ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [129]  39  Aṭṭhime  bhikkhave  puññābhisandā  kusalābhisandā
@Footnote: 1 Sī. Yu. bahunnaṃ .  2 Ma. apace brahmacāriyo . 3 Ma. so.
Sukhassāhārā   sovaggikā  sukhavipākā  saggasaṃvattanikā  iṭṭhāya
kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattanti . katame aṭṭha idha bhikkhave
ariyasāvako buddhaṃ saraṇaṃ gato hoti ayaṃ bhikkhave paṭhamo puññābhisando
kusalābhisando  sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko
iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattati.
   {129.1} Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako dhammaṃ saraṇaṃ gato hoti
ayaṃ bhikkhave dutiyo puññābhisando .pe. saṃvattati . Puna caparaṃ bhikkhave
ariyasāvako saṅghaṃ saraṇaṃ gato hoti ayaṃ bhikkhave tatiyo puññābhisando
kusalābhisando  sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko
iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattati.
   {129.2}  Pañcimāni  bhikkhave dānāni mahādānāni aggaññāni
rattaññāni  vaṃsaññāni  porāṇāni  asaṅkiṇṇāni  asaṅkiṇṇapubbāni
na  saṅkiyanti  na  saṅkiyissanti  appaṭikuṭṭhāni  samaṇehi brāhmaṇehi
viññūhi  katamāni  pañca idha bhikkhave ariyasāvako pāṇātipātaṃ pahāya
pāṇātipātā paṭivirato hoti pāṇātipātā paṭivirato bhikkhave ariyasāvako
aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ  deti  averaṃ  deti abyāpajjhaṃ deti
aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ datvā averaṃ datvā abyāpajjhaṃ datvā
aparimāṇassa  abhayassa  averassa  abyāpajjhassa  bhāgī  hoti  idaṃ
bhikkhave  paṭhamaṃ  dānaṃ  mahādānaṃ  aggaññaṃ  rattaññaṃ vaṃsaññaṃ porāṇaṃ
asaṅkiṇṇaṃ  asaṅkiṇṇapubbaṃ  na  saṅkiyati  na  saṅkiyissati  appaṭikuṭṭhaṃ
Samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi  ayaṃ  bhikkhave  catuttho puññābhisando
kusalābhisando  sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko
iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattati.
   {129.3}  Puna caparaṃ bhikkhave ariyasāvako adinnādānaṃ pahāya
adinnādānā paṭivirato hoti .pe. kāmesu micchācāraṃ pahāya kāmesu
micchācārā paṭivirato hoti .pe. musāvādaṃ pahāya musāvādā paṭivirato
hoti .pe. surāmerayamajjapamādaṭṭhānaṃ pahāya surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti surāmerayamajjapamādaṭṭhānā paṭivirato bhikkhave ariyasāvako
aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ  deti  averaṃ  deti abyāpajjhaṃ deti
aparimāṇānaṃ  sattānaṃ  abhayaṃ datvā averaṃ datvā abyāpajjhaṃ datvā
aparimāṇassa  abhayassa  averassa  abyāpajjhassa  bhāgī  hoti  idaṃ
bhikkhave  pañcamaṃ  dānaṃ  mahādānaṃ  aggaññaṃ rattaññaṃ vaṃsaññaṃ porāṇaṃ
asaṅkiṇṇaṃ  asaṅkiṇṇapubbaṃ  na  saṅkiyati  na  saṅkiyissati  appaṭikuṭṭhaṃ
samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi ayaṃ [1]- bhikkhave aṭṭhamo puññābhisando
kusalābhisando  sukhassāhāro  sovaggiko  sukhavipāko  saggasaṃvattaniko
iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya saṃvattati . Ime kho bhikkhave
aṭṭha   puññābhisandā   kusalābhisandā  sukhassāhārā  sovaggikā
sukhavipākā  saggasaṃvattanikā  iṭṭhāya kantāya manāpāya hitāya sukhāya
saṃvattantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 249-251. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5331              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5331              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=129&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=129              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5782              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5782              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com