ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [28]  Sattimā  bhikkhave  upāsakassa  vipattiyo  sattimā
bhikkhave upāsakassa sampadā sattime bhikkhave upāsakassa asambhavā 2-
sattime  bhikkhave  upāsakassa  sambhavā  katame  satta  bhikkhudassanaṃ
na  hāpeti  saddhammassavanaṃ  nappamajjati  adhisīle sikkhati pasādabahulo
hoti  bhikkhūsu theresu ceva navesu ca majjhimesu ca anupārambhacitto
dhammaṃ   suṇāti   na   randhagavesī   na   ito   bahiddhā
dakkhiṇeyyaṃ  gavesati  idha  ca  pubbakāraṃ karoti ime kho bhikkhave
satta upāsakassa sambhavāti.
     Dassanaṃ bhāvitattānaṃ    yo hāpeti upāsako
     savanañca ariyadhammānaṃ   adhisīle na sikkhati
     appasādo ca bhikkhūsu    bhiyyo bhiyyo pavaḍḍhati
     upārambhakacitto ca     saddhammaṃ sotumicchati
@Footnote: 1 Ma. saddhammā na parihāyatīti. evamuparipi .  2 Ma. parābhavā.
     Ito ca bahiddhā aññaṃ   dakkhiṇeyyaṃ gavesati
     tattheva ca pubbakāraṃ     yo karoti upāsako
     ete kho parihānīye     satta dhamme sudesite
     upāsako sevamāno     saddhammā parihāyati.
     Dassanaṃ bhāvitattānaṃ    yo na hāpeti upāsako
     savanañca ariyadhammānaṃ   adhisīle ca sikkhati
     pasādo cassa bhikkhūsu    bhiyyo bhiyyo pavaḍḍhati
     anupārambhacitto ca     saddhammaṃ sotumicchati
     na ito bahiddhā aññaṃ   dakkhiṇeyyaṃ gavesati
     idheva ca pubbakāraṃ      yo karoti upāsako
     ete kho aparihānīye    satta dhamme sudesite
     upāsako sevamāno     saddhammā na ca hāyatīti.
           Vajjīvaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     sārandado 1- vassakāro  bhikkhu kammañca saddhiyaṃ
     bodhiyasaññaṃ sekho ca     hāni vipattayasambhavoti 2-.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 27-28. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=574              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=574              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=28&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=28              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=28              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com