ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [20] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena kho pana samayena rājā māgadho ajātasattu vedehiputto vajjī
abhiyātukāmo  hoti  so  evamāha  ahaṃ ime vajjī evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve  ucchejjissāmi  1-  vajjī  vināsessāmi  vajjī
anayabyasanaṃ  āpādessāmīti  athakho  rājā  māgadho  ajātasattu
vedehiputto   vassakāraṃ   brāhmaṇaṃ  magadhamahāmattaṃ  āmantesi
ehi  tvaṃ  brāhmaṇa  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
mama  vacanena  bhagavato  pāde  sirasā vanda appābādhaṃ appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  puccha rājā bhante māgadho ajātasattu
vedehiputto  bhagavato  pāde  sirasā vandati appābādhaṃ appātaṅkaṃ
lahuṭṭhānaṃ  balaṃ  phāsuvihāraṃ  pucchatīti  evañca vadehi rājā bhante
māgadho  ajātasattu  vedehiputto vajjī abhiyātukāmo so evamāha
ahaṃ  ime  vajjī  evaṃmahiddhike  evaṃmahānubhāve  ujchejjissāmi
vajjī   vināsessāmi   vajjī   anayabyasanaṃ   āpādessāmīti
@Footnote: 1 Ma. ucchecchāmi. evamuparipi.
Yathā  bhagavā  byākaroti taṃ sādhukaṃ uggahetvā mama āroceyyāsi
na hi tathāgatā vitathaṃ bhaṇantīti.
   {20.1} Evaṃ bhoti kho vassakāro brāhmaṇo magadhamahāmatto
rañño   māgadhassa   ajātasattussa  vedehiputtassa  paṭissuṇitvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ
nisinno  kho  vassakāro  brāhmaṇo  magadhamahāmatto  bhagavantaṃ
etadavoca rājā bho gotama māgadho ajātasattu vedehiputto bhoto
gotamassa  pāde sirasā vandati appābādhaṃ appātaṅkaṃ lahuṭṭhānaṃ balaṃ
phāsuvihāraṃ pucchati rājā bho gotama māgadho ajātasattu vedehiputto
vajjī  abhiyātukāmo  so  evamāha  ahaṃ ime vajjī evaṃmahiddhike
evaṃmahānubhāve ucchejjissāmi vajjī anayabyasanaṃ āpādessāmīti.
   {20.2} Tena kho pana samayena āyasmā ānando bhagavato piṭṭhito
ṭhito hoti bhagavantaṃ vījamāno 1- . athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  kinti  te  ānanda  sutaṃ  vajjī  abhiṇhasannipātā
sannipātabahulāti  .  sutaṃ  me  taṃ  bhante  vajjī abhiṇhasannipātā
sannipātabahulāti  .  yāvakīvañca  ānanda  vajjī  abhiṇhasannipātā
bhavissanti  sannipātabahulā  vuḍḍhiyeva  ānanda  vajjīnaṃ  pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {20.3} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī samaggā sannipatanti samaggā
vuṭṭhahanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni  karontīti . sutaṃ me taṃ bhante
vajjī  samaggā  sannipatanti  samaggā vuṭṭhahanti samaggā vajjikaraṇīyāni
@Footnote: 1 Ma. bījamāno. evamuparipi.
Karontīti . yāvakīvañca ānanda vajjī samaggā sannipatissanti samaggā
vuṭṭhahissanti  samaggā  vajjikaraṇīyāni  karissanti  vuḍḍhiyeva  ānanda
vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {20.4} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī appaññattaṃ na paññāpenti
paññattaṃ  na samucchindanti yathāpaññatte porāṇe vajjidhamme samādāya
vattantīti . sutaṃ me taṃ bhante vajjī appaññattaṃ na paññāpenti paññattaṃ
na samucchindanti yathāpaññatte porāṇe vajjidhamme samādāya vattantīti.
Yāvakīvañca  ānanda  vajjī  appaññattaṃ  na  paññāpessanti paññattaṃ
na  samucchindissanti  yathāpaññatte  porāṇe  vajjidhamme  samādāya
vattissanti vuḍḍhiyeva ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {20.5} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā
te sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tesañca sotabbaṃ maññantīti.
