ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [140]  50  Catūhi  bhikkhave dhammehi samannāgato mātugāmo
idhalokavijayāya paṭipanno hoti ayaṃsa loko āraddho hoti. Katamehi
catūhi  idha  bhikkhave mātugāmo susaṃvihitakammanto hoti saṅgahitaparijano
bhattu manāpaṃ carati sambhataṃ anurakkhati.
   {140.1} Kathañca bhikkhave mātugāmo susaṃvihitakammanto hoti idha
bhikkhave mātugāmo ye te bhattu abbhantarā kammantā .pe. Evaṃ kho
bhikkhave mātugāmo susaṃvihitakammanto hoti.
   {140.2} Kathañca bhikkhave mātugāmo saṅgahitaparijano hoti idha
bhikkhave mātugāmo ye te bhattu abbhantarā antojanā .pe. Evaṃ
kho bhikkhave mātugāmo saṅgahitaparijano hoti.
   {140.3}  Kathañca bhikkhave mātugāmo bhattu manāpaṃ carati idha
bhikkhave  mātugāmo  yaṃ  bhattu  amanāpasaṅkhātaṃ  taṃ  jīvitahetupi na
ajjhācarati evaṃ kho bhikkhave mātugāmo bhattu manāpaṃ carati.
   {140.4}  Kathañca  bhikkhave  mātugāmo sambhataṃ anurakkhati idha
bhikkhave mātugāmo yaṃ bhattā āharati .pe. Evaṃ kho bhikkhave mātugāmo
sambhataṃ  anurakkhati . imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato
mātugāmo idhalokavijayāya paṭipanno hoti ayaṃsa loko āraddho hoti.
   {140.5} Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato mātugāmo paralokavijayāya
paṭipanno hoti parassa loko āraddho hoti. Katamehi catūhi idha bhikkhave
mātugāmo saddhāsampanno hoti sīlasampanno hoti cāgasampanno hoti
paññāsampanno hoti.
   {140.6} Kathañca bhikkhave mātugāmo saddhāsampanno hoti idha
bhikkhave mātugāmo saddho hoti .pe. evaṃ kho bhikkhave mātugāmo
saddhāsampanno hoti.
   {140.7} Kathañca bhikkhave mātugāmo sīlasampanno hoti idha bhikkhave
mātugāmo pāṇātipātāpaṭivirato hoti .pe. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā
paṭivirato hoti evaṃ kho bhikkhave mātugāmo sīlasampanno hoti.
   {140.8} Kathañca bhikkhave mātugāmo cāgasampanno hoti idha bhikkhave
mātugāmo  vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasati .pe. evaṃ
Kho bhikkhave mātugāmo cāgasampanno hoti.
   {140.9} Kathañca bhikkhave mātugāmo paññāsampanno hoti idha
bhikkhave mātugāmo paññavā hoti .pe. evaṃ kho bhikkhave mātugāmo
paññāsampanno hoti . imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato
mātugāmo  paralokavijayāya  paṭipanno  hoti parassa loko āraddho
hotīti.
     Susaṃvihitakammanto       saṅgahitaparijjano
     bhattu manāpaṃ carati       sambhataṃ anurakkhati
     saddhāsīlena sampanno   vadaññū vītamaccharo
     niccaṃ maggaṃ visodheti     sotthānaṃ samparāyikaṃ
     iccete aṭṭha dhammā ca    yassā vijjanti nāriyā
     tampi sīlavatiṃ āhu       dhammaṭṭhaṃ saccavādiniṃ
     soḷasākārasampannā    aṭṭhaṅgasusamāgatā
     tādisī sīlavatī upāsikā   upapajjati devalokaṃ manāpanti.
          Uposathavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
     saṅkhitte vitthate visākhe  vāseṭṭho bojjhāya pañcamaṃ
     anuruddhaṃ pana 1- visākhe   nakulā idhalokikā dveti.
           Paṇṇāsako samatto.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. puna.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 278-280. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5939              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5939              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=140&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=123              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=140              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5851              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5851              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com