ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [69] Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ carati mahatā bhikkhusaṅghena
saddhiṃ  addasā  kho  bhagavā  addhānamaggapaṭipanno  aññatarasmiṃ
padese  mahantaṃ  aggikkhandhaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  3-
disvā  maggā  okkamma  aññatarasmiṃ  rukkhamūle  paññatte āsane
nisīdi nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi passatha no tumhe bhikkhave
amuṃ  mahantaṃ  aggikkhandhaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtanti .
Evaṃ bhante.
   {69.1} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ amuṃ mahantaṃ
aggikkhandhaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  āliṅgitvā  4-
upanisīdeyya vā upanipajjeyya vā yaṃ vā khattiyakaññaṃ vā brāhmaṇakaññaṃ
vā  gahapatikaññaṃ  vā  mudutalūnahatthapādaṃ  āliṅgitvā  upanisīdeyya
vā  upanipajjeyya  vāti  .  etadeva bhante varaṃ yaṃ khattiyakaññaṃ
vā  brāhmaṇakaññaṃ  vā gahapatikaññaṃ vā mudutalūnahatthapādaṃ āliṅgitvā
upanisīdeyya vā upanipajjeyya vā dukkhañhetaṃ bhante yaṃ amuṃ mahantaṃ
aggikkhandhaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ āliṅgitvā upanisīdeyya
vā  upanipajjeyya  vāti  . ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi
@Footnote: 1 Ma. parihāyanti .  2 Ma. pūtikāni bhavantīti .  3 Ma. sajotibhūtaṃ. evamuparipi.
@4 Ma. āliṅgetvā. evamuparipi.
Vo  bhikkhave  yathā  etadeva  tassa  varaṃ  dussīlassa pāpadhammassa
asucisaṅkassarasamācārassa     paṭicchannakammantassa     assamaṇassa
samaṇapaṭiññassa   abrahmacārissa   brahmacāripaṭiññassa   antopūtissa
avassutassa  kasambujātassa  yaṃ  amuṃ  mahantaṃ  aggikkhandhaṃ  ādittaṃ
sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  āliṅgitvā  upanisīdeyya  vā upanipajjeyya
vā taṃ kissa hetu tatonidānañhi so bhikkhave maraṇaṃ vā nigaccheyya
maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  natveva  tappaccayā  kāyassa  bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya
   {69.2} yañca kho so bhikkhave dussīlo pāpadhammo asucisaṅkassara-
samācāro  paṭicchannakammanto  assamaṇo  samaṇapaṭiñño  abrahmacārī
brahmacāripaṭiñño  antopūti  avassuto  kasambujāto  khattiyakaññaṃ
vā   brāhmaṇakaññaṃ   vā  gahapatikaññaṃ  vā  mudutalūnahatthapādaṃ
āliṅgitvā  upanisīdati  vā  upanipajjati  vā  tañhi tassa bhikkhave
hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   {69.3} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā puriso
daḷhāya vālarajjuyā ubho jaṅghā veṭhetvā ghaṃseyya sā chaviṃ chindeyya
chaviṃ chetvā cammaṃ chindeyya cammaṃ chetvā maṃsaṃ chindeyya maṃsaṃ chetvā
nhāruṃ chindeyya nhāruṃ chetvā aṭṭhiṃ chindeyya aṭṭhiṃ chetvā aṭṭhimiñjaṃ
āhacca  tiṭṭheyya yaṃ vā khattiyamahāsālānaṃ vā brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā   gahapatimahāsālānaṃ   vā   abhivādanaṃ  sādiyeyyāti  .
Etadeva  bhante  varaṃ yaṃ khattiyamahāsālānaṃ vā brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  abhivādanaṃ sādiyeyya dukkhañhetaṃ bhante
yaṃ balavā puriso daḷhāya vālarajjuyā ubho jaṅghā veṭhetvā ghaṃseyya
sā chaviṃ chindeyya .pe. Aṭṭhimiñjaṃ āhacca tiṭṭheyyāti.
