ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [152]  62  Chahi  bhikkhave  dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ
attano  alaṃ paresaṃ . katamehi chahi idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti
ca hoti kusalesu dhammesu sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko 1- hoti
dhatānañca  dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno ca hoti kalyāṇavāco ca hoti kalyāṇavākkaraṇo
poriyā  vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagaḷāya  atthassa
viññāpaniyā  sandassako  ca hoti samādapako samuttejako sampahaṃsako
sabrahmacārīnaṃ . imehi kho bhikkhave chahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ
attano alaṃ paresaṃ.
   [153]  63  Pañcahi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ
attano alaṃ paresaṃ . katamehi pañcahi idha bhikkhave bhikkhu na heva kho
khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko
hoti   dhatānañca   dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti  atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  ca  hoti  kalyāṇavāco  ca
hoti  .pe.  atthassa  viññāpaniyā sandassako ca hoti samādapako
samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  .  imehi  kho  bhikkhave
pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano alaṃ paresaṃ.
@Footnote: 1 Ma. dhāraṇajātiko. evamuparipi.
   [154] 64 Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano
no 1- paresaṃ . katamehi catūhi idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti ca hoti
kusalesu  dhammesu  sutānañca  dhammānaṃ  dhārakajātiko hoti dhatānañca
dhammānaṃ   atthupaparikkhī   hoti   atthamaññāya   dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  ca  hoti  no  ca  kalyāṇavāco  hoti
kalyāṇavākkaraṇo   poriyā   vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya
anelagaḷāya  atthassa  viññāpaniyā  no  ca  sandassako  hoti
samādapako  samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  .  imehi kho
bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no 1- paresaṃ.
   [155] 65 Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ
no attano . katamehi catūhi idha bhikkhave bhikkhu khippanisanti ca hoti
kusalesu dhammesu sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti no ca dhatānaṃ
dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti  no  ca  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco  ca hoti kalyāṇavākkaraṇo
.pe. atthassa viññāpaniyā sandassako ca hoti .pe. Sabrahmacārīnaṃ.
Imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no
attano.
   [156] 66 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no
paresaṃ . katamehi tīhi idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti
ca  hoti  kusalesu  dhammesu  sutānañca dhammānaṃ dhārakajātiko hoti
@Footnote: 1 Ma. nālaṃ. evamīdisesu ṭhānesupi.
Dhatānañca  dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  ca  hoti  no  ca  kalyāṇavāco  hoti
kalyāṇavākkaraṇo   poriyā   vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya
anelagaḷāya  atthassa  viññāpaniyā  no  ca  sandassako  hoti
samādapako  samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  .  imehi kho
bhikkhave tīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no paresaṃ.
   [157] 67 Tīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no
attano . katamehi tīhi idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti ca
hoti  kusalesu  dhammesu  sutānañca  dhammānaṃ  dhārakajātiko  hoti
no  ca  dhatānaṃ  dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti no ca atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco  ca  hoti
.pe.  atthassa  viññāpaniyā  sandassako  ca  hoti  samādapako
samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ  . imehi kho bhikkhave tīhi
dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no attano.
   [158] 68 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano no
paresaṃ . katamehi dvīhi idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti ca
hoti  kusalesu  dhammesu no ca sutānaṃ dhammānaṃ dhārakajātiko hoti
dhatānañca  dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti  atthamaññāya  dhammamaññāya
dhammānudhammapaṭipanno  ca  hoti  no  ca kalyāṇavāco hoti .pe.
Atthassa viññāpaniyā no ca sandassako hoti .pe. sabrahmacārīnaṃ.
Imehi  kho  bhikkhave dvīhi dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ attano
no paresaṃ.
   [159] 69 Dvīhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no
attano . katamehi dvīhi idha bhikkhave bhikkhu na heva kho khippanisanti
ca hoti kusalesu dhammesu no ca sutānaṃ dhammānaṃ dhārakajātiko hoti
no  ca  dhatānaṃ  dhammānaṃ  atthupaparikkhī  hoti no ca atthamaññāya
dhammamaññāya  dhammānudhammapaṭipanno  hoti  kalyāṇavāco  ca  hoti
kalyāṇavākkaraṇo   poriyā   vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya
anelagaḷāya  atthassa  viññāpaniyā  sandassako  ca hoti samādapako
samuttejako  sampahaṃsako  sabrahmacārīnaṃ . imehi kho bhikkhave dvīhi
dhammehi samannāgato bhikkhu alaṃ paresaṃ no attanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 305-308. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6488              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6488              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=152&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=135              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=152              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6026              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6026              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com