ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [92] 2 Aṭṭhime bhikkhave hetu aṭṭha paccayā ādibrahmacariyikāya
paññāya  appaṭiladdhāya paṭilābhāya paṭiladdhāya bhiyyobhāvāya vepullāya
bhāvanāya  pāripūriyā  saṃvattanti . katame aṭṭha idha bhikkhave bhikkhu
satthāraṃ  upanissāya  viharati  aññataraṃ  vā  garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ
yatthassa  tibbaṃ  hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti  pemañca gāravo ca
@Footnote: 1 Ma. kasali .  2 Ma. pakaroti . 3 Ma. yathā na agghanti kalampi soḷasiṃ.
Ayaṃ bhikkhave paṭhamo hetu paṭhamo paccayo ādibrahmacariyikāya paññāya
appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.1} So taṃ satthāraṃ upanissāya viharati aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ
sabrahmacāriṃ  yatthassa  tibbaṃ  hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ  hoti pemañca
gāravo ca so 1- kālena kālaṃ upasaṅkamitvā paripucchati paripañhati idaṃ
bhante kathaṃ imassa ko atthoti tassa te āyasmanto avivaṭañceva vivaṭanti 2-
anuttānīkatañca  uttānīkaronti  anekavihitesu  ca  kaṅkhaṭṭhāniyesu
dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti ayaṃ bhikkhave dutiyo hetu dutiyo paccayo
ādibrahmacariyikāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.2}  So taṃ dhammaṃ sutvā dvayena vūpakāsena sampādeti
kāyavūpakāsena ca cittavūpakāsena ca ayaṃ bhikkhave tatiyo hetu tatiyo
paccayo  ādibrahmacariyikāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya
paṭiladdhāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.3} Sīlavā hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno
aṇumattesu  vajjesu  bhayadassāvī  samādāya  sikkhati sikkhāpadesu ayaṃ
bhikkhave  catuttho  hetu catuttho paccayo ādibrahmacariyikāya paññāya
appaṭiladdhāya paṭilābhāya paṭiladdhāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya
pāripūriyā saṃvattati.
   {92.4} Bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo ye te dhammā
ādikalyāṇā    majjhekalyāṇā   pariyosānakalyāṇā   sātthaṃ
@Footnote: 1 Ma. te. 2 Ma. vivaranti. evamuparipi.
Sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti tathārūpāssa
dhammā  bahussutā  honti  dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā
diṭṭhiyā  suppaṭividdhā  ayaṃ  bhikkhave pañcamo hetu pañcamo paccayo
ādibrahmacariyikāya    paññāya    appaṭiladdhāya    paṭilābhāya
paṭiladdhāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.5} Āraddhaviriyo viharati akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ
dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro kusalesu
dhammesu ayaṃ bhikkhave chaṭṭho hetu chaṭṭho paccayo ādibrahmacariyikāya
paññāya   appaṭiladdhāya   paṭilābhāya  paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya
vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.6} Saṅghagato kho pana anānākathiko hoti atiracchānakathiko
sāmaṃ vā dhammaṃ bhāsati paraṃ vā ajjhesati ariyaṃ vā tuṇhībhāvaṃ nātimaññati
ayaṃ bhikkhave sattamo hetu sattamo paccayo ādibrahmacariyikāya paññāya
appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya  bhiyyobhāvāya  vepullāya
bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   {92.7}  Pañcasu  kho  pana upādānakkhandhesu udayabbayānupassī
viharati iti rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa atthaṅgamo iti vedanā ...
Iti saññā ... iti saṅkhārā ... Iti viññāṇaṃ iti viññāṇassa samudayo
iti viññāṇassa atthaṅgamoti ayaṃ bhikkhave aṭṭhamo hetu aṭṭhamo paccayo
ādibrahmacariyikāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya  paṭiladdhāya
bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattati.
