ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [98]  8  Ekam samayam ayasma uttaro mahisavatthusmim viharati
sankheyyake pabbate vattajalikayam 1- . tatra kho ayasma uttaro
bhikkhu  amantesi  sadhavuso  bhikkhu  kalena  kalam  attavipattim
paccavekkhita  hoti  sadhavuso  bhikkhu  kalena  kalam  paravipattim
paccavekkhita  hoti  sadhavuso  bhikkhu  kalena  kalam attasampattim
paccavekkhita  hoti  sadhavuso  bhikkhu  kalena  kalam  parasampattim
paccavekkhita hotiti.
   Tena kho pana samayena vessavano 2- maharaja uttaradisaya
dakkhinadisam  gacchati  kenacideva  karaniyena  assosi  kho  vessavano
maharaja  ayasmato  uttarassa  mahisavatthusmim  sankheyyake pabbate
vattajalikayam  bhikkhunam  evam  dhammam  desentassa  sadhavuso  bhikkhu
kalena kalam attavipattim paccavekkhita hoti sadhavuso bhikkhu kalena
kalam  paravipattim  paccavekkhita hoti sadhavuso bhikkhu kalena kalam
attasampattim  paccavekkhita  hoti  sadhavuso  bhikkhu  kalena kalam
parasampattim paccavekkhita hotiti
   {98.1} athakho vessavano maharaja seyyathapi nama balava
puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va baham samminjeyya
evameva   mahisavatthusmim   sankheyyake   pabbate  vattajalikayam
antarahito  devesu  tavatimsesu  paturahosi  athakho  vessavano
maharaja  yena  sakko  devanamindo  tenupasankami  upasankamitva
@Footnote: 1 Si. dhavajalikayam. Ma. vatajalikayam. evamuparipi. 2 vessavannotipi.
Sakkam  devanamindam  etadavoca  yagghe  marisa  janeyyasi eso
ayasma  uttaro  mahisavatthusmim  sankheyyake  pabbate vattajalikayam
bhikkhunam evam dhammam deseti sadhavuso bhikkhu kalena kalam attavipattim
.pe. Parasampattim paccavekkhita hotiti.
   Athakho  sakko  devanamindo  seyyathapi nama balava puriso
samminjitam  va  baham  pasareyya  pasaritam  va baham samminjeyya
evameva  devesu  tavatimsesu  antarahito  mahisavatthusmim sankheyyake
pabbate  vattajalikayam  ayasmato  uttarassa  sammukhe  paturahosi
athakho  sakko  devanamindo  yenayasma  uttaro  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  uttaram  abhivadetva  ekamantam  atthasi
ekamantam thito kho sakko devanamindo ayasmantam uttaram etadavoca
   {98.2} saccam kira bhante ayasma uttaro bhikkhunam evam dhammam
desesi sadhavuso bhikkhu kalena kalam attavipattim .pe. parasampattim
paccavekkhita hotiti . evam devanamindati . kim pana 1- bhante
ayasmato  uttarassa  sakam  patibhanam  udahu  tassa  bhagavato vacanam
arahato sammasambuddhassati . tenahi devanaminda upamam te karissami
upamayamidhekacce vinnu purisa bhasitassa attham ajananti
   {98.3}  seyyathapi  devanaminda  gamassa  va  nigamassa
va   avidure   mahadhannarasi   tato   mahajanakayo  dhannam
ahareyya  kayehipi  2-  sisakehipi  3-  uccankehipi  4-
@Footnote: 1 Ma. panidam .  2 Ma. kajehipi. Yu. kacehipi . 3 Ma. Yu. pitakehipi.
@4 Ma. Yu. ucchangehipi.
Anjalihipi  yo nu kho devanaminda [1]- mahajanakayam upasankamitva
evam  puccheyya  kuto  imam  dhannam  aharathati  katham byakaramano
nu  kho  devanaminda  so  mahajanakayo  samma  byakaramano
byakareyyati   .   amumha   mahadhannarasimha  aharamati
kho bhante so mahajanakayo samma byakaramano byakareyyati .
Evameva  kho  devanaminda  yankinci  subhasitam  sabbantam  tassa
bhagavato  vacanam  arahato  sammasambuddhassa  tato  upadayupadaya
mayam dhannam 2- ca bhanamati.