   {69.4} Ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave yathā
etadeva tassa varaṃ dussīlassa .pe. kasambujātassa yaṃ balavā puriso
daḷhāya vālarajjuyā ubho jaṅghā veṭhetvā ghaṃseyya sā chaviṃ chindeyya
.pe.  aṭṭhimiñjaṃ  āhacca  tiṭṭheyya  taṃ kissa hetu tatonidānañhi
so  bhikkhave  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ natveva
tappaccayā  kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjeyya  yañca  kho  so  bhikkhave dussīlo .pe. kasambujāto
khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
vā  abhivādanaṃ  sādiyati tañhi tassa bhikkhave hoti dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati.
   {69.5} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā puriso
tiṇhāya  sattiyā  teladhotāya paccorasmiṃ pahareyya yaṃ vā khattiya-
mahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
vā añjalikammaṃ sādiyeyyāti . Etadeva bhante varaṃ yaṃ khattiyamahāsālānaṃ
vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  añjalikammaṃ
sādiyeyya  dukkhañhetaṃ  bhante  yaṃ  balavā  puriso  tiṇhāya
Sattiyā teladhotāya paccorasmiṃ pahareyyāti.
   {69.6} Ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave yathā
etadeva tassa varaṃ dussīlassa .pe. kasambujātassa yaṃ balavā puriso
tiṇhāya  sattiyā  teladhotāya  paccorasmiṃ pahareyya taṃ kissa hetu
tatonidānañhi  so  bhikkhave  maraṇaṃ  vā  nigaccheyya maraṇamattaṃ vā
dukkhaṃ  natveva  tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ  nirayaṃ  upapajjeyya yañca kho so bhikkhave dussīlo .pe.
Kasambujāto   khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā
gahapatimahāsālānaṃ  vā  añjalikammaṃ  sādiyati  tañhi  tassa  bhikkhave
hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   {69.7} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā puriso
tattena  ayopaṭṭena  ādittena  sampajjalitena  sañjotibhūtena kāyaṃ
sampaliveṭheyya  yaṃ  vā  khattiyamahāsālānaṃ  vā brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  saddhādeyyaṃ  cīvaraṃ  paribhuñjeyyāti .
Etadeva  bhante  varaṃ yaṃ khattiyamahāsālānaṃ vā brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  saddhādeyyaṃ  cīvaraṃ  paribhuñjeyya
dukkhañhetaṃ  bhante yaṃ balavā puriso tattena ayopaṭṭena ādittena
sampajjalitena sañjotibhūtena kāyaṃ sampaliveṭheyyāti.
   {69.8}  Ārocayāmi  vo  bhikkhave  paṭivedayāmi  vo
bhikkhave   yathā   etadeva  tassa  varaṃ  dussīlassa  .pe.
Kasambujātassa   yaṃ   balavā   puriso   tattena  ayopaṭṭena
Ādittena  sampajjalitena  sañjotibhūtena  kāyaṃ  sampaliveṭheyya  taṃ
kissa hetu tatonidānañhi so bhikkhave maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā  dukkhaṃ  na tveva tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ
duggatiṃ  vinipātaṃ  nirayaṃ upapajjeyya yañca kho so bhikkhave dussīlo
.pe.  kasambujāto  khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  saddhādeyyaṃ  cīvaraṃ  paribhuñjati  tañhi
tassa  bhikkhave  hoti  dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  kāyassa bhedā
parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   {69.9} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā puriso
tattena  ayosaṅkunā ādittena 1- sampajjalitena sañjotibhūtena 1-
mukhaṃ  vivaritvā  tattaṃ  lohagulaṃ ādittaṃ sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ mukhe
pakkhipeyya taṃ tassa oṭṭhampi daheyya mukhampi daheyya jivhampi daheyya
kaṇṭhampi  daheyya  urampi  daheyya  antampi  antaguṇampi  ādāya
adhobhāgā nikkhameyya yaṃ vā khattiyamahāsālānaṃ vā brāhmaṇamahāsālānaṃ
vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā saddhādeyyaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjeyyāti .
Etadeva bhante varaṃ yaṃ khattiyamahāsālānaṃ vā brāhmaṇamahāsālānaṃ vā
gahapatimahāsālānaṃ  vā  saddhādeyyaṃ piṇḍapātaṃ paribhuñjeyya dukkhañhetaṃ
bhante yaṃ balavā puriso tattena ayosaṅkunā ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  mukhaṃ  vivaritvā  tattaṃ  lohagulaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ
sañjotibhūtaṃ mukhe pakkhipeyya taṃ tassa oṭṭhampi daheyya mukhampi daheyya
@Footnote: 1 Ma. ime tayo pāṭhā natthi. evamuparipi.
Jivhampi  daheyya  kaṇṭhampi  daheyya  urampi  dadeyya  antampi
antaguṇampi ādāya adhobhāgā nikkhameyyāti.
   {69.10} Ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave yathā
etadeva tassa varaṃ dussīlassa .pe. kasambujātassa yaṃ balavā puriso
tattena   ayosaṅkunā  ādittena  sampajjalitena  sañjotibhūtena
mukhaṃ  vivaritvā  tattaṃ  lohagulaṃ  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ
mukhe pakkhipeyya taṃ tassa oṭṭhampi daheyya mukhampi daheyya jivhampi
daheyya  kaṇṭhampi  daheyya  urampi  daheyya  antampi  antaguṇampi
ādāya  adhobhāgā  nikkhameyya  taṃ  kissa hetu tatonidānañhi so
bhikkhave maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ vā dukkhaṃ natveva tappaccayā
kāyassa  bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya
yañca kho so bhikkhave dussīlo .pe. kasambujāto khattiyamahāsālānaṃ
vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā  saddhādeyyaṃ
piṇḍapātaṃ  paribhuñjati  tañhi  tassa  bhikkhave  hoti dīgharattaṃ ahitāya
dukkhāya  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ
upapajjati.
   {69.11} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā
puriso  sīse  vā  gahetvā khandhe vā gahetvā tattaṃ ayomañcaṃ
vā   ayopīṭhaṃ   vā   ādittaṃ   sampajjalitaṃ   sañjotibhūtaṃ
abhinisīdāpeyya  vā  abhinipajjāpeyya  vā yaṃ vā khattiyamahāsālānaṃ
vā   brāhmaṇamahāsālānaṃ   vā   gahapatimahāsālānaṃ   vā
saddhādeyyaṃ  mañcapīṭhaṃ  paribhuñjeyyāti  .  etadeva bhante varaṃ yaṃ
Khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
vā  saddhādeyyaṃ  mañcapīṭhaṃ paribhuñjeyya dukkhañhetaṃ bhante yaṃ balavā
puriso sīse vā gahetvā khandhe vā gahetvā tattaṃ ayomañcaṃ vā
ayopīṭhaṃ  vā  ādittaṃ  sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  abhinisīdāpeyya vā
abhinipajjāpeyya vāti.
   {69.12} Ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave yathā
etadeva tassa varaṃ dussīlassa .pe. Kasambujātassa yaṃ balavā puriso sīse
vā gahetvā khandhe vā gahetvā tattaṃ ayomañcaṃ vā ayopīṭhaṃ vā ādittaṃ
sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  abhinisīdāpeyya  vā abhinipajjāpeyya vā taṃ
kissa hetu tatonidānañhi so bhikkhave maraṇaṃ vā nigaccheyya maraṇamattaṃ
vā dukkhaṃ na tveva tappaccayā kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya yañca kho so bhikkhave dussīlo .pe. Kasambujāto
khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
vā saddhādeyyaṃ mañcapīṭhaṃ paribhuñjati tañhi tassa bhikkhave hoti dīgharattaṃ
ahitāya  dukkhāya  kāyassa bhedā parammaraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ
nirayaṃ upapajjati.