   Tamenaṃ sabrahmacārī evaṃ sambhāventi [1]- āyasmā satthāraṃ
upanissāya viharati aññataraṃ vā garuṭṭhāniyaṃ sabrahmacāriṃ yatthassa tibbaṃ
hirottappaṃ  paccupaṭṭhitaṃ hoti pemañca gāravo ca addhā ayamāyasmā
jānaṃ  jānāti  passaṃ  passatīti  ayaṃpi  dhammo  piyatāya  garutāya
bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.8}  Taṃ  kho  panāyamāyasmā satthāraṃ upanissāya viharati
aññataraṃ  vā  garuṭṭhāniyaṃ  sabrahmacāriṃ  yatthassa  tibbaṃ  hirottappaṃ
paccupaṭṭhitaṃ hoti pemañca gāravo ca so 2- kālena kālaṃ upasaṅkamitvā
paripucchati  paripañhati idaṃ bhante kathaṃ imassa ko atthoti tassa te
āyasmanto  avivaṭañceva  vivaṭanti  anuttānīkatañca  uttānīkaronti
anekavihitesu  ca  kaṅkhaṭṭhāniyesu dhammesu kaṅkhaṃ paṭivinodenti addhā
ayamāyasmā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passatīti  ayaṃpi dhammo piyatāya
garutāya bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.9} Taṃ kho panāyamāyasmā dhammaṃ sutvā dvayena vūpakāsena
sampādeti  kāyavūpakāsena  ca cittavūpakāsena ca addhā ayamāyasmā
jānaṃ jānāti passaṃ passatīti ayaṃpi dhammo piyatāya garutāya bhāvanāya
sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.10} Sīlavā kho panāyamāyasmā pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati
ācāragocarasampanno  aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati
sikkhāpadesu addhā ayamāyasmā jānaṃ jānāti passaṃ passatīti ayaṃpi dhammo
piyatāya garutāya bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati. Bahussuto kho
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ kho .  2 Ma. te.
Panāyamāyasmā  sutadharo  sutasannicayo  ye te dhammā ādikalyāṇā
majjhekalyāṇā  pariyosānakalyāṇā  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  abhivadanti  tathārūpāssa dhammā bahussutā honti
dhatā  vacasā  paricitā  manasānupekkhitā diṭṭhiyā suppaṭividdhā addhā
ayamāyasmā  jānaṃ  jānāti  passaṃ  passatīti  ayaṃpi dhammo piyatāya
garutāya bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.11}  Āraddhaviriyo  kho panāyamāyasmā viharati akusalānaṃ
dhammānaṃ   pahānāya  kusalānaṃ  dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā
daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  addhā  ayamāyasmā
jānaṃ jānāti passaṃ passatīti ayaṃpi dhammo piyatāya garutāya bhāvanāya
sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.12}  Saṅghagato  kho  panāyamāyasmā anānākathiko hoti
atiracchānakathiko sāmaṃ vā dhammaṃ bhāsati paraṃ vā ajjhesati ariyaṃ vā
tuṇhībhāvaṃ  nātimaññati  addhā  ayamāyasmā  jānaṃ  jānāti  passaṃ
passatīti  ayaṃpi  dhammo  piyatāya  garutāya  bhāvanāya  sāmaññāya
ekībhāvāya saṃvattati.
   {92.13}  Pañcasu  kho  panāyamāyasmā  upādānakkhandhesu
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo iti vedanā ... Iti saññā ... Iti saṅkhārā ... Iti viññāṇaṃ
iti  viññāṇassa  samudayo  iti  viññāṇassa  atthaṅgamoti  addhā
ayamāyasmā jānaṃ jānāti passaṃ passatīti ayaṃpi dhammo piyatāya garutāya
bhāvanāya sāmaññāya ekībhāvāya saṃvattati. Ime kho bhikkhave aṭṭha hetū aṭṭha
Paccayā  ādibrahmacariyikāya  paññāya  appaṭiladdhāya  paṭilābhāya
paṭiladdhāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā saṃvattantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 152-157. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3260              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3260              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=92&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=92              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4775              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4775              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com