   {98.4}  Acchariyam  bhante  abbhutam  bhante yava subhasitancidam
ayasmata  uttarena  yankinci  subhasitam  sabbantam  tassa  bhagavato
vacanam  arahato sammasambuddhassa tato upadayupadaya mayam dhannam 2-
ca bhanamati evamidam bhante uttara ekam samayam bhagava rajagahe viharati
gijjhakute pabbate acirapakkante devadatte tatra kho bhagava devadattam
arabbha bhikkhu amantesi
   {98.5} sadhu bhikkhave bhikkhu kalena kalam attavipattim paccavekkhita
hoti  sadhu  bhikkhave  bhikkhu  kalena  kalam paravipattim attasampattim
parasampattim  paccavekkhita  hoti atthahi bhikkhave asaddhammehi abhibhuto
pariyadinnacitto  devadatto apayiko nerayiko kappattho atekiccho
katamehi  atthahi  labhena  [3]-  bhikkhave abhibhuto pariyadinnacitto
devadatto apayiko nerayiko kappattho atekiccho alabhena bhikkhave
yasena  bhikkhave  ayasena  bhikkhave  sakkarena bhikkhave asakkarena
@Footnote: 1 Ma. tam .  2 Ma. mayancanne ca. Yu. mayanca anne ca .  3 Ma. hi.
Bhikkhave  papicchataya  bhikkhave  papamittataya  bhikkhave  abhibhuto
pariyadinnacitto  devadatto apayiko nerayiko kappattho atekiccho
imehi  kho  bhikkhave  atthahi  asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto
devadatto apayiko nerayiko kappattho atekiccho
   {98.6}  sadhu bhikkhave bhikkhu uppannam labham abhibhuyya abhibhuyya
vihareyya  uppannam  alabham  uppannam  yasam  uppannam  ayasam uppannam
sakkaram  uppannam  asakkaram  uppannam  papicchatam uppannam papamittatam
abhibhuyya abhibhuyya vihareyya.
   Kinca  bhikkhave  bhikkhu  atthavasam paticca uppannam labham abhibhuyya
abhibhuyya  vihareyya  uppannam  alabham  uppannam  yasam  uppannam ayasam
uppannam  sakkaram  uppannam  asakkaram  uppannam  papicchatam  uppannam
papamittatam  abhibhuyya  abhibhuyya  vihareyya  yanhissa  bhikkhave uppannam
labham  anabhibhuyya viharato uppajjeyyum asava vighataparilaha uppannam
labham abhibhuyya viharato evamsa te asava vighataparilaha na honti
yanhissa  bhikkhave  uppannam  alabham  uppannam  yasam  uppannam  ayasam
uppannam  sakkaram  uppannam  asakkaram  uppannam  papicchatam  uppannam
papamittatam  anabhibhuyya  viharato  uppajjeyyum  asava vighataparilaha
uppannam  papamittatam  abhibhuyya  viharato  evamsa  te  asava
vighataparilaha  na  honti  idam kho bhikkhave bhikkhu atthavasam paticca
uppannam  labham  abhibhuyya  abhibhuyya vihareyya uppannam alabham uppannam
yasam  uppannam  ayasam  uppannam  sakkaram  uppannam asakkaram uppannam
Papicchatam uppannam papamittatam abhibhuyya abhibhuyya vihareyya
   {98.7}  tasma  tiha bhikkhave evam sikkhitabbam uppannam labham
abhibhuyya  abhibhuyya  viharissama  uppannam alabham uppannam yasam uppannam
ayasam  uppannam sakkaram uppannam asakkaram uppannam papicchatam uppannam
papamittatam  abhibhuyya  abhibhuyya  viharissamati  evanhi  vo bhikkhave
sikkhitabbanti  . ettavata bhante uttara manussesu catasso parisa
bhikkhu  bhikkhuniyo  upasaka  upasikayo nayam dhammapariyayo kisminci
patitthito  1- ugganhatu bhante ayasma uttaro imam dhammapariyayam
pariyapunatu  bhante  ayasma  uttaro  imam  dhammapariyayam dharetu
bhante  ayasma  uttaro  imam  dhammapariyayam  atthasanhito  ayam
bhante dhammapariyayo adibrahmacariyakoti 2-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 164-168. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=3499&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=3499&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=98&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=81              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=98              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4811              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4811              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com