ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [160] 70 Athakho aññataro bhikkhu yena bhagavā tenupasaṅkami .pe.
Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante
bhagavā  saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato dhammaṃ sutvā eko
vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto vihareyyanti. Evameva panidhekacce
moghapurisā  maññeva  ajjhesanti  dhamme  ca  bhāsite  mamaññeva
anubandhitabbaṃ  maññantīti  desetu me bhante bhagavā saṅkhittena dhammaṃ
desetu  sugato  saṅkhittena  dhammaṃ appevanāmāhaṃ bhagavato bhāsitassa
atthaṃ ājāneyyaṃ appevanāmāhaṃ bhagavato bhāsitassa dāyādo assanti
Tasmātiha  te  bhikkhu  evaṃ  sikkhitabbaṃ  ajjhattaṃ  me  cittaṃ ṭhitaṃ
bhavissati  susaṇṭhitaṃ  na  cuppannā  pāpakā  akusalā  dhammā  cittaṃ
pariyādāya  ṭhassantīti  evañhi  te bhikkhu sikkhitabbaṃ yato kho te
bhikkhu  ajjhattaṃ  cittaṃ  ṭhitaṃ  hoti  susaṇṭhitaṃ  na cuppannā pāpakā
akusalā  dhammā  cittaṃ  pariyādāya  tiṭṭhanti tato te bhikkhu evaṃ
sikkhitabbaṃ  mettā  me  cetovimutti  bhāvitā  bhavissati  bahulīkatā
yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhāti evañhi te
bhikkhu  sikkhitabbaṃ  yato  kho  te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito
hoti bahulīkato tato tvaṃ bhikkhu imaṃ samādhiṃ savitakkampi savicāraṃ 1-
bhāveyyāsi avitakkampi vicāramattaṃ 2- bhāveyyāsi avitakkampi avicāraṃ 3-
bhāveyyāsi   sappītikampi  bhāveyyāsi  nippītikampi  bhāveyyāsi
sātasahagatampi bhāveyyāsi upekkhāsahagatampi bhāveyyāsi
   {160.1} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti subhāvito
tato te bhikkhu evaṃ sikkhitabbaṃ karuṇā me cetovimutti .pe. Muditā me
cetovimutti .pe. upekkhā me cetovimutti bhāvitā bhavissati bahulīkatā
yānīkatā  vatthukatā  anuṭṭhitā  paricitā  susamāraddhāti evañhi te
bhikkhu sikkhitabbaṃ
   {160.2} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti bahulīkato
tato  tvaṃ  bhikkhu  imaṃ  samādhiṃ  savitakkampi  savicāraṃ  bhāveyyāsi
avitakkampi  vicāramattaṃ  bhāveyyāsi  avitakkampi avicāraṃ bhāveyyāsi
sappītikampi  bhāveyyāsi  nippītikampi  bhāveyyāsi  sātasahagatampi
@Footnote: 1 Ma. savitakkasavicārampi. evamuparipi .  2 Ma. avitakkavicāramattampi.
@evamuparipi. 3 Ma. avitakkaavicārampi. evamuparipi.
Bhāveyyāsi upekkhāsahagatampi bhāveyyāsi
   {160.3} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti subhāvito
tato  te  bhikkhu  evaṃ  sikkhitabbaṃ  kāye kāyānupassī viharissāmi
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassanti
evañhi te bhikkhu sikkhitabbaṃ
   {160.4} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti bahulīkato
tato tvaṃ bhikkhu imaṃ samādhiṃ savitakkampi savicāraṃ bhāveyyāsi avitakkampi
vicāramattaṃ  bhāveyyāsi  avitakkampi  avicāraṃ bhāveyyāsi sappītikampi
bhāveyyāsi  nippītikampi  bhāveyyāsi  sātasahagatampi  bhāveyyāsi
upekkhāsahagatampi bhāveyyāsi
   {160.5} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti subhāvito
tato te bhikkhu evaṃ sikkhitabbaṃ vedanāsu .pe. Citte .pe. Dhammesu
dhammānupassī  viharissāmi  ātāpī  sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhādomanassanti evañhi te bhikkhu sikkhitabbaṃ
   {160.6} yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti bahulīkato
tato tvaṃ bhikkhu imaṃ samādhiṃ savitakkampi savicāraṃ bhāveyyāsi avitakkampi
vicāramattaṃ  bhāveyyāsi  avitakkampi  avicāraṃ bhāveyyāsi sappītikampi
bhāveyyāsi  nippītikampi  bhāveyyāsi  sātasahagatampi  bhāveyyāsi
upekkhāsahagatampi bhāveyyāsi.
   {160.7} Yato kho te bhikkhu ayaṃ samādhi evaṃ bhāvito hoti
subhāvito tato tvaṃ bhikkhu yena yeneva tagghasi 1- phāsu 2- yeva
tagghasi  3-  yattha  yattha  ṭhassasi  phāsuyeva  ṭhassasi  yattha
yattha  nisīdissasi  phāsuyeva  nisīdissasi  yattha  yattha  seyyaṃ
@Footnote: 1-3 Ma. gagghasi .  2 Ma. phāsuṃyeva. evamuparipi.
Kappissasi 1- phāsuyeva seyyaṃ kappissasīti 1-.
   {160.8} Athakho so bhikkhu bhagavatā iminā ovādena ovadito
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi athakho
so  bhikkhu  eko vūpakaṭṭho appamatto ātāpī pahitatto viharanto
nacirasseva  yassatthāya  kulaputtā  samma  dve agārasmā anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ   kataṃ   karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi
aññataro ca pana so bhikkhu arahataṃ ahosīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 308-311. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6558              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6558              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=160&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=136              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=160              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6032              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6032              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com