ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [130] 40 Pāṇātipāto bhikkhave āsevito bhāvito bahulīkato
@Footnote: 1 Ma. kho.
Nirayasaṃvattaniko   tiracchānayonisaṃvattaniko   pittivisayasaṃvattaniko  1-
yo  sabbalahuso  pāṇātipātassa  vipāko  manussabhūtassa  appāyuka-
saṃvattaniko  hoti . adinnādānaṃ bhikkhave āsevitaṃ bhāvitaṃ bahulīkataṃ
nirayasaṃvattanikaṃ   tiracchānayonisaṃvattanikaṃ   pittivisayasaṃvattanikaṃ   yo
sabbalahuso   adinnādānassa  vipāko  manussabhūtassa  bhogabyasana-
saṃvattaniko  hoti  .  kāmesu  micchācāro  bhikkhave  āsevito
bhāvito   bahulīkato   nirayasaṃvattaniko   tiracchānayonisaṃvattaniko
pittivisayasaṃvattaniko   yo   sabbalahuso   kāmesu  micchācārassa
vipāko  manussabhūtassa  sapattaverasaṃvattaniko  hoti  .  musāvādo
bhikkhave  āsevito  bhāvito bahulīkato nirayasaṃvattaniko tiracchānayoni-
saṃvattaniko   pittivisayasaṃvattaniko  yo  sabbalahuso  musāvādassa
vipāko  manussabhūtassa  abhūtabbhakkhānasaṃvattaniko  hoti  .  pisuṇā
bhikkhave  vācā  āsevitā  bhāvitā  bahulīkatā  nirayasaṃvattanikā
tiracchānayonisaṃvattanikā   pittivisayasaṃvattanikā   yo   sabbalahuso
pisuṇāya  vācāya  vipāko  manussabhūtassa  mittehi  bhedanasaṃvattaniko
hoti  .  pharusā  bhikkhave  vācā  āsevitā  bhāvitā bahulīkatā
nirayasaṃvattanikā    tiracchānayonisaṃvattanikā    pittivisayasaṃvattanikā
yo   sabbalahuso   pharusāya   vācāya  vipāko  manussabhūtassa
amanāpasaddasaṃvattaniko  hoti  .  samphappalāpo  bhikkhave  āsevito
bhāvito   bahulīkato   nirayasaṃvattaniko   tiracchānayonisaṃvattaniko
pittivisayasaṃvattaniko   yo   sabbalahuso  samphappalāpassa  vipāko
manussabhūtassa  anādeyyavācāsaṃvattaniko  hoti  .  surāmerayapānaṃ
@Footnote: 1 Ma. pettisaṃvattaniko. evamuparipi.
Bhikkhave  āsevitaṃ  bhāvitaṃ  bahulīkataṃ  nirayasaṃvattanikaṃ  tiracchānayoni-
saṃvattanikaṃ  pittivisayasaṃvattanikaṃ  yo  sabbalahuso  surāmerayapānassa
vipāko manussabhūtassa ummattakasaṃvattaniko hotīti.
           Dānavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     dve dānāni vatthuñca     khettaṃ dānūpapatti 1- kiriyaṃ
     dve sappurisā sabbalahuso  abhisando ca vattatīti 2-.
           -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 251-253. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5372              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5372              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=130&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=130              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5785              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5785              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com