ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [124]  34  Aṭṭhaṅgasamannāgate  bhikkhave khette bījaṃ vuttaṃ
namahapphalaṃ  hoti  namahassādaṃ  naphātiseyyanti  1-  .  kathaṃ
aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  2-  idha  bhikkhave  khettaṃ unnamininnāmi 3- ca
hoti  pāsāṇasakkharillañca  4- hoti ūsarañca hoti na ca gambhīrasitaṃ
hoti na āyasampannaṃ hoti na apāyasampannaṃ hoti na mātikāsampannaṃ
hoti na mariyādasampannaṃ hoti evaṃ aṭṭhaṅgasamannāgate bhikkhave khette
bījaṃ vuttaṃ namahapphalaṃ hoti namahassādaṃ naphātiseyyanti . evameva kho
bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgatesu  samaṇabrāhmaṇesu  dānaṃ dinnaṃ namahapphalaṃ
hoti  namahānisaṃsaṃ namahājutikaṃ namahāvipphāraṃ . kathaṃ aṭṭhaṅgasamannāgatā
idha  bhikkhave  samaṇabrāhmaṇā  micchādiṭṭhikā  honti  micchāsaṅkappā
micchāvācā   micchākammantā   micchāājīvā   micchāvāyāmā
micchāsatino  micchāsamādhino  evaṃ  aṭṭhaṅgasamannāgatesu  bhikkhave
samaṇabrāhmaṇesu  dānaṃ  dinnaṃ  namahapphalaṃ hoti namahānisaṃsaṃ namahājutikaṃ
namahāvipphāraṃ.
   {124.1} Aṭṭhaṅgasamannāgate ca bhikkhave khette bījaṃ vuttaṃ mahapphalaṃ hoti
@Footnote: 1-5 Ma. itisaddo natthi. 2 Ma. -samannāgate . 3 Ma. unnāmaninnāmi.
@4 Ma. pāsāṇasakkharikañca.
Mahassādaṃ phātiseyyanti 1-. Kathaṃ aṭṭhaṅgasamannāgataṃ 2- idha bhikkhave khettaṃ
anunnamininnāmi 3- ca hoti apāsāṇasakkharillañca 4- hoti anūsarañca
hoti  gambhīrasitaṃ  hoti  āyasampannaṃ  hoti  apāyasampannaṃ  hoti
mātikāsampannaṃ  hoti  mariyādasampannaṃ  hoti evaṃ aṭṭhaṅgasamannāgate
bhikkhave khette bījaṃ vuttaṃ mahapphalaṃ hoti mahassādaṃ phātiseyyanti 5-.
Evameva   kho  bhikkhave  aṭṭhaṅgasamannāgatesu  samaṇabrāhmaṇesu
dānaṃ  dinnaṃ  mahapphalaṃ  hoti  mahānisaṃsaṃ  mahājutikaṃ  mahāvipphāraṃ .
Kathaṃ aṭṭhaṅgasamannāgatā 6- idha bhikkhave samaṇabrāhmaṇā sammādiṭṭhikā
honti  sammāsaṅkappā  sammāvācā  sammākammantā  sammāājīvā
sammāvāyāmā  sammāsatino  sammāsamādhino evaṃ aṭṭhaṅgasamannāgatesu
bhikkhave   samaṇabrāhmaṇesu   dānaṃ   dinnaṃ   mahapphalaṃ   hoti
mahānisaṃsaṃ mahājutikaṃ mahāvipphāranti.
     Yathāpi khette sampanne   pavuttā bījasampadā
     deve sampādayantamhi    hoti dhaññāya sampadā
     anītisampadā hoti      virūḷhi bhavati sampadā
     vepullaṃ sampadā hoti    phalaṃ ve hoti sampadā
     evaṃ sampannasīlesu      dinnā bhojanasampadā
     sampadānaṃ upaneti       sampannaṃ hissa taṃ kataṃ
     tasmā sampadamākaṅkhī    sampannatthūdha puggalo
@Footnote: 1-5 Ma. itisaddo natthi .  2 Ma. -samannāgate .  3 Ma. anunnāmāninnāmi.
@4 Ma. apāsāṇasakkharikañca . 6 Ma. -samannāgatesu.
     Sampannapaññe sevetha   evaṃ ijjhanti sampadā
     vijjācaraṇasampanno    laddhā cittassa sampadaṃ
     karoti kammasampadaṃ      labhati catthasampadaṃ
     lokaṃ ñatvā yathābhūtaṃ     pappuyya diṭṭhisampadaṃ
     maggasampadamāgamma     yāti sampannamānaso
     odhunitvā malaṃ sabbaṃ     patvā nibbānasampadaṃ
     muccati sabbadukkhehi     sā hoti sabbasampadāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 241-243. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5147              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5147              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=124&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=107              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=124              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5710              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5710              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com