettakaṃ vā me ajja āsavānaṃ khīṇaṃ ettakaṃ
vā hīyo ettakaṃ vā pareti athakhvassa khīṇe khīṇantveva ñāṇaṃ hoti
   {68.5} seyyathāpi bhikkhave sāmuddikāya nāvāya vettabandhanabaddhāya
chammāsāni  udake  pariyādāya  hemantikena  thale  ukkhittāya
Vātātapavātātapaparetāni bandhanāni tāni pāvussakena meghena abhippavuṭṭhāni
appakasireneva paṭippassambhanti 1- pūtikāni bhavanti evameva kho bhikkhave
bhāvanaṃ  anuyuttassa  bhikkhuno  viharato  appakasireneva  saññojanāni
paṭippassambhantīti [2]-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 126-129. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2705              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=68&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=68              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=68              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4586              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4586              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com