ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [146] 56 Bhayanti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ dukkhanti bhikkhave
kāmānametaṃ  adhivacanaṃ  rogoti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ gaṇḍoti
bhikkhave  kāmānametaṃ  adhivacanaṃ sallanti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ
saṅgoti  bhikkhave  kāmānametaṃ adhivacanaṃ paṅkoti bhikkhave kāmānametaṃ
Adhivacanaṃ gabbhoti bhikkhave kāmānametaṃ adhivacanaṃ.
   {146.1} Kasmā ca bhikkhave bhayanti kāmānametaṃ adhivacanaṃ yasmā ca
kāmarāgarattāyaṃ  bhikkhave  chandarāgavinibaddho  diṭṭhadhammikāpi  bhayā na
parimuccati samparāyikāpi bhayā na parimuccati tasmā bhayanti kāmānametaṃ
adhivacanaṃ kasmā ca bhikkhave dukkhanti .pe. rogoti gaṇḍoti sallanti
saṅgoti paṅkoti.
   {146.2} Kasmā ca bhikkhave gabbhoti kāmānametaṃ adhivacanaṃ yasmā ca
kāmarāgarattāyaṃ  bhikkhave  chandarāgavinibaddho  diṭṭhadhammikāpi gabbhā na
parimuccati  samparāyikāpi  gabbhā  na  parimuccati  tasmā  gabbhoti
kāmānametaṃ adhivacananti 1-.
     Bhayaṃ dukkhañca rogo ca    gaṇḍo sallañca saṅgo ca
     paṅko gabbho ca ubhayaṃ
     ete kāmā pavuccanti    yattha satto puthujjano
     otiṇṇo sātarūpena    puna gabbhāya gacchati
     yato ca bhikkhu ātāpī     sampajaññaṃ na riñcati
     so imaṃ palipathaṃ duggaṃ     atikkamma tathāvidho
     pajaṃ jātijarūpetaṃ        phandamānaṃ avekkhatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 298-299. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6356              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6356              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=146&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=129              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=146              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5999              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5999              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com