ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

         Paṇṇāsakāsaṅgahitā vaggā
          sandhānavaggo paṭhamo
   [141]  51  Ekaṃ samayaṃ bhagavā sakkesu viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . athakho mahāpajāpati 1- gotamī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  ekamantaṃ
ṭhitā  kho  mahāpajāpati  gotamī  bhagavantaṃ  etadavoca sādhu bhante
labheyya  mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjanti . alaṃ gotami mā te rucci mātugāmassa tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāti.
   {141.1} Dutiyampi kho mahāpajāpati gotamī bhagavantaṃ etadavoca sādhu
bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ  gotami mā te rucci mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāti.
   {141.2} Tatiyampi kho mahāpajāpati gotamī bhagavantaṃ etadavoca sādhu
bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ  gotami mā te rucci mātugāmassa
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāti .
Athakho  mahāpajāpati  gotamī  na  bhagavā  anujānāti  mātugāmassa
@Footnote: 1 Ma. mahāpajāpatī. evamuparipi.
Tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajjanti dukkhī
dummanā  assumukhī  rudamānā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā
pakkāmi.
   {141.3} Athakho bhagavā kapilavatthusmiṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī tena cārikaṃ pakkāmi anupubbena cārikaṃ caramāno yena vesālī
tadavasari tatra suradaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Athakho  mahāpajāpati  gotamī  kese  chedāpetvā  kāsāyāni
vatthāni acchādetvā sambahulāhi sākiyāhi 1- saddhiṃ yena vesālī tena
pakkāmi anupubbena yena vesālī mahāvanaṃ kūṭāgārasālā tenupasaṅkami
athakho mahāpajāpati gotamī sūnehi pādehi rajokiṇṇena gattena dukkhī
dummanā assumukhī rudamānā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi . addasā kho
āyasmā  ānando  mahāpajāpatiṃ gotamiṃ sūnehi pādehi rajokiṇṇena
gattena dukkhiṃ dummanaṃ assumukhiṃ rudamānaṃ bahidvārakoṭṭhake ṭhitaṃ disvāna
mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca kiṃ nu tvaṃ gotami sūnehi pādehi rajokiṇṇena
gattena dukkhī dummanā assumukhī rudamānā bahidvārakoṭṭhake ṭhitāti .
Tathā  hi  pana  bhante  ānanda na bhagavā anujānāti mātugāmassa
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti .
Tenahi gotami idheva tāva hohi yāvāhaṃ bhagavantaṃ yācāmi mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti.
@Footnote: 1 Ma. sākiyānīhi.
   {141.4} Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca esā bhante mahāpajāpati
gotamī  sūnehi  pādehi rajokiṇṇena gattena dukkhī dummanā assumukhī
rudamānā  bahidvārakoṭṭhake  ṭhitā na bhagavā anujānāti mātugāmassa
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajjanti sādhu
bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ ānanda mā te rucci mātugāmassa
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjāti .
Dutiyampi kho .pe.
   {141.5} Tatiyampi kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca sādhu
bhante  labheyya  mātugāmo  tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  alaṃ ānanda mā te rucci mātugāmassa
tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāti . Athakho
āyasmato  ānandassa  etadahosi na bhagavā anujānāti mātugāmassa
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ yannūnāhaṃ
aññenapi  pariyāyena bhagavantaṃ yāceyyaṃ mātugāmassa tathāgatappavedite
dhammavinaye agārasmā anagāriyaṃ pabbajjanti athakho āyasmā ānando
bhagavantaṃ etadavoca bhabbo nu kho bhante mātugāmo tathāgatappavedite
dhammavinaye   agārasmā   anagāriyaṃ   pabbajitvā  sotāpattiphalaṃ
Vā sakadāgāmiphalaṃ vā anāgāmiphalaṃ vā arahattaphalaṃ vā sacchikātunti.
Bhabbo  ānanda  mātugāmo  tathāgatappavedite dhammavinaye agārasmā
anagāriyaṃ    pabbajitvā    sotāpattiphalampi   sakadāgāmiphalampi
anāgāmiphalampi  arahattaphalampi  sacchikātunti  .  sace bhante bhabbo
mātugāmo  tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajitvā   sotāpattiphalampi   .pe.  arahattaphalampi  sacchikātuṃ
bahukārā  bhante  mahāpajāpati  gotamī bhagavato mātucchā āpādikā
posikā  khīrassa  dāyikā  bhagavantaṃ  janettiyā  kālakatāya  thaññaṃ
pāyesi sādhu bhante labheyya mātugāmo tathāgatappavedite dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjanti  .  sace  ānanda  mahāpajāpati
gotamī aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāti sāvassā hotu upasampadā.
