ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [4] Sattimāni bhikkhave balāni . Katamāni satta saddhābalaṃ viriyabalaṃ
hirībalaṃ  ottappabalaṃ  satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  .  katamañca
bhikkhave  saddhābalaṃ  idha  bhikkhave ariyasāvako saddho hoti saddahati
tathāgatassa  bodhiṃ  itipi  so  bhagavā  arahaṃ sammāsambuddho .pe.
Satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti idaṃ vuccati bhikkhave saddhābalaṃ.
   {4.1} Katamañca bhikkhave viriyabalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako āraddhaviriyo
viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadāya
thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu idaṃ vuccati
bhikkhave viriyabalaṃ.
   {4.2} Katamañca bhikkhave hirībalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako hirīmā hoti
hiriyati  kāyaduccaritena  vacīduccaritena manoduccaritena hiriyati pāpakānaṃ
akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati bhikkhave hirībalaṃ.
   {4.3} Katamañca bhikkhave ottappabalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
ottappī hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
ottappati pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ samāpattiyā idaṃ vuccati bhikkhave
ottappabalaṃ.
   {4.4}   Katamañca   bhikkhave   satibalaṃ   idha  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. vīriyañca. evamuparipi . 2 Sī. Yu. hiri . 3 Ma. samādhi ca. evamuparipi.
Ariyasāvako  satimā  hoti  paramena  satinepakkena  samannāgato
cirakatampi  cirabhāsitampi  saritā  anussaritā  idaṃ  vuccati  bhikkhave
satibalaṃ.
   {4.5}  Katamañca  bhikkhave samādhibalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
vivicceva  kāmehi  .pe.  catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati idaṃ
vuccati bhikkhave samādhibalaṃ.
   {4.6}  Katamañca  bhikkhave paññābalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato  ariyāya
nibbedhikāya   sammādukkhakkhayagāminiyā   idaṃ   vuccati   bhikkhave
paññābalaṃ. Imāni kho bhikkhave satta balānīti.
     Saddhābalaṃ viriyabalaṃ      hirī ottappiyaṃ balaṃ
     satibalaṃ samādhibalaṃ       paññā ve sattamaṃ balaṃ
     etehi balavā bhikkhu     sukhaṃ jīvati paṇḍito
     yoniso vicine dhammaṃ     paññāyatthaṃ vipassati
     pajjotasseva nibbānaṃ  vimokkho hoti cetasoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 3-4. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=46              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=46              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=4&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=4              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3555              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3555              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com