ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [133]  43 Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde . athakho visākhā migāramātā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā etadavoca aṭṭhaṅgasamannāgato
visākhe [2]- uposatho upavuttho mahapphalo hoti mahānisaṃso mahājutiko
mahāvipphāro  .  kathaṃ  upavuttho  ca  visākhe  aṭṭhaṅgasamannāgato
@Footnote: 1 Ma. obhāsayaṃ anupariyanti. evamuparipi . 2 Ma. - ca. evamuparipi.
Uposatho  mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  mahājutiko  mahāvipphāro
idha  visākhe  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  yāvajīvaṃ  arahanto
pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā  paṭiviratā  nihitadaṇḍā nihitasatthā
lajjī   dayāpannā   sabbapāṇabhūtahitānukampino  viharanti  ahaṃpajja
imañca  rattiṃ  imañca  divasaṃ  pāṇātipātaṃ  pahāya  pāṇātipātā
paṭivirato  nihitadaṇḍo  nihitasattho  lajjī  dayāpanno  sabbapāṇabhūta-
hitānukampī  viharāmi  imināpaṅgena  arahataṃ  anukaromi  uposatho
ca  me  upavuttho  bhavissatīti  iminā paṭhamena aṅgena samannāgato
hoti .pe.
   {133.1}  Yāvajīvaṃ  arahanto  uccāsayanamahāsayanaṃ  pahāya
uccāsayanamahāsayanā  paṭiviratā  nīcaseyyaṃ  kappenti  mañcake  vā
tiṇasantharake vā ahaṃpajja imañca rattiṃ imañca divasaṃ uccāsayanamahāsayanaṃ
pahāya  uccāsayanamahāsayanā paṭivirato nīcaseyyaṃ kappemi mañcake vā
tiṇasantharake vā imināpaṅgena arahataṃ anukaromi uposatho ca me upavuttho
bhavissatīti iminā aṭṭhamena aṅgena samannāgato hoti. Evaṃ upavuttho
kho  visākhe aṭṭhaṅgasamannāgato uposatho mahapphalo hoti mahānisaṃso
mahājutiko mahāvipphāro.
   {133.2}  Kīvamahapphalo  hoti  kīvamahānisaṃso  kīvamahājutiko
kīvamahāvipphāro seyyathāpi visākhe yo imesaṃ soḷasannaṃ mahājanapadānaṃ
pahūtasattaratanānaṃ issarādhipaccaṃ rajjaṃ kāreyya seyyathīdaṃ aṅgānaṃ magadhānaṃ
kāsīnaṃ kosalānaṃ vajjīnaṃ mallānaṃ cetīnaṃ vaṃsānaṃ kurūnaṃ pañcālānaṃ macchānaṃ
Sūrasenānaṃ  assakānaṃ  avantīnaṃ  gandhārānaṃ  kambojānaṃ  aṭṭhaṅga-
samannāgatassa  uposathassa  etaṃ  kalaṃ  nāgghati  soḷasiṃ  taṃ kissa
hetu kapaṇaṃ visākhe mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {133.3}  Yāni  visākhe  mānusakāni  paññāsa  vassāni
cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  eso eko rattindivo tāya rattiyā
tiṃsarattiyo  māso  tena  māsena  dvādasamāsiyo  saṃvaccharo tena
saṃvaccharena   dibbāni   pañca   vassasatāni   cātummahārājikānaṃ
devānaṃ āyuppamāṇaṃ ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati yaṃ idhekacco
itthī  vā  puriso  vā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavasitvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjeyya idaṃ kho pana metaṃ visākhe sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ
rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāya.
   {133.4} Yaṃ visākhe mānusakaṃ vassasataṃ tāvatiṃsānaṃ devānaṃ eso
eko  rattindivo  tāya  rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena
dvādasamāsiyo  saṃvaccharo  tena  saṃvaccharena  dibbaṃ  vassasahassaṃ
tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ kho panetaṃ visākhe vijjati
yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavasitvā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā tāvatiṃsānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjeyya
idaṃ kho pana metaṃ visākhe sandhāya bhāsitaṃ kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ
sukhaṃ upanidhāya.
   {133.5}  Yāni  visākhe mānusakāni dve vassasatāni .pe.
Cattāri  vassasatāni  .pe.  aṭṭha  vassasatāni  .pe.  soḷasa
vassasatāni   paranimmitavasavattīnaṃ   devānaṃ   eso   eko
Rattindivo tāya rattiyā tiṃsarattiyo māso tena māsena dvādasamāsiyo
saṃvaccharo   tena  saṃvaccharena  dibbāni  soḷasa  vassasahassāni
paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ  āyuppamāṇaṃ  ṭhānaṃ  kho panetaṃ visākhe
vijjati yaṃ idhekacco itthī vā puriso vā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ
upavasitvā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  paranimmitavasavattīnaṃ  devānaṃ
sahabyataṃ  upapajjeyya  idaṃ  kho pana metaṃ visākhe sandhāya bhāsitaṃ
kapaṇaṃ mānusakaṃ rajjaṃ dibbaṃ sukhaṃ upanidhāyāti.
        Pāṇaṃ na haññe na cādinnamādiye
        musā na bhāse na ca majjapo siyā
        abrahmacariyā virameyya methunā
        rattiṃ na bhuñjeyya vikālabhojanaṃ
        mālaṃ na dhāraye na ca gandhamācare
        mañce chamāyaṃva sayetha santhate
        etañhi aṭṭhaṅgikamāhuposathaṃ
        buddhena dukkhantagunā pakāsitaṃ
        cando ca sūro ca ubho sudassanā
        obhāsayantā anuyanti yāvatā
        tamonudā te pana antalikkhagā
        nabhe pabhāsanti disā virocanā
        etamhi yaṃ vijjati antare dhanaṃ
        Muttā maṇī veḷuriyañca bhaddakaṃ
        siṅgī suvaṇṇaṃ athavāpi kāñcanaṃ
        yaṃ jātarūpaṃ haṭakanti vuccati
        aṭṭhaṅgupetassa uposathassa
        kalampi te nānubhavanti soḷasiṃ
        candappabhā tāragaṇāva sabbe
        tasmā hi nārī ca naro ca sīlavā
        aṭṭhaṅgupetaṃ upavassuposathaṃ
        puññāni katvāna sukhudrayāni
        aninditā saggamupenti ṭhānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 260-264. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5567              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5567              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=133&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=133              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com