   {141.6}   Vassasatūpasampannāya  bhikkhuniyā  tadahupasampannassa
bhikkhuno  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  kattabbaṃ
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  .  na bhikkhuniyā abhikkhuke āvāse vassaṃ upagantabbaṃ
ayampi  dhammo  sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo  .  anvaḍḍhamāsaṃ  bhikkhuniyā  bhikkhusaṅghato dve dhammā
paccāsiṃsitabbā  uposathapucchakañca  ovādūpasaṅkamanañca  ayampi  dhammo
sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
   {141.7} Vassaṃ vutthāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe tīhi ṭhānehi pavāretabbaṃ
diṭṭhena vā sutena vā parisaṅkāya vā ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā
Pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
   {141.8} Garudhammaṃ ajjhāpannāya bhikkhuniyā ubhatosaṅghe pakkhamānattaṃ
caritabbaṃ ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo . dve vassāni chasu dhammesu sikkhitasikkhāya sikkhamānāya
ubhatosaṅghe  upasampadā  pariyesitabbā  ayampi  dhammo  sakkatvā
garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo . na bhikkhuniyā
kenaci  pariyāyena  bhikkhu  akkositabbo paribhāsitabbo ayampi dhammo
sakkatvā  garukatvā  mānetvā  pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo .
Ajjatagge ovaṭo bhikkhunīnaṃ bhikkhūsu vacanapatho anovaṭo bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu
vacanapatho ayampi dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ
anatikkamanīyo.
   {141.9} Sace ānanda mahāpajāpati gotamī ime aṭṭha garudhamme
paṭiggaṇhāti sāvassā hotu upasampadāti.
   {141.10} Athakho āyasmā ānando bhagavato santike ime aṭṭha
garudhamme uggahetvā yena mahāpajāpati gotamī tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
mahāpajāpatiṃ gotamiṃ etadavoca sace kho tvaṃ gotami aṭṭha garudhamme
paṭiggaṇheyyāsi  sāva  te  bhavissati  upasampadā vassasatūpasampannāya
bhikkhuniyā   tadahupasampannassa   bhikkhuno   abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  kattabbaṃ  ayampi  dhammo sakkatvā garukatvā
mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo .pe. ajjatagge ovaṭo
bhikkhunīnaṃ  bhikkhūsu vacanapatho anovaṭo bhikkhūnaṃ bhikkhunīsu vacanapatho ayampi
Dhammo sakkatvā garukatvā mānetvā pūjetvā yāvajīvaṃ anatikkamanīyo.
Sace kho tvaṃ gotami ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇheyyāsi sāva te
bhavissati upasampadāti.
   {141.11} Seyyathāpi bhante ānanda itthī vā puriso vā daharo
yuvā  maṇḍanakajātiko  sīsanhāto  1-  uppalamālaṃ  vā vassikamālaṃ
vā  adhimuttakamālaṃ  vā  labhitvā  ubhohi  hatthehi  paṭiggahetvā
uttamaṅge sirasmiṃ patiṭṭhāpeyya evameva kho ahaṃ bhante [ānanda]
ime aṭṭha garudhamme paṭiggaṇhāmi yāvajīvaṃ anatikkamanīyeti.
   {141.12} Athakho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi ekamantaṃ nisinno
kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  paṭiggahitā  bhante
mahāpajāpatiyā gotamiyā aṭṭha garudhammā yāvajīvaṃ anatikkamanīyāti 2-.
Sace  ānanda  nālabhissa  mātugāmo  tathāgatappavedite  dhammavinaye
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajjaṃ ciraṭṭhitikaṃ ānanda brahmacariyaṃ abhavissa
vassasahassameva  saddhammo tiṭṭheyya yato ca kho ānanda mātugāmo
tathāgatappavedite  dhammavinaye  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajito nadāni
ānanda brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ bhavissati pañcevadāni ānanda vassasatāni
saddhammo ṭhassati seyyathāpi ānanda yāni kānici kulāni bahuitthikāni 3-
appapurisakāni  tāni  suppadhaṃsiyāni  honti  corehi  kumbhatthenakehi
evameva  kho  ānanda  yasmiṃ  dhammavinaye  labhati  mātugāmo
agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ *- hoti
@Footnote: 1 sīsaṃnhātotipi . 2 aññattha ime dve pāṭhā natthi. upasampannā bhagavato
@mātucchāti dissati .  3 Ma. bahutthikāni.
@* mīkār—kṛ´์ khagœ cariṭṭhitikaṃ peḌna ciraṭṭhitikaṃ
   {141.13} Seyyathāpi ānanda sampanne sālikkhette setaṭṭhikā
nāma rogajāti nipatati evaṃ taṃ sālikkhettaṃ na ciraṭṭhitikaṃ hoti evameva kho
ānanda yasmiṃ dhammavinaye labhati mātugāmo agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ
na  taṃ  brahmacariyaṃ  ciraṭṭhitikaṃ  hoti  seyyathāpi ānanda sampanne
ucchukkhette mañjeṭṭhikā 1- nāma rogajāti nipatati evaṃ taṃ ucchukkhettaṃ
na  ciraṭṭhitikaṃ  hoti  evameva kho ānanda yasmiṃ dhammavinaye labhati
mātugāmo  agārasmā anagāriyaṃ pabbajjaṃ na taṃ brahmacariyaṃ ciraṭṭhitikaṃ
hoti  seyyathāpi  ānanda  puriso  mahato  taḷākassa  paṭikacceva
pāḷiṃ  bandheyya  yāvadeva  udakassa  anatikkamanāya  evameva  kho
ānanda  mayā  paṭikacceva  bhikkhunīnaṃ  aṭṭha  garudhammā  paññattā
yāvajīvaṃ anatikkamanīyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 281-287. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5989              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5989              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=141&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5859              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5859              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com