Sutaṃ me taṃ bhante vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā te sakkaronti garukaronti
mānenti  pūjenti tesañca sotabbaṃ maññantīti . yāvakīvañca ānanda
vajjī ye te vajjīnaṃ vajjimahallakā te sakkarissanti garukarissanti mānessanti
pūjessanti  tesañca  sotabbaṃ  maññissanti  vuḍḍhiyeva ānanda vajjīnaṃ
pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {20.6} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yā tā kulitthiyo kulakumāriyo
tā na okkassa pasayha vāsentīti . sutaṃ me taṃ bhante vajjī yā
tā  kulitthiyo  kulakumāriyo tā na okkassa pasayha vāsentīti .
Yāvakīvañca  ānanda  vajjī  yā tā kulitthiyo kulakumāriyo tā na
okkassa  pasayha  vāsessanti  vuḍḍhiyeva ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā
no parihāni.
   {20.7} Kinti te ānanda sutaṃ vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni
abbhantarāni ceva bāhirāni ca tāni sakkaronti garukaronti mānenti
pūjenti tesañca dinnapubbaṃ katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpentīti .
Sutaṃ me taṃ bhante vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni abbhantarāni
ceva bāhirāni ca tāni sakkaronti garukaronti mānenti pūjenti tesañca
dinnapubbaṃ  katapubbaṃ  dhammikaṃ  baliṃ  no  parihāpentīti . yāvakīvañca
ānanda vajjī yāni tāni vajjīnaṃ vajjicetiyāni abbhantarāni ceva bāhirāni
ca  tāni  sakkarissanti  garukarissanti mānessanti pūjessanti tesañca
dinnapubbaṃ  katapubbaṃ dhammikaṃ baliṃ no parihāpessanti vuḍḍhiyeva ānanda
vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihāni.
   {20.8} Kinti te ānanda sutaṃ vajjīnaṃ arahantesu dhammikārakkhāvaraṇa-
gutti susaṃvihitā [1]- kinti anāgatā ca arahanto vijitaṃ āgaccheyyuṃ
āgatā ca arahanto vijite phāsuṃ vihareyyunti. Sutaṃ me taṃ bhante vajjīnaṃ
arahantesu  dhammikārakkhāvaraṇagutti susaṃvihitā [1]- kinti anāgatā ca
arahanto vijitaṃ āgaccheyyuṃ āgatā ca arahanto vijite phāsuṃ vihareyyunti.
Yāvakīvañca   ānanda  vajjīnaṃ  arahantesu  dhammikārakkhāvaraṇagutti
susaṃvihitā  bhavissati  kinti  anāgatā ca arahanto vijitaṃ āgaccheyyuṃ
āgatā  ca  arahanto  vijite  phāsuṃ  vihareyyunti  vuḍḍhiyeva
@Footnote: 1 Ma. bhavissati.
Ānanda vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihānīti.
   {20.9}  Atha  kho  bhagavā vassakāraṃ brāhmaṇaṃ magadhamahāmattaṃ
āmantesi  ekamidāhaṃ  brāhmaṇa samayaṃ vesāliyaṃ viharāmi sārandade
cetiye tatrāhaṃ [1]- vajjīnaṃ ime satta aparihāniye dhamme desemi 2-
yāvakīvañca  brāhmaṇa ime satta aparihāniyā dhammā vajjīsu ṭhassanti
imesu ca sattasu aparihāniyesu dhammesu vajjī sandississanti vuḍḍhiyeva
brāhmaṇa vajjīnaṃ pāṭikaṅkhā no parihānīti . ekamekenapi bho gotama
aparihāniyena  dhammena samannāgatānaṃ vajjīnaṃ vuḍḍhiyeva pāṭikaṅkhā no
parihāni  ko  pana  vādo  sattahi aparihāniyehi dhammehi akaraṇīyā
ca  bho  gotama vajjī raññā māgadhena ajātasattunā vedehiputtena
yadidaṃ  yuddhassa  aññatra  upalāpanāya  aññatra  mithubhedā  handa
ca  dāni  mayaṃ  bho gotama gacchāma bahukiccā mayaṃ bahukaraṇīyāti .
Yassadāni  tvaṃ  brāhmaṇa  kālaṃ  maññasīti  .  athakho  vassakāro
brāhmaṇo   magadhamahāmatto   bhagavato   bhāsitaṃ   abhinanditvā
anumoditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 17-21. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=357              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=357              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=20&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=20              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=20              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3803              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3803              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com