ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [126]  36  Tīṇīmāni  bhikkhave  puññakiriyāvatthūni . katamāni
tīṇi   dānamayaṃ   puññakiriyāvatthu  1-  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu
bhāvanāmayaṃ  puññakiriyāvatthu  .  idha  bhikkhave  ekaccassa  dānamayaṃ
puññakiriyāvatthu  parittaṃ  kataṃ  hoti  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu parittaṃ
kataṃ  hoti  bhāvanāmayaṃ  puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so kāyassa
bhedā parammaraṇā manussadobhagyaṃ upapajjati.
   {126.1} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
mattaso  kataṃ  hoti  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  mattaso  kataṃ  hoti
bhāvanāmayaṃ   puññakiriyāvatthu   nābhisambhoti   so   kāyassa
bhedā  parammaraṇā  manussasobhagyaṃ  upapajjati  .  idha  pana
@Footnote: 1 Sī. Yu. puññakiriyāvatthuṃ. evamuparipi.
Bhikkhave   ekaccassa  dānamayaṃ  puññakiriyāvatthu  adhimattaṃ  kataṃ
hoti  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  adhimattaṃ  kataṃ  hoti  bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
catummahārājikānaṃ  devānaṃ sahabyataṃ upapajjati tatra bhikkhave cattāro
mahārājāno  dānamayaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ  karitvā  sīlamayaṃ
puññakiriyāvatthu atirekaṃ karitvā cātummahārājike deve dasahi ṭhānehi
adhiggaṇhanti  dibbena  āyunā  dibbena  vaṇṇena  dibbena  sukhena
dibbena  yasena  dibbena  ādhipateyyena  dibbehi  rūpehi dibbehi
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {126.2} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
adhimattaṃ kataṃ hoti sīlamayaṃ puññakiriyāvatthu adhimattaṃ kataṃ hoti bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu nābhisambhoti so kāyassa bhedā parammaraṇā tāvatiṃsānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjati tatra bhikkhave sakko devānamindo dānamayaṃ
puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ  karitvā  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ
karitvā tāvatiṃse deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhāti dibbena āyunā
.pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {126.3} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
adhimattaṃ  kataṃ  hoti  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  adhimattaṃ  kataṃ  hoti
bhāvanāmayaṃ  puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  yāmānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  tatra  bhikkhave
suyāmo   devaputto   dānamayaṃ   puññakiriyāvatthuṃ   atirekaṃ
Karitvā  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ  karitvā  yāme  deve
dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhāti  dibbena  āyunā  .pe.  dibbehi
phoṭṭhabbehi.
   {126.4} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
adhimattaṃ kataṃ hoti sīlamayaṃ puññakiriyāvatthu adhimattaṃ kataṃ hoti bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so kāyassa bhedā parammaraṇā tusitānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjati tatra bhikkhave santusito devaputto dānamayaṃ
puññakiriyāvatthuṃ atirekaṃ karitvā sīlamayaṃ puññakiriyāvatthuṃ atirekaṃ karitvā
tusite deve dasahi ṭhānehi adhiggaṇhāti dibbena āyunā .pe. Dibbehi
phoṭṭhabbehi.
   {126.5} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
adhimattaṃ  kataṃ  hoti  sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthu  adhimattaṃ  kataṃ  hoti
bhāvanāmayaṃ  puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so  kāyassa  bhedā
parammaraṇā  nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati tatra bhikkhave
sunimmito  devaputto  dānamayaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ  karitvā
sīlamayaṃ  puññakiriyāvatthuṃ  atirekaṃ  karitvā  nimmānaratī  deve dasahi
ṭhānehi adhiggaṇhāti dibbena āyunā .pe. Dibbehi phoṭṭhabbehi.
   {126.6} Idha pana bhikkhave ekaccassa dānamayaṃ puññakiriyāvatthu
adhimattaṃ kataṃ hoti sīlamayaṃ puññakirayāvatthu adhimattaṃ kataṃ hoti bhāvanāmayaṃ
puññakiriyāvatthu  nābhisambhoti  so  kāyassa  bhedā  parammaraṇā
paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjati  tatra  bhikkhave
paranimmitavasavattī    devaputto    dānamayaṃ    puññakiriyāvatthuṃ
Atirekaṃ karitvā sīlamayaṃ puññakiriyāvatthuṃ atirekaṃ karitvā paranimmitavasavattī
deve  dasahi  ṭhānehi  adhiggaṇhāti  dibbena  āyunā  dibbena
vaṇṇena  dibbena  sukhena  dibbena  yasena  dibbena ādhipateyyena
dibbehi  rūpehi  dibbehi  saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi
dibbehi phoṭṭhabbehi. Imāni kho bhikkhave tīṇi puññakiriyāvatthūnīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 245-248. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5238              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5238              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=126&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=109              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=126              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5751              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5751              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com