ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [139]  49 Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme
migāramātupāsāde  .  athakho  visākhā  migāramātā  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  .pe.  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho
visākhaṃ migāramātaraṃ bhagavā etadavoca catūhi kho visākhe dhammehi samannāgato
mātugāmo  idhalokavijayāya  paṭipanno  hoti  ayaṃsa loko āraddho
hoti  .  katamehi  catūhi  idha visākhe mātugāmo susaṃvihitakammanto
hoti saṅgahitaparijano bhattu manāpaṃ carati sambhataṃ anurakkhati.
   Kathañca  visākhe mātugāmo susaṃvihitakammanto hoti idha visākhe
mātugāmo  ye  te  bhattu  abbhantarā  kammantā  uṇṇāti  vā
kappāsāti  vā  tattha  dakkhā  hoti analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya
samannāgatā  alaṃ  kātuṃ alaṃ saṃvidhātuṃ evaṃ kho visākhe mātugāmo
susaṃvihitakammanto hoti.
   {139.1} Kathañca visākhe mātugāmo saṅgahitaparijano hoti idha
visākhe mātugāmo ye te bhattu abbhantarā antojanā dāsāti vā
pessāti  vā kammakarāti vā tesaṃ katañca katato jānāti akatañca
akatato  jānāti  gilānakānañca balābalaṃ jānāti khādanīyabhojanīyañcassa
paccayena saṃvibhajati evaṃ kho visākhe mātugāmo saṅgahitaparijano hoti.
   {139.2} Kathañca visākhe mātugāmo bhattu manāpaṃ carati idha visākhe
mātugāmo yaṃ bhattu amanāpasaṅkhātaṃ taṃ jīvitahetupi na ajjhācarati evaṃ kho
visākhe mātugāmo bhattu manāpaṃ carati.
   {139.3} Kathañca visākhe mātugāmo sambhataṃ anurakkhati idha visākhe
mātugāmo yaṃ bhattā āharati dhanaṃ vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ
vā taṃ ārakkhena guttiyā sampādeti tattha ca hoti adhuttī athenī
asoṇḍī avināsikā evaṃ kho visākhe mātugāmo sambhataṃ anurakkhati.
Imehi kho visākhe catūhi dhammehi samannāgato mātugāmo idhalokavijayāya
paṭipanno hoti ayaṃsa loko āraddho hoti.
   {139.4}  Catūhi kho visākhe dhammehi samannāgato mātugāmo
paralokavijayāya paṭipanno hoti parassa loko āraddho hoti. Katamehi
catūhi idha visākhe mātugāmo saddhāsampanno hoti sīlasampanno hoti
cāgasampanno hoti paññāsampanno hoti.
   {139.5} Kathañca visākhe mātugāmo saddhāsampanno hoti idha
visākhe mātugāmo saddho hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti evaṃ
kho visākhe mātugāmo saddhāsampanno hoti.
   {139.6} Kathañca visākhe mātugāmo sīlasampanno hoti idha visākhe
mātugāmo pāṇātipātā paṭivirato hoti .pe. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti evaṃ kho visākhe mātugāmo sīlasampanno hoti.
   {139.7} Kathañca visākhe mātugāmo cāgasampanno hoti idha visākhe
mātugāmo  vigatamalamaccherena  cetasā  agāraṃ  ajjhāvasati muttacāgī
payatapāṇī vossaggaratā yācayogā dānasaṃvibhāgaratā evaṃ kho visākhe
mātugāmo cāgasampanno hoti.
   {139.8} Kathañca visākhe mātugāmo paññāsampanno hoti idha
visākhe  mātutāmo  paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya
samannāgato  ariyāya  nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā evaṃ kho
visākhe  mātugāmo  paññāsampanno  hoti  . imehi kho visākhe
Catūhi  dhammehi samannāgato mātugāmo paralokavijayāya paṭipanno hoti
parassa loko āraddho hotīti.
     Susaṃvihitakammanto       saṅgahitaparijjano
     bhattu manāpaṃ carati       sambhataṃ anurakkhati
     saddhāsīlena sampanno   vadaññū vītamaccharo
     niccaṃ maggaṃ visodheti     sotthānaṃ samparāyikaṃ
     iccete aṭṭha dhammā ca    yassā vijjanti nāriyā
     tampi sīlavatiṃ āhu       dhammaṭṭhaṃ saccavādiniṃ
     soḷasākārasampannā    aṭṭhaṅgasusamāgatā
     tādisī sīlavatī upāsikā   upapajjati devalokaṃ manāpanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 275-278. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5883              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5883              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=139&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=122              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=139              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5846              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5846              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com