   {69.13} Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho varaṃ yaṃ balavā puriso
uddhaṃpādaṃ adhosiraṃ gahetvā tattāya lohakumbhiyā pakkhipeyya ādittāya
sampajjalitāya  sañjotibhūtāya so tattha pheṇuddehakaṃ paccamāno sakimpi
uddhaṃ gaccheyya sakimpi adho gaccheyya sakimpi tiriyaṃ gaccheyya yaṃ vā
khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
Vā  saddhādeyyaṃ vihāraṃ paribhuñjeyyāti . etadeva bhante varaṃ yaṃ
khattiyamahāsālānaṃ  vā  brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ
vā  saddhādeyyaṃ  vihāraṃ  paribhuñjeyya dukkhañhetaṃ bhante yaṃ balavā
puriso  uddhaṃpādaṃ  adhosiraṃ gahetvā tattāya lohakumbhiyā pakkhipeyya
ādittāya  sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  so  tattha  pheṇuddehakaṃ
paccamāno sakimpi uddhaṃ gaccheyya sakimpi adho gaccheyya sakimpi tiriyaṃ
gaccheyyāti.
   {69.14}  Ārocayāmi vo bhikkhave paṭivedayāmi vo bhikkhave
yathā  etadeva tassa varaṃ dussīlassa .pe. kasambujātassa yaṃ balavā
puriso  uddhaṃpādaṃ  adhosiraṃ gahetvā tattāya lohakumbhiyā pakkhipeyya
ādittāya  sampajjalitāya  sañjotibhūtāya  so  tattha  pheṇuddehakaṃ
paccamāno sakimpi uddhaṃ gaccheyya sakimpi adho gaccheyya sakimpi tiriyaṃ
gaccheyya  taṃ  kissa  hetu  tatonidānañhi  so bhikkhave maraṇaṃ vā
nigaccheyya  maraṇamattaṃ  vā  dukkhaṃ  na  tveva  tappaccayā kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya yañca
kho  so bhikkhave dussīlo .pe. kasambujāto khattiyamahāsālānaṃ vā
brāhmaṇamahāsālānaṃ  vā  gahapatimahāsālānaṃ  vā saddhādeyyaṃ vihāraṃ
paribhuñjati tañhi tassa bhikkhave hoti dīgharattaṃ ahitāya dukkhāya kāyassa
bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati tasmātiha
bhikkhave  evaṃ  sikkhitabbaṃ  yesañca  mayaṃ  paribhuñjāma cīvarapiṇḍapāta-
senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ  1-  tesaṃ  te  kārā
@Footnote: 1 Ma. -parikkhāraṃ.
Mahapphalā  bhavissanti  mahānisaṃsā  amhākañcevāyaṃ  pabbajjā avañjhā
bhavissati  saphalā  saudrayāti evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ attatthaṃ
vā  bhikkhave  sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ paratthaṃ
vā  bhikkhave sampassamānena alameva appamādena sampādetuṃ ubhayatthaṃ
vā bhikkhave sampassamānena alameva appamādena sampādetunti.
   {69.15}  Idamavoca  bhagavā  imasmiñca  pana  veyyākaraṇasmiṃ
bhaññamāne  saṭṭhimattānaṃ  bhikkhūnaṃ  uṇhaṃ  lohitaṃ  mukhato  uggañchi
saṭṭhimattā  bhikkhū  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattiṃsu  dukkaraṃ  bhagavā
sudukkaraṃ  bhagavāti  .  saṭṭhimattānaṃ  bhikkhūnaṃ  anupādāya  āsavehi
cittāni vimucciṃsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 129-137. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=2763              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=2763              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=69&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=69              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=69              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4662              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4662              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com